(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

Politiek handelen in organisaties: Sleutels tot succes

Politiek handelen is een onvermijdelijk en cruciaal onderdeel van elke organisatie. Succesvol politiek handelen binnen organisaties, tussen organisaties en in projecten is een kunst die een breed scala aan uitdagingen met zich meebrengt. Van het hanteren van interne spanningen en machtsspelletjes tot het effectief beïnvloeden van besluitvormingsprocessen, managers en professionals zoeken voortdurend naar manieren om deze hindernissen te overwinnen. Dit artikel biedt praktische inzichten in de dagelijkse uitdagingen, zoals verwoord door deelnemers aan onze trainingen ‘Het politieke spel in je organisatie effectiever spelen‘ en de maatwerktrainingen rond het beïnvloeden van besluitvorming. Op basis van recent onderzoek, waaronder bevindingen uit de Harvard Business Review, te combineren met de inzichten uit onze trainingen, belichten we de noodzaak van een strategische benadering om politieke spelletjes te doorgronden en binnen deze complexiteit te navigeren, terwijl we integriteit bewaken.

Deelnemers geven vaak aan dat het omzetten van weerstand en tegenwerking in kansen voor persoonlijke groei en organisatorische efficiëntie een van de grootste uitdagingen is. Dit artikel belicht belangrijke sleutels voor succesvol navigeren in het politieke landschap van organisaties, tussen organisaties en binnen projecten, waaronder:

  • Inzicht in machtsdynamiek: Herkennen hoe macht binnen de organisatie werkt en hoe je deze kennis strategisch kunt toepassen.
  • Zelfkennis: Bewust zijn van je eigen houding ten opzichte van politieke situaties en persoonlijke reacties.
  • Netwerkvaardigheden: Het belang van het opbouwen van betrouwbare netwerken en hoe deze in te zetten.
  • Hantering van politieke situaties: Tips voor het navigeren door en beïnvloeden van besluitvormingsprocessen.
  • Het persoonlijke aspect: Het belang van zelfbewustzijn en emotionele intelligentie in politiek handelen.

Door een strategische benadering te ontwikkelen, kunnen je constructief bijdragen aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen, ondanks de onvermijdelijke politieke spelletjes die spelen binnen elke organisatie of project.

 De realiteit van politieke spelletjesPolitiek handelen in organisaties - Sleutels tot succes

Politieke spelletjes worden vaak negatief ervaren; gezien als een noodzakelijk kwaad in het streven naar macht en invloed binnen organisaties. Toch kan een effectieve benadering van deze politieke realiteit juist bijdragen aan persoonlijke groei, teamdynamiek en organisatorische efficiëntie. Het succesvol navigeren door dit complexe landschap vereist niet alleen een scherp bewustzijn van de eigen positie en invloed maar ook het vermogen om de onderliggende belangen en motivaties van anderen te identificeren en hierop in te spelen. Inzicht in de subtiele machtsdynamiek en het ontwikkelen van strategieën om invloed uit te oefenen, zijn essentieel voor het bouwen aan een constructieve werkomgeving.

Macht en invloed uitoefenen

Macht binnen organisaties hoeft niet negatief te zijn; het kan een positieve kracht vertegenwoordigen wanneer het gebruikt wordt om gemeenschappelijke doelen te bereiken en de organisatie vooruit te helpen. Het effectief en ethisch uitoefenen van macht vereist een diepgaand begrip van zowel formele als informele machtstructuren. Formele macht is afgeleid van iemands positie binnen de organisatie, terwijl informele macht voortkomt uit relaties en netwerken.

Het opbouwen van invloedrijke netwerken is essentieel voor het effectief hanteren van macht. Dit gaat niet alleen om het verzamelen van contacten, maar vooral om het creëren van betekenisvolle relaties gebaseerd op vertrouwen en respect. Deze netwerken bieden toegang tot cruciale informatie en middelen, waardoor individuen en groepen hun doelen efficiënter kunnen bereiken.

Een praktisch voorbeeld van het ethisch gebruik van macht is te zien in hoe een manager, door open communicatie en het delen van verantwoordelijkheden, een team motiveert om een uitdagende deadline te halen. Deze benadering versterkt niet alleen de teamcohesie maar verhoogt ook het respect en vertrouwen in het leiderschap van de manager. Het demonstreert dat macht, wanneer gebruikt op een manier die transparant, eerlijk en gericht is op het algemeen belang, kan leiden tot positieve uitkomsten voor zowel de individuen als de organisatie als geheel.

