nlNederlands

Case

Ontwikkeling Abbott Star Academy voor high potentials

Lees verder
Ontwikkeling Abbott Star Academy voor high potentials

Artikel

Meer diversiteit op de werkvloer. Waarom?

Lees verder
Esther Mollema - meer diversiteit op de werkvloer

Artikel

Een zeer geslaagde slotmodule van de Wageningen UR Leiderschapsexpeditie

Lees verder
Een zeer geslaagde slotmodule van de Wageningen UR Leiderschapsexpeditie

Actueel

Politieagent of sportcoach?

20 juni 2017

Vanmorgen mooie sessie begeleid voor een interne audit team (een manager met haar medewerkers) van een grote verzekeringsmaatschappij. De 360 graden feedforward analyse hebben ze allen van te voren ingevuld/ laten invullen. De respons gaf vele inzichten op individueel niveau: welke kwaliteiten worden al gezien en hoe kan ieder concreet nog effectiever worden vanuit de eigen rol? Op teamniveau werd het team door de respons geïnspireerd samen de dialoog te voeren over: willen we nou een politieagent zijn of als sportcoach gezien worden? Een adviseur als sportcoach, die uitgaat van de ambities van de ander en vooral ook eerst benoemt wat er al goed sportcoach of politieagentgaat, zodat aanbevelingen beter kunnen worden opgenomen door het brein van de ander. Samen hebben we verkend via welke kwaliteiten dit team deze ambitie wil en kan realiseren via de al aanwezige kwaliteiten. Actiepunten zijn geformuleerd en expliciet gemaakt. Over drie weken zijn deze wederom geagendeerd op de gezamenlijke agenda.

Succes mensen; gaat jullie zeker lukken!

PS. Eerder heb ik met dit team naar hun drijfveren gekeken. In aanvulling en als vervolg daarop is de feedforward analyse heel goed in te zetten. De respons bevestigt het drijfverenprofiel en geeft hele concrete handvatten hoe effectiever te worden; welk gedrag je dan specifiek hebt in te zetten.