nlNederlands

Case

Programma rond HPO Leiderschap bij Beweging 3.0

Lees verder
Programma rond HPO Leiderschap bij Beweging 3.0

Maatwerk training

Persoonlijke coaching

Lees verder
persoonlijke coaching door Muriel Schrikkema

Case

Succes dwing je af: het verhaal van EY

Lees verder
Succes dwing je af: het verhaal van EY

Artikelen

Croon Elektrotechniek heeft nog geen genoeg van politiek en jij?

Croon Elektrotechniek heeft nog geen genoeg van politiek en jij?Merk je ook wel eens dat er beslissingen worden genomen die je niet echt had verwacht of zien aankomen? Ervaar je het net iets te vaak als ‘lastig’ om bepaalde besluiten en veranderingen gerealiseerd te krijgen? Om jouw medespelers goed gemotiveerd mee te krijgen?

Een groep van 14 technisch projectleiders van Croon Elektrotechniek wel!

Dit maakte dat ze, al was het net na de landelijke verkiezingen, bij elkaar kwamen om het ambacht van intern ‘politiek handelen’ te leren. Politiek komt namelijk in iedere samenwerking in meer of mindere mate voor. Vaak zien we de politiek uitvergroot in samenwerkingsverbanden die sterk in beweging (willen) zijn. Verschillende belangen worden voelbaar en de positionering is van groot belang. Het kunnen analyseren van het politieke speelveld binnen je organisatie en daarmee omgaan, is een belangrijke vaardigheid om invloed te krijgen en te vergroten.

In twee intensieve dagen leerden de projectleiders en hun manager structuren herkennen, regelmatigheden zien, bewust posities kiezen en handelswijzen uitstippelen. Ook onderzochten we hoe je effectief en positief met het politieke spel kunt omgaan en alternatieve routes kunt bewandelen. Ze leerden hun plek in het krachtenveld kennen en de wijze waarop ze tot nog toe invloed uitoefenen. De gehanteerde methodiek RealDrives©, dat de drijfveren van mensen meet en daarmee de politieke handelingsstijl, bleek hierin zeer behulpzaam. Door een vergroot inzicht in de mogelijke drijfveren en het bijbehorende handelingstraject van zichzelf en hun opponent(en) in het politieke krachtenveld, zien de projectleiders nu zaken beter aankomen en kunnen ze beter afstemmen. Ze hebben hun invloed hierdoor vergroot en het succes van het besluit meer zeker gesteld! Wie volgt?

Klik hier voor de casus van Croon Elektrotechniek

Een belangrijke feedback die we van Croon Elektrotechniek kregen was:

“Het inzicht dat we kregen in het politiek handelingsmodel is een belangrijk handvat voor enerzijds de verdere persoonlijke ontwikkeling en anderzijds om nog beter het besluitvormingstraject in te gaan.”

Wil je meer weten over politiek handelen mail dan naar Muriel Schrikkema.