(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Wat is intervisie?

Volgens Muriel Schrikkema is de vraag wat is intervisie is kort te Intervisie draagt bij aan Feedforward in Leiderschapbeantwoorden: Bij intervisie wordt in groepsverband (circa zes personen per keer) gekeken naar een specifiek probleem of specifieke vraag die bij iemand leeft. Vaak kampt deze persoon met de vraag omdat hij of zij de werkelijke vraag die eronder zit (nog) niet ziet en dus ook niet helder heeft hoe hij/zij zelf bijdraagt aan het in standhouden van de vraag. Door middel van intervisie wordt er een gesprek gevoerd waarin iemand begint met een probleemstelling en de anderen verhelderende open vragen stellen.

Hoe je met intervisie alle kwaliteiten in je team benut lees je in het inspirerende boek ‘Feedforward in Leiderschap.

Intervisie binnen high performing teams en organisaties

In high performing teams en organisaties ligt de focus op het positieve eindresultaat en welke kansen en mogelijkheden dat biedt. Professionals helpen zichzelf en hun mensen hun focus te houden op de kansen die (on)gewenste ontwikkelingen of veranderingen bieden. Daarnaast spreekt men af met welk specifiek gedrag men de komende (afgebakende) periode gaat experimenteren om bij te dragen aan die positieve ambitie. Ook maakt men gelijk een afspraak voor de terugkoppeling daarvan na een beperkte periode van experimenteren: wat lijkt wel bij te dragen aan dat gemeenschappelijke eindresultaat en wat niet?

Gedrag wordt dus ook bespreekbaar gemaakt, naast de collectieve positieve ambitie die men samen wil realiseren.

Intervisie in de praktijk

Zo begeleidde Muriel bijvoorbeeld een intervisiesessie binnen een Universitair Medisch Centrum. Intervisie draait om ‘samen leren’. Het is een collegiale consultatie. Persoonlijke vraagstukken worden op tafel gelegd, besproken, uitgewerkt en opgelost. Niet doordat je je collega zomaar wat adviezen geeft, maar door middel van het stellen van open vragen aan die collega, op een gestructureerde manier. Het is de bedoeling om op die manier geschikte oplossingen te vinden, die passen bij die specifieke persoon. Meer over het doel van intervisie beschrijven we in dit artikel.

Een deelvraag van een casus die was ingebracht luidde als volgt. “Er hangt een bordje met ‘niet storen’ op mijn deur en toch wordt er aangeklopt en direct binnengelopen door heel wat collega’s die vervolgens hun vraag stellen. Ik word dus constant gestoord in mijn werk!”
Door het bordje ‘niet storen’ op de deur te hangen, had deze arts haar intentie wel degelijk expliciet gemaakt. Doordat zij echter de ‘stoorzenders’ wel binnenliet en luisterde naar hun vragen en die beantwoordde, liet de arts met haar gedrag iets anders zien. Zo werd haar gedrag door de ander geïnterpreteerd als zijnde: “Het kan dus blijkbaar toch wel even.”
Voor de realisatie van ambities is het belangrijk om te reflecteren op jouw eigen gedrag en te onderzoeken hoe dat gedrag overkomt op jouw omgeving. Want dat is tenslotte de plek waarin je die ambities wilt realiseren. Stel jezelf de volgende vraag. Ga ik met dit gedrag mijn ambities in deze omgeving wel bereiken? Of roept mijn gedrag iets anders of het tegenovergestelde op in mijn omgeving? Je kan jezelf die vraag ook stellen op teamniveau. Gaan we met het huidige gedrag dat we laten zien een optimaal passende bijdrage leveren aan de beoogde ambities? Of niet? Hoe meer jouw intenties overeenkomen met jouw specifiek gedrag, hoe effectiever je wordt in de realisatie van jouw doelen. Dit is ook precies wat high performing professionals onderscheidt van middelmatiger presterende professionals. Ze reflecteren continu op hun eigen gedrag. Daarnaast vragen ze ook input aan hun omgeving.

Het accent bij intervisie ligt dus niet op oplossingen maar op probleem- of vraagverheldering. In de praktijk levert de probleemverheldering echter ook gelijk richting op waar de oplossing te vinden is. Intervisie hoeft niet per se in teams plaats te vinden. Het kan ook plaatsvinden tussen vakgenoten, collega’s of andere soort groepen.

