nlNederlands

Case

Liandon Feed Forward Case: Optimaal gebruik maken van de diversiteit en krachten in het team

Lees verder
Liandon Case - Optimaal gebruik maken van de diversiteit en krachten in het team

Artikel

Succesvol samenwerken als team

Lees verder
Muriel Schrikkema - Succesvol samenwerken als team

Artikel

De talentontwikkeling van Robin van Persie

Lees verder
De Talentontwikkeling van Robin van Persie (web)

Directions High Performance Organisatie (HPO) Center

Veel Management Development, Change- en High Performance Leiderschap programma’s binnen organisaties zijn ontwikkelt op basis van ‘aannames en gevoel’ hoe het zou moeten zijn. Willen we onze organisatie verbeteren, dan moeten we het leiderschap versterken…. Maar WAT moet een dergelijk programma dan verbeteren?

Een High Performance Organisatie - Wat is dat?

Direction is een specialist in het verbeteren en versterken van leiderschap binnen organisaties. We weten HOE dat moet. Onze grenzeloze nieuwsgierigheid is gericht op WAT nu werkelijk bijdraagt aan langdurig beter presteren. En wat daarmee uw trajecten echt succesvol maakt! Dat was in 2007 de start van ons HPO Center, gericht op de 35 succesfactoren van een High Performance Organisatie.

Het gedachtegoed rond High Performance Organisatie (HPO)

In 2004 zijn wij gestart met het investeren in het wereldwijde onderzoek van dr. André de Waal naar de succesfactoren van High Performance Organisaties. De 35 succesfactoren zijn eind 2007 gevalideerd na onderzoek in 50 landen, bij 1.470 organisaties. De succesfactoren zijn de basis van het HPO-gedachtegoed.

Definitie van een High Performance Organisatie (HPO):

“Een High Performance Organisatie (HPO) is een organisatie die betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties en/of concurrenten over een periode van tenminste 5 tot 10 jaar.”
Bron: dr. André de Waal MBA – HPO Center en auteur van het managementboek ‘What makes a High Performance Organization’ en de Nederlandse vertaling ‘Hoe bouw je een High Performance Organisatie’.

In iedere sector zijn er organisaties die het beter doen dan vergelijkbare organisaties. Organisaties waarbij u direct zou willen werken en die voorop lopen in innovatie. Deze organisaties presteren niet beter omdat ze meer betalen dan sectorgenoten of omdat ze een nieuw softwaresysteem hebben ingevoerd. Het resultaat van ons onderzoek zijn vijf HPO-factoren die organisaties focus geven om beter te gaan presteren.

HPO - High Performance Organisatie5 Succesfactoren van een High Performance Organisatie

We houden organisaties tijdens onze programma’s een spiegel voor, geven helder aan wat goed gaat en op welke succesfactoren van een High Performance Organisatie ze moeten verbeteren. Direction maakt de koppeling van WAT moet worden verbeterd, naar HOE dat gedaan moet worden. Hierbij krijgen onze klanten een breed gedragen focus op verbetering.

Een intensief High Performance Leiderschap programma’s hebben wij o.a. opgezet bij:

Voor uitgebreide informatie over de programma’s die wij samen met het HPO Center van Direction opzetten rond High Performance Organisaties kunt u contact opnemen met Muriel Schrikkema (035 603 7979).