nlNederlands

Case

Royal HaskoningDHV: werkt aan diversiteit in teams

Lees verder
Royal HaskoningDHV: werkt aan diversiteit in teams

Maatwerk training

Drijfveren ontdekken van mijzelf en mijn gesprekspartner

Lees verder
drijfveren ontdekken

Training

3-daagse Training: Macht en Politiek handelen in Organisaties

Lees verder
3-daagse Training: Macht en Politiek handelen in Organisaties

Maatwerk trainingen

Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?!

Waarom doe je niet gewoon wat ik zegKrachtig samenwerken: meer bereiken

In de training Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg leer je je invloed te vergroten op een wijze die jou en je organisatie direct resultaat oplevert. Belangrijke zaken gedaan krijgen van mensen die anders in elkaar zitten dan jij, is niet vanzelfsprekend. Samenwerken is een werkwoord. De sleutel tot een beter resultaat ben jij!

Twee nieuwe trainingen die wij organiseren rond dit onderwerk zijn:

  1. 1-daagse training: Effectief omgaan met laag en hoog presteerders
  2. 1-daagse training: Effectieve gezonde feedbackcultuur

Neem contact op met Muriel Schrikkema over bovenstaande training en de maatwerk training ‘Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?!

Mogelijke inhoud maatwerk training: ‘Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?!

Wat levert deze training jou op?

Doelgroep

Managers en professionals die verantwoordelijkheid willen nemen om hun invloed te vergroten. Om daarmee meer voor elkaar te krijgen en effectiever te kunnen werken. In het belang van henzelf en van de hele organisatie. De training vraagt het vermogen om over jezelf en over situaties te kunnen reflecteren. Enige ervaring met training of coaching waarin je een spiegel werd voorgehouden, is gewenst. Twijfel je, neem dan contact op met een van de trainers.

Neem contact op met Sanne Ockhuijsen voor meer informatie over de maatwerkmogelijkheden!


Programma: Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?!

Dag 1: Inzicht in gedrag, gevoelens en gevoelige knoppen

Intake en personal coaching

In het intakegesprek voorafgaand aan de training, bespreek je met co-trainer Marja Postema waar-aan je tijdens de training wilt werken (leerdoel). Je bespreekt, als dat relevant is, zaken die je niet in de training op tafel wilt hebben (privacy). Je krijgt bij de intake een exemplaar van het boek Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?! of ligt het misschien ook aan mij…’ Daarin staan alle methodieken die tijdens de training aan bod komen. Je kunt voorafgaand aan de training alvast gaan lezen, maar dat is niet noodzakelijk voor deelname aan de training. Je krijgt ongeveer een maand na de training een sessie personal coaching (met Marja Postema). Die sessie is niet alleen bedoeld om te bespreken wat het resultaat van de training is, maar ook om te kijken wat nodig is om een volgende stap in je ontwikkeling te maken of om bepaalde inzichten te bespreken of bepaalde vaardigheden te oefenen.

Comfortzone en allergie

Het lukt je niet altijd om rationeel en volwassen te handelen. Soms irriteer je je aan anderen of aan hoe een situatie zich ontwikkeld. Je doet je best controle te houden, maar irritaties en emoties nemen het toch langzaam over. Anderen ‘zitten’ in je allergie en dat betekent dat er in die situaties bij jou op gevoelige knoppen wordt gedrukt. Dat merk je doordat je je irriteert of omdat je een defensieve houding aanneemt. Je realiseert je dat dit geen oplossing is, maar je weet niet hoe jij anders met die persoon of met die situatie om moet gaan. We onderzoeken wat deze allergie, irritatie over jou zegt, want heel vaak is irritatie een spiegel voor iets wat in jezelf lastig is om mee om te gaan. We werken hierin met de methode van The Human Element. Een belangrijk onderdeel van The Human Element zijn drie dimensies die in elke communicatie een rol spelen. In de training ontdek je de werking van deze drie dimensies in de praktijk. In korte enlangere oefeningen, soms met de hele groep, soms in tweetallen en in korte (na)besprekingen ervaarje hoe de dimensies in de praktijk werken. Al doende krijg je steeds meer inzicht in jezelf, in anderen, in hoe je samen besluiten kunt nemen die ook worden uitgevoerd en hoe je afspraken kunt maken die worden nagekomen.

Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?!Dag 2. Transformatie naar eigen praktijk

Persoonlijke casussen

Voor veel deelnemers is er vaak een concrete aanleiding om aan deze training deel te nemen. Er speelt een ‘casus’, een overleg- of besluitvormingssituatie met een collega of in een team. Ook kan er behoefte zijn om op een betere manier met emoties om te gaan, van jezelf of van anderen. Een groot deel van de dag werken we aan de individuele casussen.

Stapsgewijs krachtige besluiten nemen

Het succes van een organisatie staat of valt bij besluitvormingskracht en het vermogen om die besluiten ook uitgevoerd te krijgen. We bespreken en oefenen de belangrijkste principes van krachtige besluitvorming. Daarin wordt duidelijk hoe belangrijk de inzichten zijn die je al hebt opgedaan.De Ripuls-principes voor krachtige besluitvorming zijn gebaseerd op het werk van o.a. Will Schutz (The Human Element®) en James Tamm en Ronald Luyet. Daarin wordt duidelijk hoe belangrijk de inzichten zijn die je tijdens deze training aangereikt hebt gekregen.

De JA-methode: alleen tevreden zijn met een echt goed besluit

Tijdens een boeiende afsluitoefening zet je alles wat je geleerd en ervaren hebt in voor goed overleg en het nemen van een krachtig besluit. Je weet nu hoe je om kunt gaan met lastige verschillen in visie en in gedrag, op een manier die het hele ‘team’ direct iets oplevert. De check is de zogenaamde JA-methode. Goede besluiten hebben een zo groot mogelijk inhoudelijk draagvlak en ze zijn genomen op een wijze die de relatie niet heeft geschaad. Of dat in jullie geval ook zo is, checken we met de JA-methode.

Neem voor meer informatie over deze training contact op met Sanne Ockhuijsen of Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).