(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Cases

Versterking van professionele groei bij ROC Nijmegen – De introductie van de verbeterde gesprekscyclus

SAMENVATTING: ROC Nijmegen streeft ernaar een dynamische leeromgeving te creëren waar studenten, vakmensen en docenten samenwerken om talent te ontdekken en ambities te realiseren. De verbeterde gesprekscyclus ondersteunt deze ambitie door voortdurende ontwikkeling en positieve feedback te bevorderen. In samenwerking met Muriel Schrikkema van Direction zijn trainingen voor managers opgezet om effectieve ontwikkelingsgesprekken te voeren. Een inspirerende video stimuleert medewerkers een actieve rol te nemen in hun eigen ontwikkeling. Deze initiatieven hebben de gespreksvaardigheden en het zelfvertrouwen van zowel managers als medewerkers verbeterd. De gesprekscyclus helpt medewerkers bij het aangaan van uitdagingen en hun continue ontwikkeling, waardoor een cultuur van groei en wederzijds respect wordt bevorderd.


Versterking van professionele groei bij ROC Nijmegen

De introductie van de verbeterde gesprekscyclus

ROC Nijmegen heeft de ambitie een voortrekkersrol te vervullen in het creëren van een dynamische leeromgeving waar studenten, vakmensen en docenten samenwerken om talent te ontdekken en ambities te realiseren. De gesprekscyclus ondersteunt deze ambitie door een cultuur van voortdurende ontwikkeling en positieve feedback te bevorderen. Robert Wouterse, HRD-adviseur Leren & Ontwikkelen bij ROC Nijmegen, benadrukt dat voortdurende ontwikkeling een kernwaarde is binnen zowel het onderwijs als de interne organisatiecultuur.

Een cultuur van voortdurende ontwikkeling bij ROC Nijmegen

Bij ROC Nijmegen draait alles om voortdurende groei en ontwikkeling. “Bij ons leren niet alleen de studenten, maar ook wijzelf voortdurend bij,” zegt Robert. Bij ROC Nijmegen kan iedereen zichzelf zijn, fouten maken, ervaringen opdoen en groeien. “We stimuleren zowel professionele als persoonlijke groei en moedigen iedereen aan om hun volledige potentieel te benutten en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen,” voegt hij toe. Deze filosofie stelt ROC Nijmegen in staat om flexibel in te spelen op veranderingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het stimuleren van de vitaliteit en gezondheid van studenten en medewerkers ondersteunt deze visie.

De huidige gesprekscyclus

“De vorige gesprekscyclus was voornamelijk beoordelend en bood te weinig ruimte voor nuance, wat soms leidde tot ongemak bij medewerkers en managers. Het werd ervaren als te gericht op scoren boven of onder de norm en bood te weinig ruimte voor een genuanceerde toelichting,” legt Robert uit.Versterking van professionele groei bij ROC Nijmegen- De introductie van de verbeterde gesprekscyclus

Een nieuwe gesprekscyclus was wenselijk om zowel het behalen van de onderwijsdoelen te ondersteunen als een open organisatiecultuur te versterken. “Deze cyclus ziet elke medewerker als een waardevolle deelnemer aan ons leerproces.” Een belangrijke stimulans voor deze ontwikkeling was de samenwerking met Muriel Schrikkema van Direction, bekend om haar expertise in leiderschapsontwikkeling en het bouwen van high-performance organisaties. ROC Nijmegen wilde een gesprekscyclus die niet alleen gericht was op prestaties, maar ook op de professionalisering en ontwikkeling van elke medewerker. Muriels aanpak sluit perfect aan bij deze wens.

“We waren erg positief over de eerste workshop die Muriel gaf voor onze HR-professionals,” herinnert Robert zich. “Haar aanpak, die sterk gericht is op positieve en constructieve feedback, sluit perfect aan bij onze ambities om een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving te creëren.”

Implementatie van de nieuwe gesprekscyclus bij ROC Nijmegen

Samen met Muriel zijn specifieke trainingen voor managers opgezet om de nieuwe gesprekscyclus, die inmiddels alweer een aantal jaren bestaat, bij ROC Nijmegen te ondersteunen. Deze trainingen waren essentieel om managers de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor het voeren van effectieve ontwikkelingsgesprekken. Tijdens de trainingen leerden de managers hoe ze vertrouwen en ruimte kunnen geven in gesprekken, constructieve feedback kunnen geven en ontvangen, en medewerkers kunnen coachen op basis van hun persoonlijke ambities en drijfveren. Ze oefenden met het stellen van goede vragen, actief en constructief luisteren, en het geven van feedforward, een manier die de ander écht helpt te groeien. Deze praktische oefeningen, waaronder het werken met trainingsacteurs, boden realistische scenario’s die de managers hielpen hun vaardigheden in de praktijk te brengen.

