(035) 603 7979

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – Mr. HPO Insight™

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor het HPO Insight™ verbetertool en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

wetenschappelijk en in de praktijk bewezen:

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, positieve feedback / feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling, diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen profit-, non-profit- en overheidsorganisaties (klassikaal en/of online) bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Trainingen

1 -daagse training

Masterclass Feedforward in Leiderschap

1-daagse Masterclass voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Als leidinggevende heb je met je teamleden een ‘klus te klaren’. Samen willen jullie specifieke doelen behalen. Ambities nastreven. Kwaliteit leveren. Strategisch en financieel. En het liefst door jou effectief aangestuurd en gefaciliteerd. Of je dat nou vanuit fysieke aanwezigheid doet of op afstand, je wilt iedereen optimaal laten bijdragen vanuit zijn of haar rol, functie en kwaliteiten. Dit is ook precies wat wetenschappelijk en praktijkonderzoek naar dé succesfactor voor high performance leiderschap bevestigt: succesvolle leidinggevenden zijn erop gericht samen te leren steeds beter te worden in het realiseren van gemeenschappelijke doelen. De leidinggevende vormt hierin de bepalende factor. Door een positieve voorbeeldrol stimuleert en faciliteert hij/zij het team optimaal.

Hoe doe je dat concreet? Wat geef je wel aandacht en wat minder? We merken dat er steeds meer behoefte is aan een soort overzicht, aan gerichte input om nog beter leiding te kunnen geven en waaraan jij je als leidinggevende kunt meten. podcast feedforward in Leiderschap
Feedforward in leiderschap is letterlijk vertaald: eten geven om vooruit te gaan in je leiderschap, oftewel steeds beter inzicht krijgen in de vraag hoe jij als leidinggevende nog succesvoller kunt worden. Daarbij is regelmatig zelf in de spiegel kijken belangrijk. Wat doe je al goed als leidinggevende? Wat kan er nog beter? En hoe dan? Je ontdekt andere wegen om je doelen te bereiken, door bijvoorbeeld ook de wat minder makkelijke (en minder comfortabele) vragen aan te gaan.

Deze masterclass biedt je een overzicht hoe je kunt focussen op de juiste aandachtspunten, hoe je deze bespreekbaar maakt en naar acties door vertaalt, zodat je de beoogde teamdoelen nog beter – en daadwerkelijk – realiseert. Dit programma geeft je naast overzicht ook positieve energie. Feedforward figuurlijk vertaald: je ontdekt wat je al goed doet én hoe je je positieve invloed kunt aanwenden om je doelen met nog meer succes te behalen en/of aan te scherpen!

Zonder gemeenschappelijke doelen, beweeg je hard en snel,
maar gaat ieder een andere kant uit.

Zonder commitment beweeg je een bepaalde kant uit,
maar houd je het niet vol op de lange termijn.

Zonder actie heb je mooie intenties en maak je prachtige plannen,
maar bereik je deze niet.

MAATWERK (online en/of onsite)

Deze 1-daagse masterclass kunnen wij ook als maatwerkprogramma organiseren voor jou en je (management) team. Dit kan in twee opvolgende dagen of bijvoorbeeld in aparte sessies. Wil je meer weten over dit programma of de maatwerk opties? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 06-29548009).

Doelgroep

Leidinggevenden binnen profit, non-profit en overheidsorganisaties die op een positieve manier willen bouwen aan het realiseren van de team/afdeling/organisatie doelen en ambities. 

Deze training wordt binnen veel organisaties als in-company training verzorgd. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Muriel Schrikkema of Marco Schreurs (T. 035-6037979).

Investering

Je investering in deze inspirerende en positieve masterclass is € 895,-.

Dit bedrag is inclusief de feedforward analyse™, persoonlijke rapportage en het terugkoppelgesprek t.w.v. € 450,-, het boek ‘Feedforward in Leiderschap’, trainingsmateriaal en locatiekosten. Al onze trainingen zijn vrijgesteld van btw.

In geval van annuleren tot 4 weken voor aanvang van het eerste webinar worden geen kosten in rekening gebracht. Voor annuleren in de 4 weken voorafgaand aan het eerste webinar is het totale bedrag verschuldigd. Vervanging is uiteraard in overleg mogelijk. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

Tijdens deze inspirerende 1-daagse Masterclass krijg je meer inzicht in en bewustwording rond wat jij en je team nodig hebben om ook op de lange termijn de ingeslagen weg vol te kunnen en willen houden. Deze Masterclass geeft je concrete inzichten in wat de belangrijkste aandachtspunten zijn om samen met je collega’s op te reflecteren. Wat wil je concreet bereiken met je team? Welke doelen stel je op welke wijze? Daarnaast krijg je veel praktische handvatten en oefeningen om je/jullie commitment te onderzoeken en intenties ook daadwerkelijk om te zetten in concrete acties en resultaten. Acties die jullie ook op de lange termijn zullen blijven volhouden.

Toonaangevende (wetenschappelijke) onderzoeksresultaten, inspirerende praktijkvoorbeelden en praktische tips en oefeningen helpen je om op een feedforward manier leiding te geven aan je team en organisatie.

Een boeiend en inspirerend programma dat je helpt om jullie visie, ambities en doelen echt te realiseren.