Door een balans te vinden tussen assertiviteit en empathie, en tussen leiding geven en luisteren, kunnen professionals macht op een positieve manier uitoefenen die inspireert en motiveert, in plaats van te domineren of onderdrukken. Zo wordt macht een instrument voor constructieve verandering en vooruitgang binnen elke organisatie.

Inzicht in het politieke landschap

Het politieke landschap binnen organisaties en projecten is complex en vereist een strategische benadering. Het Politieke Handelingsmodel van Martin Hetebrij biedt een raamwerk voor het analyseren van politieke dynamieken en machtsverhoudingen, waardoor professionals beter uitgerust zijn om effectief te navigeren in de politieke arena. Dit model helpt bij het identificeren van sleutelspelers, het begrijpen van hun belangen en het strategisch inzetten van politieke tactieken om besluitvormingsprocessen positief te beïnvloeden.

Een grondig begrip van dit landschap stelt je in staat om politieke tactieken strategisch in te zetten. Dit betekent het opbouwen van allianties met de juiste mensen, het effectief communiceren van je ideeën om steun te vergaren, en het tactvol navigeren door conflicten en weerstanden. Door proactief te handelen en je politieke sensitiviteit te gebruiken, kun je invloed uitoefenen op de uitkomst van besluitvormingsprocessen, zelfs in situaties waar je misschien niet de directe controle hebt.

Een praktisch voorbeeld hiervan kan gevonden worden in een project waarbij verschillende afdelingen betrokken zijn met uiteenlopende belangen. Stel je voor dat je als projectmanager werkt aan de implementatie van een nieuw IT-systeem. Je merkt op dat de IT-afdeling sterk gericht is op technische uitmuntendheid, terwijl de gebruikersafdeling vooral waarde hecht aan gebruiksgemak en functionaliteit. Door deze belangen te begrijpen en te erkennen, kun je gerichte gesprekken voeren met sleutelfiguren in beide afdelingen om te zoeken naar een compromis. Misschien kun je een serie workshops organiseren waarin beide partijen hun zorgen en wensen kunnen uiten, en samen kunnen werken aan een oplossing die aan de meeste behoeften voldoet. Dit vereist niet alleen tact en diplomatie, maar ook het vermogen om verder te kijken dan je eigen afdelingsgrenzen en het grotere plaatje van de organisatiedoelstellingen in het oog te houden.

Door een dergelijke benadering, die gebruikmaakt van politieke inzichten en strategieën, kun je effectief de koers van projecten en besluitvormingsprocessen beïnvloeden.

Strategieën voor politiek handelen in organisaties

Effectief politiek handelen gaat verder dan het begrijpen van de organisatorische machtsstructuur; het vereist ook ontwikkelde vaardigheden in netwerken, onderhandelen en bemiddelen. Een cruciale strategie is het vinden van een balans tussen persoonlijke ambities en het trouw blijven aan de bredere doelen van de organisatie. Dit omvat het vermogen om compromissen te sluiten, constructieve dialogen te voeren en bruggen te bouwen tussen verschillende belangengroepen binnen de organisatie.

Dit betekent vaak het navigeren door een landschap waar verschillende belangen met elkaar in conflict kunnen zijn. Het vermogen om compromissen te sluiten, zonder daarbij de kernwaarden en -doelstellingen van de organisatie uit het oog te verliezen, is hierbij cruciaal. Dit vraagt om het ontwikkelen van een diep inzicht in wat de organisatie en de betrokken individuen drijft, en hoe deze drijfveren kunnen worden afgestemd op een gemeenschappelijk doel.

Constructieve dialogen voeren en bruggen bouwen tussen verschillende belangengroepen binnen de organisatie is een andere essentiële strategie. Dit vereist effectieve communicatievaardigheden en empathie, evenals het vermogen om te luisteren en te begrijpen waar anderen vandaan komen. Door open te staan voor verschillende perspectieven, kun je innovatieve oplossingen en compromissen vinden die anders misschien niet ontdekt zouden worden.

Een praktisch voorbeeld hiervan kan zijn wanneer je als manager merkt dat er weerstand is tegen een nieuw beleid dat je probeert te implementeren. In plaats van te proberen de verandering top-down door te drukken, besluit je om rondetafelgesprekken te organiseren met vertegenwoordigers van alle betrokken teams. Tijdens deze gesprekken moedig je open discussie aan over de zorgen en suggesties van medewerkers met betrekking tot het nieuwe beleid. Door actief te luisteren en waar mogelijk aanpassingen te maken aan het beleid, kun je niet alleen weerstand verminderen, maar ook het draagvlak en de betrokkenheid bij de verandering vergroten.