“Deze trainingen hebben onze gespreksvaardigheden niet alleen versterkt, maar ook een kader gecreëerd waarin veilige en productieve feedbackuitwisseling centraal staat”, zegt Robert. “Managers leerden hoe ze een omgeving kunnen creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen. Dit vraagt om een balans tussen aanmoedigen en eisen stellen.”

De rol van medewerkers in hun eigen ontwikkeling

Naast de trainingen voor managers werd er ook een stap gezet om medewerkers actief te betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Muriel Schrikkema ontwikkelde een video speciaal voor medewerkers, die een van de meest bekeken video’s binnen de ROC Academie is. De video is laagdrempelig en luchtig, met praktische voorbeelden, en inspireert medewerkers om proactief hun rol in ontwikkelingsgesprekken op te pakken en hun ambities en doelen effectief te bespreken met hun leidinggevenden.

In de video wordt een framework gepresenteerd met belangrijke aandachtspunten voor effectieve gesprekken over ambities, loopbaan en ontwikkeling. Het behandelt hoe medewerkers hun ambities en functioneren bespreekbaar kunnen maken, het vertrouwen met hun leidinggevende kunnen opbouwen, actief kunnen luisteren naar hun leidinggevende, en hun eigen perspectief in kunnen brengen. Daarnaast leert de video medewerkers om te gaan met verschillende perspectieven op hun functioneren en hoe zij feedback kunnen geven en ontvangen.

“We willen dat medewerkers begrijpen dat zij de regie hebben over hun eigen leerproces en dat deze gesprekken een kans zijn om te groeien,” benadrukt Robert. Door zowel managers als medewerkers te trainen en te ondersteunen in het voeren van effectieve ontwikkelingsgesprekken, heeft ROC Nijmegen een sterke basis gelegd voor een cultuur van continue professionele en persoonlijke groei.

Beoordeling en impact van de gesprekscyclus

“De trainingen en de medewerkersvideo hebben tot belangrijke inzichten geleid,” zegt Robert. Deze initiatieven hebben niet alleen de gespreksvaardigheden verbeterd, maar ook het zelfvertrouwen en de effectiviteit van de deelnemers vergroot. ROC Nijmegen blijft zich richten op het versterken van de gesprekscyclus en de aanspreekcultuur.

Een belangrijk onderdeel van deze visie is de toekomstige oprichting van het ‘Centre for Teaching and Learning’. Dit centrum versterkt de toewijding van ROC Nijmegen aan levenslang leren en de professionele ontwikkeling van docenten. “Dit centrum wordt een fundamentele verrijking van onze leeromgeving,” legt Robert uit.

Met de vernieuwde gesprekscyclus bevordert ROC Nijmegen een cultuur van wederzijds respect en vertrouwen. “Deze gesprekken ondersteunen medewerkers bij het aangaan van uitdagingen en hun continue ontwikkeling,” zegt Robert. ROC Nijmegen zet zich in om de kwaliteit van onderwijs en dienstverlening te verhogen en streeft ernaar een leidende rol te spelen binnen het onderwijslandschap. Dankzij deze positieve ontwikkelingen bevestigt ROC Nijmegen de ambitie om een dynamische leeromgeving te zijn, waar talenten worden ontdekt en ambities werkelijkheid worden.

Wil  je meer weten over de maatwerktrainingen rond het verbeteren van de gesprekscyclus en het voeren van goede ontwikkelgesprekken? Neem dan contact op met Marco Schreurs of Muriel Schrikkema (T. 035-6037979) voor de mogelijkheden.

Verder ontwikkelen...

Trainingen
DE PLAKFACTOR: HET GEHEIM ACHTER BLIJVERS IN JE TEAMDe Plakfactor – hoe leid en inspireer jij de medewerkers die je wilt behouden?
Maatwerk trainingen
Kwalitatief goede ontwikkelgesprekken voerenKwalitatief goede ontwikkelgesprekken voeren
Een veilige werkomgeving creëren, hoe doe je dat?Maatwerkprogramma: Effectieve gesprekken over grenzen en veiligheid
Van functioneringsgesprek naar feedforward-gesprekVan functioneringsgesprek naar feedforward-gesprek
Cases