(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Maatwerk programma

Power & Politics: Beïnvloeden van Besluitvorming met Martin Hetebrij

Moet je een rat of dwarsligger zijn, of met je ellebogen werken om het hoofd te kunnen bieden aan de snel veranderende managementwerkelijkheid? Of zijn er effectievere mogelijkheden om zaken gedaan te krijgen en je doel te bereiken? Martin Hetebrij, succesvol auteur en trainer, denkt van wel.Beïnvloeden van Besluitvorming met Martin Hetebrij

Politiek komt in iedere organisatie voor. Het succes van een organisatie hangt af van de mate waarin medewerkers en managers zaken gedaan krijgen. Het kunnen analyseren van politieke structuren en daardoor zaken gedaan krijgen is voor bedrijven en individuele medewerkers een belangrijke vaardigheid. In de Verenigde Staten is het vak ‘Macht en Politiek in Bedrijven (Power & Politics)’ een vast onderdeel van veel opleidingen. In Nederland leren de meeste van ons het door schade en schande in de praktijk. Of niet, omdat we afhaken.

Het kunnen beïnvloeden van besluitvorming is de basis voor je eigen functie uitoefening en het functioneren van je organisatie. Je kunt er veel over leren. Je kunt structuren herkennen, regelmatigheden gaan zien, bewust posities kiezen en handelswijzen uitstippelen. Je kunt op een positieve, respecteerbare en effectieve manier met het politieke spel omgaan en mensen beïnvloeden om zaken gedaan te krijgen die voor je werk van belang zijn.

Neem met dit seminar vast een voorproefje op de driedaagse uitgebreide training Beïnvloeden van Besluitvorming: Macht en Politiek Handelen in Organisaties, opgezet in samenwerking met Martin Hetebrij en Fred Vermeulen.

Voor wie is dit seminar bestemd

Direction heeft de training Beïnvloeden van Besluitvorming ontwikkeld voor ambitieuze senior medewerkers/ managers die meer inzicht willen krijgen in politiek handelen en macht en communicatie beter willen leren hanteren. Dit maatwerkprogramma ‘Power & Politics’ is een eerste kennismaking met deze training.

Ook HR/ MD/ Opleidings- verantwoordelijken, die op deze manier vast kennis willen maken met een deel uit het trainingsprogramma en op basis daarvan willen beslissen of zij de training geschikt achten voor hun senior medewerkers en managers, zijn van harte welkom.

Opzet programma: Beïnvloeden van Besluitvorming

“Nooit meer sjoemelen”

Het is van alle tijden dat zaken mooier worden voorgesteld dan ze feitelijk zijn. Bijna niemand kijkt er meer van op wanneer dit gebeurt in de politiek, in advertenties, binnen managementteams en tijdens onderhandelingsprocessen. Het is kennelijk gewoon geworden dat informatie ‘strategisch wordt gepositioneerd’, dat we iets achter de hand houden en dat niemand meer het achterste van zijn tong laat zien. In menig bedrijf maakt degene die de kunst van het sjoemelen het beste beheerst, ook het snelst carrière.

Mensen nemen echter te gemakkelijk aan dat het gedrag dat succes heeft gebracht, succes zal blijven brengen. Veranderende tijden vragen echter om veranderende besluitvorming en leiderschap. Nu de conjunctuur terug is gelopen wordt het verschil duidelijk tussen georganiseerd succes en goedkoop verkregen succes. Nu het echt weer gaat om de prestatie en de toegevoegde waarde van het individu en de organisatie, blijkt het niet makkelijk ons te bevrijden van de opgebouwde gewoontepatronen.

“Durf beslissen”

Beïnvloeden van BesluitvormingIn deze sessie belicht expert Professor dr. Marc Buelens de wijze waarop tegenwoordig de meeste beïnvloeden van besluitvorming in organisaties verlopen. Hij kijkt hierbij niet naar de inhoud (strategie, beheerscontrole, …) maar naar hoe de beslissing tot stand komt, met name het proces. Ook hij constateert dat dit bijna altijd gepaard gaat met ‘politiek’, ‘machtspel’, ‘persoonlijke belangen’. Hoe gaat u daarmee om? Hoe kan een onderneming zich zo organiseren dat rationele besluitvorming de beslissingen schraagt? Wat zijn de obstakels, wat zijn de mentale misleiders?