Deze strategieën voor politiek handelen, zoals het vinden van een balans tussen persoonlijke en organisatorische doelen, het sluiten van compromissen, het voeren van constructieve dialogen en het bouwen van bruggen, zijn essentieel voor iedereen die effectief wil opereren binnen het politieke landschap van een organisatie, tussen organisatie en in een project.

Het persoonlijke en het politieke

Het persoonlijke aspect van politiek handelen is minstens zo belangrijk als de strategische dimensie. Zelfbewustzijn, empathie, en het vermogen om constructieve relaties te bouwen, zijn essentiële elementen voor succes in de politieke arena van een organisatie. Het ontwikkelen van een politieke handelingsstijl die aansluit bij je persoonlijke waarden en karakter kan aanzienlijk bijdragen aan je effectiviteit binnen het politieke landschap. Dit omvat niet alleen het herkennen en managen van je eigen emotionele reacties op politieke situaties maar ook het gebruikmaken van emotionele intelligentie om constructieve uitkomsten te bevorderen.

Binnen onze training rond politiek handelen, besteden we aanzienlijke aandacht aan het ontdekken van je natuurlijke politieke handelingsstijl. Door zelfreflectie en feedback van de trainer krijg je inzicht in je kernkwaliteiten en hoe deze bijdragen aan je manier van politiek handelen. Dit inzicht helpt bij het herkennen van de diverse politieke profielen binnen je organisatie en het effectiever inzetten van je eigen stijl om je politieke doelen te bereiken. Een authentieke politieke stijl, die jouw waarden weerspiegelt, versterkt niet alleen jouw politieke invloed maar draagt ook bij aan een gezonde organisatiecultuur.

Een ander belangrijk aspect dat we behandelen, is de persoonlijke kant van politiek handelen, met name de rol van emoties. Het is cruciaal om het verschil tussen rationele en emotionele reacties te begrijpen en te leren hoe je effectief kunt blijven handelen, zelfs wanneer emoties hoog oplopen. Muriel Schrikkema, een expert op dit gebied, biedt waardevolle inzichten en praktische handvatten om emotioneel volwassen te blijven in politiek geladen situaties.

Een praktisch voorbeeld van hoe je dit kunt toepassen, is door het oefenen van uitdagende gesprekken waarvan je verwacht dat emoties een objectieve dialoog in de weg kunnen staan. Door in een veilige omgeving te experimenteren met verschillende benaderingen, kun je ervaring opdoen in het effectief beïnvloeden van anderen, zelfs in situaties waar emoties de overhand dreigen te krijgen. Dit stelt je in staat om ook in het heetst van de strijd, gesprekken te voeren die leiden tot de gewenste uitkomsten.

Door deze gelaagde aanpak, die zowel de rationele als de emotionele facetten van politiek handelen adresseert, ben je beter uitgerust om de uitdagingen van het politieke spel in je organisatie aan te gaan. Het versterkt niet alleen je politieke vaardigheden maar draagt ook bij aan een meer empathische en effectieve manier van communiceren en beïnvloeden binnen je professionele omgeving.

Conclusie

Effectief navigeren in het politieke landschap van organisaties is een complexe maar essentiële vaardigheid voor managers en professionals die gericht zijn op het verbeteren van de besluitvorming. Door een diepgaand begrip van macht en politiek handelen te combineren met de juiste strategieën en een persoonlijke benadering, kun je de uitdagingen van het politieke spel aan en deze in je voordeel gebruiken.

Voor diegenen die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen, biedt onze training “Het politieke spel in je organisatie effectiever spelen” zowel reguliere trainingen als maatwerkoplossingen, waardoor je jezelf kunt wapenen met de kennis en tools die nodig zijn om te excelleren in het complexe politieke landschap.

Voor meer inzicht in hoe de professionals binnen jouw team of organisatie op een positieve manier kunnen navigeren door het politieke landschap met vertrouwen, integriteit, en strategisch inzicht, nodigen we je uit om contact op te nemen met Marco Schreurs via schreurs@dir.nl. Ontdek samen met ons hoe je de uitdagingen van politiek handelen kunt ombuigen in kansen voor groei en succes.

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Maatwerktraining: Besluitvorming versterken - politieke vaardigheden voor (project-)leiders en professionals3-daagse Training: Het politieke spel in je organisatie/project effectiever spelen
Maatwerk trainingen
Effectief beïnvloeden voor niet leidinggevendenEffectief beïnvloeden voor niet leidinggevenden
Maatwerktraining: Besluitvorming versterken - politieke vaardigheden voor (project-)leiders en professionalsMaatwerktraining: Besluitvorming versterken - politieke vaardigheden voor (project-)leiders en professionals
Cases