(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten/perspectieven worden geïncludeerd en daadwerkelijk benut. Ze is een veelgevraagd expert rond Feedforward, Inclusie, High Performance Leiderschap en Samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – Mr. HPO Insight™

Voor Marco gaat er niets boven het transformeren van de prestaties van teams en organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor het HPO Insight™ verbetertool en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s

Naast veel maatwerk trainingen en mindbugsfeedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder

Testen

Direction gebruikt verschillende zelf ontwikkelde testen die wetenschappelijk en in de praktijk zijn bewezen:

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, positieve feedback / feedforward, teamontwikkeling, diversiteit & inclusie en vrouwelijk leiderschap. De strategische doelstellingen van jouw organisatie vormen de basis. Het programma, de trainers, cases en uitkomsten brengen deelnemers en organisaties dichter bij de beoogde resultaten.

lees verder

Artikelen

Croon Elektrotechniek heeft nog geen genoeg van politiek en jij?

Croon Elektrotechniek heeft nog geen genoeg van politiek en jij?Merk je ook wel eens dat er beslissingen worden genomen die je niet echt had verwacht of zien aankomen? Ervaar je het net iets te vaak als ‘lastig’ om bepaalde besluiten en veranderingen gerealiseerd te krijgen? Om jouw medespelers goed gemotiveerd mee te krijgen?

Een groep van 14 technisch projectleiders van Croon Elektrotechniek wel!

Dit maakte dat ze, al was het net na de landelijke verkiezingen, bij elkaar kwamen om het ambacht van intern ‘politiek handelen’ te leren. Politiek komt namelijk in iedere samenwerking in meer of mindere mate voor. Vaak zien we de politiek uitvergroot in samenwerkingsverbanden die sterk in beweging (willen) zijn. Verschillende belangen worden voelbaar en de positionering is van groot belang. Het kunnen analyseren van het politieke speelveld binnen je organisatie en daarmee omgaan, is een belangrijke vaardigheid om invloed te krijgen en te vergroten.

In twee intensieve dagen leerden de projectleiders en hun manager structuren herkennen, regelmatigheden zien, bewust posities kiezen en handelswijzen uitstippelen. Ook onderzochten we hoe je effectief en positief met het politieke spel kunt omgaan en alternatieve routes kunt bewandelen. Ze leerden hun plek in het krachtenveld kennen en de wijze waarop ze tot nog toe invloed uitoefenen. De gehanteerde methodiek RealDrives©, dat de drijfveren van mensen meet en daarmee de politieke handelingsstijl, bleek hierin zeer behulpzaam. Door een vergroot inzicht in de mogelijke drijfveren en het bijbehorende handelingstraject van zichzelf en hun opponent(en) in het politieke krachtenveld, zien de projectleiders nu zaken beter aankomen en kunnen ze beter afstemmen. Ze hebben hun invloed hierdoor vergroot en het succes van het besluit meer zeker gesteld! Wie volgt?

Klik hier voor de casus van Croon Elektrotechniek

Een belangrijke feedback die we van Croon Elektrotechniek kregen was:

“Het inzicht dat we kregen in het politiek handelingsmodel is een belangrijk handvat voor enerzijds de verdere persoonlijke ontwikkeling en anderzijds om nog beter het besluitvormingstraject in te gaan.”

Wil je meer weten over politiek handelen mail dan naar Muriel Schrikkema.

Verder ontwikkelen...

Trainingen
3-daagse Training: Macht en Politiek handelen in Organisaties3-daagse Training: Macht en Politiek handelen in Organisaties
Maatwerk trainingen
drijfverenAansluiten op de drijfveren van anderen
Drijfveren programma's voor u zelf, uw team, afdeling of organisatieDrijfveren programma's voor uw team, afdeling of organisatie
Beïnvloeden van BesluitvormingPower & Politics: Beïnvloeden van Besluitvorming met Martin Hetebrij
Cases