(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

Hoe creëer je eigenaarschap bij alle teamleden?

Eigenaarschap creëren bij je teamleden. Hoe doe je dat? Het is een vraag die we vaak horen tijdens teamsessies en trainingen. Als medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de gemeenschappelijke ambitie, ervaren (en tonen) ze vaker eigenaarschap. Dit kun je stimuleren door mensen te betrekken bij het resultaat en het proces. Wanneer ze met elkaar het gewenste resultaat formuleren, is dat heel waardevol. Alleen al dat samen doen, draagt ertoe bij dat ze eigenaarschap voor het resultaat voelen. Een voorbeeld: niemand hoeft jou te motiveren om goed voor je kinderen te zorgen. Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd op het moment dat iets belangrijk voor hen is. Geef ze bijvoorbeeld een sleutel van de organisatie, of maak ze mogelijk mede-eigenaar. Dat betekent meedenken én meedoen!Hoe creëer je eigenaarschap bij alle teamleden?

Als leidinggevende ben jij verantwoordelijk om de kaders te geven die jullie als organisatie belangrijk vinden. Volledige autonomie blijkt geen succesfactor om een high performing team of organisatie te worden. Kaders en randvoorwaarden zijn belangrijk. Geef als leidinggevende alle betrokken teamleden een duidelijk passende rol in het team. Ieder functioneert vanuit een eigen positie, afgestemd op de kwaliteiten en ontwikkelwensen van het betreffende teamlid. Als iemand wordt genegeerd of uitgesloten, of als iemand zijn rol niet pakt, raken het functioneren en de samenwerking in het team verstoord. Symptomen waaraan je een verstoring in het systeem kunt herkennen, zijn bijvoorbeeld een hoog verzuim en verloop, roddel, lage betrokkenheid en motivatie, weerstand in je team tegenover het management, het niet succesvol kunnen invullen van functie(s) binnen het team. Als leidinggevende moet je het doel, het kader en de randvoorwaarden dus duidelijk blijven communiceren.

Maak zowel het individu als het team eigenaar

Stimuleer bovendien een growth mindset. Samen leren steeds beter te worden is belangrijk om de gemeenschappelijke ambitie te realiseren. In The Power of Hidden Teams benadrukken onderzoekers van ADP/Harvard ook de dimensie van ‘het team’ zelf als factor van invloed op de betrokkenheid van medewerkers. Zij vragen zich daarin af op welke manier je je team(s) kunt inzetten om de betrokkenheid van je medewerkers te vergroten. Zij komen met de volgende tips hoe teamleden vanuit de eigen rol en positie elkaar kunnen helpen effectief bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelen:

  1. Focus op vertrouwen in de teamleider en op onderling vertrouwen.
  2. Vorm teams en organiseer de samenwerking op zo’n manier dat er ook ruimte is voor menselijke aandacht.
  3. Leer en ontwikkel samen.
  4. Plaats de teamervaring boven de individuele ervaring.
  5. Breng flexibiliteit in de manier van werken.

Teams vormen een prachtig middel om de kracht van ieder individu volledig te benutten. Wanneer je daadwerkelijk gebruik weet te maken van de sterke punten van al die verschillende individuen, leidt dat tot hoge(re) prestaties. Regelmatig reflecteren en evalueren is daarvoor nodig. Je mag als leidinggevende kaders stellen voor het gemeenschappelijke doel en de voorwaarden hoe je teamleden daartoe samenwerken (de spelregels). Maar laat het hoe grotendeels aan je medewerkers over. Van het ‘hoe’ zijn zij de eigenaar, als leidinggevende ben je hier vooral de coach die helpt wanneer het team vastloopt en/of nog beter kan presteren.

Eigenaarschap levert betrokkenheid, ontwikkeling, beweging en resultaat op, dus commitment!

REFLECTIEIn hoeverre voer jij de continue dialoog met je teamleden over de gemeenschappelijke teamambitie en doelen? Wat is niet vatbaar voor discussie en waar ligt ruimte voor eigen invulling door teamleden?

Eigenaarschap creëren? Geef de feiten

Commitment kun je ook stimuleren door regelmatig met je medewerkers de progressie op hun feitelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke doelen te bespreken. Deel met hen alle financiële en niet-financiële gegevens die weergeven hoe effectief hun bijdrage is. Het belang daarvan blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar hoe high performance organisaties[i] dat doen. Zij geven veel aandacht aan de volgende aspecten: ‘Aan onze organisatie-eenheid wordt alles gerapporteerd dat belangrijk is voor het behalen van een goede prestatie’ en ‘In onze organisatie-eenheid wordt aan leidinggevenden en medewerkers relevante financiële en niet-financiële informatie beschikbaar gesteld’. Wat betreft de niet-financiële gegevens kun je denken aan de mate van klanttevredenheid, het aantal innovaties en/of klachten.

Dit lijkt wellicht een eenvoudige vraag, maar zij is niet zomaar te beantwoorden: ‘Wie heeft meer commitment, de boer zelf of de ingehuurde kracht? De winkeleigenaar of de kassière?’[ii] Onderzoek toont aan dat medewerkers die zelf ook aandeelhouder zijn, niet noodzakelijkerwijs altijd meer betrokken zijn en commitment of motivatie tonen dan hun collega’s zonder aandelen.[iii] Het gaat er in dit onderzoek niet zozeer om dat je eigenaar bent, maar meer om het feit dat iedereen een speler is binnen de organisatie, dat het spel gezamenlijk gespeeld wordt en dat allen de regels kennen en ernaar handelen. Op basis van de feiten en cijfers bepalen zij of hun acties op koers liggen en toegevoegde waarde leveren of juist afleiden.
Zo moeilijk is het niet om de cijfers van je organisatie of team tot leven te brengen bij je medewerkers. Begin met het delen van de belangrijkste financiële en niet-financiële gegevens. Probeer die zo goed mogelijk te vertalen naar ieders werkzaamheden, taken en rol. Wanneer je dat vaker doet, zullen je medewerkers zich daar ook steeds meer op richten en uitzoeken hoe ze de cijfers in positieve zin kunnen beïnvloeden.

REFLECTIEDeel je regelmatig met je teamleden de feiten, namelijk de financiële en niet-financiële gegevens die duidelijk maken of de afzonderlijke bijdragen en die van het team als geheel op koers liggen? Aan welke informatie hebben je teamleden mogelijk nog behoefte?

Feedforward-in-Leiderschap

 

Binnen veel profit en non-profit organisaties (o.a. RVO, Gasunie, ABN Amro Bank, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Ministerie van Economische Zaken, Staatsbosbeheer, WonenBreburg, DNB, etc.) werken we aan het bouwen van commitment en het creëren van een open aanspreekcultuur creëren? Neem dan op voor meer informatie of het maken van een afspraak met Muriel Schrikkema (schrikkema@dir.nl of 035 603 7979).

 

[i] Bron: https://www.hpocenter.nl/over-het-hpo-center/wetenschappelijke-verantwoording/.

[ii] Geïnspireerd op: Bill Fotsch & John Case, Share Your Financials to Engage Employees, Harvard Business Review, 2014.

[iii] David R. Francis, Motivating Employees with Stock and Involvement, NBER Digest, 2004.

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Continue dialoog over functioneren en ontwikkelenContinue dialoog over functioneren en ontwikkelen
Maatwerk trainingen
1-daagse teamontwikkeling - Effectiever samenwerken met resultaat1-daagse teamontwikkeling: Effectiever samenwerken met resultaat
(Nieuwe) positionering van een afdelingBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur
Samen ambities waarmakenSamen ambities waarmaken en doelen écht realiseren
Cases