Vooraf: Positieve individuele 360° feedforward analyse™

 • Je ontvangt een uitnodiging om de 360° breinvriendelijke positief ingestoken feedforward analyse™ in te vullen. Ook om deze vervolgens uit te zetten in je omgeving om deze over jou te laten invullen. Met deze analyse worden je kwaliteiten en ontwikkelpunten op een positieve manier inzichtelijk gemaakt. Het selecteren van kwaliteiten duurt ongeveer 8 – 10 minuten.

  Na het verzamelen van voldoende (minimaal 7) respondenten plannen we een afspraak met jou en Muriel Schrikkema (jouw persoonlijke begeleider tijdens de Masterclass) voor een individueel terugkoppelgesprek (online – 1 uur). In dit gesprek bespreek je jouw persoonlijke rapportage met daarin jouw unieke kwaliteiten. Tijdens het gesprek wordt besproken hoe jij al positief bijdraagt aan het realiseren van jullie doelen en ambities en wat jou daarin mogelijk nog effectiever zal maken.

Tijdens de Masterclass ontdek je vervolgens hoe je positief vorm kunt geven aan jouw ontwikkelpunten.

Masterclass: Reflecteer op doelen, commitment en acties

In het eerste deel besteden we veel aandacht aan reflectie. Reflectie op jouw functioneren als leidinggevende en reflectie op het functioneren van jouw (management) team of organisatie. Wat doe je en doen jullie al goed? Met welke kwaliteiten draag je al bij aan het succes van jouw team of organisatie. En waar kan het net een beetje anders om nog beter te presteren? Je ontdekt:

 • het belang van reflecteren en het perspectief waarmee er naar jouw leiderschap wordt gekeken; door jezelf en je omgeving. Zien jullie hetzelfde?;
 • of je vanuit een Growth of Fixed mindset leiding geeft en welke impact dat heeft;
 • het belang van jouw voorbeeldrol en de gewoontes, normen en het sabotagegedrag dat jij en je team laten zien.

In de tweede deel besteden we aandacht aan je gemeenschappelijke (team)doelen en ambities. Want zonder gemeenschappelijke doelen beweeg je hard en snel, maar gaat ieder een andere kant op. Welk punt zet jij op de ‘horizon’? Je krijgt inzicht in de meest belangrijke kwaliteiten die je daarvoor nodig hebt. Onder andere komt aan bod:

 • waarom positief geformuleerde doelen essentieel zijn en hoe je individuele en gemeenschappelijke beelden bespreekbaar maakt.
 • hoe je doelen door vertaalt naar verantwoordelijkheden, rollen, kwaliteiten en concreet gedrag

Hiena ligt de nadruk op het belang van het onderzoeken en expliciet bespreken van de commitment om (samen) bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelen en ambities. Want zonder commitment houden jullie het niet lang vol. In deze Masterclass Feedforward in Leiderschap staan we stil bij de meest belangrijke kwaliteiten die je hiervoor nodig hebt en hoe je als leidinggevende jezelf en je mensen echt mee krijgt. Onder andere komt aan bod:

 • hoe creëer jij een zodanig veilige basis in je team zodat ieder die eventueel kenbaar wil maken dat hij/zij minder commitment voelt jegens de gezamenlijke doelen dat ook doet?
 • hoe maak je verschillen in commitment, meningen en handelswijzen binnen jouw team of organisatie bespreekbaar zodat je alle kwaliteiten optimaal benut?
 • hoe open sta jij voor andere meningen, in hoeverre kun je echt goed luisteren naar anderen en conflicten als positieve toegevoegde waarde aanwenden?

In het laatste deel bespreken we de acties die je kunt ondernemen om jullie gemeenschappelijke doelen te bereiken. Want zonder actie maak je prachtige plannen, maar gebeurt er vervolgens niks mee. Hoe kom je van mooie woorden naar daadwerkelijke daden? Je ontdekt het belang van:

 • samen in actie komen, experimenteren en fouten maken
 • elkaar op een positieve en constructieve wijze, feedforward, aanspreken

We sluitende dit onderdeel af door uit te spreken welke acties we gaan ondernemen om ons leiderschap verder aan te scherpen in de praktijk.

Wat brengt deze Masterclass jou?

Je krijgt de gelegenheid  je eigen voorbeelden en casuïstiek met de andere deelnemers te bespreken en te ontdekken wat jij nog nodig hebt om je doelen nog succesvoller te realiseren door effectiever leiderschap te tonen.

Deze masterclass brengt je veel mooie reflectiemomenten en maakt je bewust van de volgende zaken:

 • het belang van het bouwen aan een veilige en open cultuur in je team(s);
 • het formuleren van gemeenschappelijke doelen in lijn met de organisatiedoelen
 • het actief opzoeken en includeren van verschillen, en
 • experimenteren met alternatief gedrag en het effectief aanspreken van elkaar.

Behalve inzicht en inspiratie brengt het je ook veel plezier door het toepassen ervan in jouw team en werkpraktijk. Deze masterclass is dé brandstof om jouw (team)doelen nog succesvoller te realiseren. En leiderschap is een actief werkwoord. Blijven bouwen aan een positieve werkcultuur maakt niet alleen productiever, ook gelukkiger. Schrijf je daarom snel in!

Verder ontwikkelen...

Maatwerk trainingen
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
(Nieuwe) positionering van een afdelingBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur
Samen ambities waarmakenSamen ambities waarmaken en doelen écht realiseren
Cases