nlNederlands

Maatwerk training

Training voor HR afdelingen: De juiste HR ingangen om de performance te verbeteren

Lees verder

Artikel

3 tips voor meer inzicht in je team

Lees verder
inzicht in je team

Artikel

Wat is inclusiviteit?

Lees verder
What is inclusiveness

Wat is intervisie?

De vraag wat is intervisie is kort te beantwoorden: Bij intervisie wordt in groepsverband (circa zes personen per keer) gekeken naar een specifiek probleem of specifieke vraag die bij iemand leeft. Vaak kampt deze persoon met de vraag omdat hij of zij de werkelijke vraag die eronder zit (nog) niet ziet en dus ook niet helder heeft hoe hij/zij zelf bijdraagt aan het in standhouden van de vraag. Door middel van intervisie wordt er een gesprek gevoerd waarin iemand begint met een probleemstelling en de anderen verhelderende open vragen stellen.

Het accent bij intervisie ligt dus niet op oplossingen maar op probleem- of vraagverheldering. In de praktijk levert de probleemverheldering echter ook gelijk richting op waar de oplossing te vinden is. Intervisie hoeft niet per se in teams plaats te vinden. Het kan ook plaatsvinden tussen vakgenoten, collega’s of andere soort groepen.

Wat is intervisie?Denk aan vragen zoals:

 

“Het grote effect van intervisie heeft de deelnemers positief verrast. De intervisiebijeenkomsten worden door hen als inspirerend, heel waardevol en diepgaand ervaren. Andere reacties zijn: heel goed begeleid en heel leerzaam. Muriel houdt de teugels in handen bij het blijven hanteren van het intervisiemodel, dat is heel prettig. Ook als je geen casus inbrengt leer je veel.”
Lucette Teurlings, beleidsmedewerker Talentontwikkeling Universiteit Utrecht


Klik hier voor de maatwerktraining: Hoe kun jij intervisie nóg beter begeleiden?


Wat is intervisie en wat levert intervisie op?

Intervisie raakt het vermogen tot zelfontwikkeling en streeft ernaar het beste uit elkaar naar boven te halen. Een intervisiebijeenkomst geeft oplossingen voor individuele vraagstukken doordat collega’s of vakgenoten zich zonder druk op het vraagstuk concentreren en elkaar verhelderende open vragen leren stellen. De verantwoordelijkheid voor het probleem of de vraag blijft bij de inbrenger. Intervisie creëert een sfeer van collegialiteit omdat elke deelnemer komt ‘halen en brengen’. Oplossingsrichtingen voor de ingebrachte vraagstukken komen steeds dichterbij. Groepen die regelmatig intervisiesessies houden met elkaar leren met elkaar daadwerkelijk stappen te nemen op zaken waar zij in de praktijk tegenaan lopen.

“Het is fijn om even helemaal uit je dagelijkse routine en werkomgeving te stappen en samen met andere collega’s je knelpunten en twijfels te bespreken. Het levert altijd nieuwe inzichten op en je leert je eigen houding en keuzes beter te begrijpen.”

Wat is intervisie

Allemaal herkenbare vragen die jij in kunt brengen in intervisie.

“Ik vind het heel prettig. Ook om te merken dat anderen met dezelfde zaken zitten,
ook dat we dit goed doorpraten en dat er verschillende opties zijn om zaken aan te pakken.”

Belangrijke thema’s bij intervisie zijn:Wat is intervisie?

“Ik vind Muriel erg goed: helder, vriendelijk, deskundig en betrokken.”

“Prettig, scherp, goed inzicht in valkuilen en kwaliteiten van mensen. Zeer professioneel.”

“Ik vind het een nuttige methodiek die je stimuleert op een andere manier naar je eigen werk en ook naar de casus van anderen te kijken. De heldere structuur geeft houvast en er blijkt heel vaak toch iets uit te komen wat je niet had verwacht en wat je dus nieuwe inzichten biedt.

Wilt u meer weten over teamcoaching of over intervisie? Neemt u dan contact op met Muriel Schrikkema via 035 603 79 79. Of kijk hier voor meer informatie over feedforwardteamcoaching of maatwerktrainingen bij Direction in Leadership.