Wat is intervisie?Denk aan vragen zoals:

 • Hoe zie je je eigen rol in dit vraagstuk?
 • Wanneer ben je tevreden?
 • Stel dat het lukt, welk effect heeft dat op je gedrag?
 • Voel je je ook wel eens onzeker over je eigen positie
 • Ben je op zoek naar meer zichtbaarheid?
 • Vraag je je wel eens af hoe je effectiever met elkaar kunt samenwerken?
 • Of hoe je je aansturing kunt verstevigen?

Allemaal herkenbare vragen die jij in kunt brengen in intervisie.

“Het grote effect van intervisie heeft de deelnemers positief verrast. De intervisiebijeenkomsten worden door hen als inspirerend, heel waardevol en diepgaand ervaren. Andere reacties zijn: heel goed begeleid en heel leerzaam. Muriel houdt de teugels in handen bij het blijven hanteren van het intervisiemodel, dat is heel prettig. Ook als je geen casus inbrengt leer je veel.”
Lucette Teurlings, beleidsmedewerker Talentontwikkeling Universiteit Utrecht

Wat levert het op?

Intervisie raakt het vermogen tot zelfontwikkeling en streeft ernaar het beste uit elkaar naar boven te halen. Een intervisiebijeenkomst geeft oplossingen voor individuele vraagstukken doordat collega’s of vakgenoten zich zonder druk op het vraagstuk concentreren en elkaar verhelderende open vragen leren stellen. De verantwoordelijkheid voor het probleem of de vraag blijft bij de inbrenger. Intervisie creëert een sfeer van collegialiteit omdat elke deelnemer komt ‘halen en brengen’. Oplossingsrichtingen voor de ingebrachte vraagstukken komen steeds dichterbij. Groepen die regelmatig intervisiesessies houden met elkaar leren met elkaar daadwerkelijk stappen te nemen op zaken waar zij in de praktijk tegenaan lopen.

“Het is fijn om even helemaal uit je dagelijkse routine en werkomgeving te stappen en samen met andere collega’s je knelpunten en twijfels te bespreken. Het levert altijd nieuwe inzichten op en je leert je eigen houding en keuzes beter te begrijpen.”

“Ik vind het heel prettig. Ook om te merken dat anderen met dezelfde zaken zitten, ook dat we dit goed doorpraten en dat er verschillende opties zijn om zaken aan te pakken.”

Belangrijke thema’s zijn o.a.:Wat is intervisie?

 • Zelfontwikkeling (inzicht in eigen handelen en denkpatronen)
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Leren verhelderende open vragen te stellen en de dialoog aan te gaan
 • Feedback geven en/of ontvangen
 • Elkaar beter leren kennen

“Ik vind Muriel erg goed: helder, vriendelijk, deskundig en betrokken.”

“Prettig, scherp, goed inzicht in valkuilen en kwaliteiten van mensen. Zeer professioneel.”

“Ik vind het een nuttige methodiek die je stimuleert op een andere manier naar je eigen werk en ook naar de casus van anderen te kijken. De heldere structuur geeft houvast en er blijkt heel vaak toch iets uit te komen wat je niet had verwacht en wat je dus nieuwe inzichten biedt.

Wilt u meer weten over teamcoaching of over intervisie? Neemt u dan contact op met Muriel Schrikkema via 035 603 79 79. Of kijk hier voor meer informatie over feedforwardteamcoaching of maatwerktrainingen bij Direction in Leadership.

Muriel Schrikkema

https://www.leiderschapontwikkelen.nl/direction-in-leadership/high-performance-leiderschapFeedforward tijdens persoonlijke- en teamontwikkeling

Dit praktische werkboek geeft je inzicht in hoe jij als leidinggevende de kwaliteiten in jezelf en je team nog beter kunt benutten om de doelen effectiever te realiseren. Daarvoor moet je in de spiegel kijken en reflecteren: Wat doe ik goed als leidinggevende? Wat kan nog beter? En hoe dan?

Dit werkboek geeft je geen kritische feedback op wat je niet goed doet. Het geeft je feedforward. Dé brandstof om jouw leiderschap te verbeteren en jullie doelen nog succesvoller te realiseren.

Neem contact op met Muriel Schrikkema