Kortom: – Hoe komen beslissingen tot stand?

  • Mentale misleiders
  • Voorbeelden van slechte beïnvloeding van besluitvorming bij de grote beslissers der aarde

“Met zorg besluiten”

Het blijkt dus niet makkelijk om ons te bevrijden van de opgebouwde gewoontepatronen. U kent ze ook wel: konkelende collega’s, een baas die achter uw rug dealtjes sluit, samenzwerende managers. Ogenschijnlijk niets aan de hand, maar ineens slaan ze toe: tijdens de vergadering, als het gaat om een promotie, of bij de koffieautomaat. U bent geconfronteerd met een echte ‘rat’. Maar….
… Ratten zijn angsthazen. Besluiten moeten vallen op basis van 99% argumenten en 1% macht en strepen. Anders gaat het fout.

Expert Peter van der Geer bespreekt met u hoe je in dit nieuwe tijdperk toch kunt bouwen aan integere besluitvorming en het ethisch beïnvloeden van besluitvorming in een bestaande politieke ‘ratten’ –omgeving:

  • wat zijn de condities waarin ‘ratten’ gedijen?
  • wat doet u als iemand informatie achterhoudt en hoe pareert u vergadertrucs?
  • ratten nemen vaak beslissingen op basis van macht en niet op basis van argumenten.

“Politiek handelen is een ambacht, een vak dat je kunt leren” – Martin Hetebrij

Beïnvloeden van besluitvorming c.q. Politiek handelen komt in iedere organisatie voor. Dat concludeert ook expert Martin Hetebrij na een decennium Power & Politics: Beïnvloeden van Besluitvorming met Martin Hetebrijdenkwerk en onderzoek naar politiek handelen.

Martin Hetebrij beschouwt politiek als een wezenlijk en onontkoombaar element van organisaties, op zich niet goed of slecht. Als het goed functioneert is het de basis van besluitkracht en welbevinden. Als het slecht functioneert leidt het tot verziekte organisaties, waar ‘rattengedrag’ werkelijkheid wordt. Dat gebeurt ook op veel plekken. En dat komt niet door de inherente slechtheid van politiek handelen, maar door het gebrek aan zorg en aandacht ervoor.

Politiek in organisaties is er en zal er dus altijd blijven. Het gaat nu om de kwaliteit ervan. Om die kwaliteit te vergroten moeten we eerst weten wat de aard en structuur is van politiek handelen en welke eisen er aan te stellen zijn. Vervolgens kunnen we de nodige maatregelen nemen om de kwaliteit van dat handelen te vergroten.

Martin Hetebrij is samen met Fred Vermeulen docent van Direction’s driedaagse training ‘Inzicht in Politiek handelen’, een training waarin politiek handelen als ambacht centraal staat en zowel de rationele (2/3) als emotionele (1/3) kant aandacht krijgen. Martin Hetebrij laat u vandaag vast in het kort kennismaken met het door hem ontwikkelde politieke handelingsmodel en zal stap voor stap een ‘politieke’ casus met u analyseren.

Neem voor meer informatie over de maatwerkmogelijkheden contact op met Marco Schreurs op telefoon 035 – 603 79 79.

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Macht en politiek handelen in organisaties - Het politieke spel in je organisatie effectiever spelen3-daagse Training: Het politieke spel in je organisatie effectiever spelen
Maatwerk trainingen
1-daagse teamontwikkeling - Effectiever samenwerken met resultaat1-daagse teamontwikkeling: Effectiever samenwerken met resultaat
drijfverenAansluiten op de drijfveren van anderen
Feedback geven en ontvangenFeedback Geven en Ontvangen
Cases
Marco Schreurs

Écht maatwerk

Samen met onze klanten creëren wij maatwerk trainingen die verbeteren op de leerdoelen van jouw team en/of organisatie. Maatwerk is bij Direction ook écht maatwerk. Geen gedwongen locaties, trainers, materiaal, etc. Direction ontwerpt en organiseert maatwerk programma’s die 100% aansluiten bij de wensen en doelstellingen van onze klanten. We helpen jou en je team of organisatie bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

Neem contact op om verder te praten!