(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Maatwerk programma

Bouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur

Het belang van een blijvende positieve en open aanspreekcultuur wordt onderschreven door ons wetenschappelijk onderzoek naar High Performance Organisaties, waar we spreken van het voeren van een open- en actiegerichte dialoog met elkaar:

 • De dialoog dient open en positief te zijn = 2-richting, het andere perspectief mag er ook zijn;
  best lastig want ‘daar vind je vaak wat van als dat anders is dan jouw eigen perspectief’.
 • De dialoog dient effectief te zijn = met oog op het realiseren van het collectieve resultaat;
  best lastig wanneer er veel individuele belangen aandacht krijgen.

Ook wordt duidelijk waarom een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur van belang is en wat het van organisaties vraagt, wanneer we het model voor ‘het succesvol samen realiseren van resultaat’ van Lencioni volgen: Er is vertrouwen nodig, om in een continue dialoog elkaars perspectieven te kunnen beluisteren en daarover het debat (‘conflict’) aan te durven gaan. Pas als er ook naar jouw perspectief is geluisterd en besluitvorming duidelijk en transparant wordt gecommuniceerd (jouw perspectief daarin meegewogen) voel je je betrokken en ben je in staat jezelf en anderen aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden. Dan hoef je ook geen sabotagegedrag meer te vertonen in termen van: over elkaar praten i.p.v. met elkaar, te lief zijn voor elkaar, geen fouten durven maken, ja zeggen en nee doen etc. Dit alles met het oog op het  succesvoller realiseren van het collectieve resultaat.

Bouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur

Deze training of workshop is speciaal ontwikkeld voor medewerkers en leidinggevenden binnen uw organisatie, die bij willenBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur dragen aan het vormgeven van een open- en actiegerichte aanspreekcultuur rond (on)gewenst gedrag. Je merkt dat nu niet iedereen zich altijd durft uit te spreken en/of fouten te maken en beseft dat daarmee resultaten niet optimaal behaald worden. Tijdens deze training krijg je een goed beeld van hoe het creëren van een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur binnen jouw organisatie bijdraagt aan een nog beter resultaat, welke zaken daarin aandacht vragen en wat jouw rol kan zijn om hier positief invloed op uit te oefenen.

Aan bod komt tijdens de training:

 • Het belang van een open- en actiegerichte dialoog.
  We bespreken de essentiële ingrediënten die daaraan bijdragen, en stel vervolgens vragen ter reflectie over hoe die in de huidige context, en jouw team vorm krijgen en wat jij daar zelf in doet en bijdraagt.
  > Ben jij te vertrouwen? Wat heb jij nodig van de ander om de ander te durven aanspreken?
  > De ‘formule van Vertrouwen’ bespreken we met elkaar en we ontdekken wat deze te maken heeft met het succesvol behalen van resultaat: stel jij het ‘eigen belang’ of het ‘collectieve belang’ voorop? Hoe deze laatste meer centraal stellen in jouw team?
 • De open dialoog voeren met elkaar en goed luisteren naar het perspectief van de ander, klinkt makkelijker dan het is. Zogenaamde ‘(on)bewuste vooroordelen’ zitten ons mensen daarbij vaak in de weg.
  > ‘Bij mij niet’? ja, ook bij jou: testje!
  > Welke vooroordelen herken jij? En heersen er specifieke vooroordelen in je team?
 • Elkaar positief aanspreken op ongewenst en gewenst gedrag en verantwoordelijkheden lijkt de enig effectieve weg naar het creëren van een open aanspreekcultuur. Hoe doe je dat effectief? Hoe vertel je de ander dat hij of zij beter moet, vanuit positieve kwaliteiten ingestoken?
  > We oefenen met het elkaar aanspreken middels het geven van feedforward.
 • Hoe nu verder? Op welke aandachtspunten gaan we elkaar de komende periode feedforward geven? Wanneer spreken we elkaar in teamverband weer over onze effectiviteit in het beïnvloeden van de aanspreekcultuur door het voorbeeldgedrag dat we tonen?

Resultaat van de training

 • Ieder krijgt een goed beeld hoe het creëren van een positieve en effectieve aanspreekcultuur bijdraagt aan nog beter resultaat en wat de belangrijke ingrediënten zijn van een gezonde effectieve feedbackcultuur;
 • Ieder reflecteert individueel en vanuit zijn of haar teamlidmaatschap en wordt zich ervan bewust dat ook hij/zij optimale resultaten onbewust tegenwerkt (door zelf niet optimaal te vertrouwen te zijn/ te geven; door teveel ego; door de eigen vooroordelen; door mensen alleen maar negatief aan te spreken of juist helemaal niet; door resultaat niet in gedragstermen met elkaar te bespreken, etc.);
 • Een eerste oefening met het geven van feedforward wordt opgedaan;
 • Afspraken worden gemaakt waar we elkaar komende periode feedforward op gaan geven en wanneer we onze voortgang bespreken in het beïnvloeden van de positieve en effectieve aanspreekcultuur binnen jouw organisatie. Tonen we goed voorbeeldgedrag? Wat kan nog beter? En hoe zorgen we dat we niet terugvallen in oud gedrag?

Binnen veel profit, non-profit en overheidsorganisaties (o.a. RTL Nederland, Gasunie, RVO, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Ministerie van Economische Zaken, Staatsbosbeheer, WonenBreburg, ABN Amro Bank, etc.) verzorgen wij trainingen. Wil je ook binnen jouw organisatie Open- en Actiegerichte Aanspreekcultuur creëren? Neem dan op voor meer informatie of het maken van een afspraak met Mrs. Feedforward, Muriel Schrikkema (schrikkema@dir.nl of 035 603 7979).

Verder ontwikkelen...

Trainingen
feedforward professionalTraject tot gecertificeerd feedforward professional
Maatwerk trainingen
1-daagse teamontwikkeling - Effectiever samenwerken met resultaat1-daagse teamontwikkeling: Effectiever samenwerken met resultaat
feedback geven en ontvangen: feedforward je feedbackMaatwerktraining: Feedback geven en ontvangen
feedforward professionalgecertificeerd feedforward toepassen binnen je organisatie
Cases
Marco Schreurs

ÉCHT MAATWERK VOOR BLIJVENDE IMPACT

Bij Direction beloven we écht maatwerk: trainingen die aansluiten bij de leerdoelen van jouw team en organisatie. Wij gaan verder dan het aanpassen van de inhoud; wij ontwerpen ervaringen die inzicht geven en die leiden tot resultaten die beklijven. Met methoden als de 66 dagen challenge en intervisiesessies zorgen we ervoor dat nieuwe vaardigheden niet alleen worden aangeleerd, maar ook worden toegepast.

Een maatwerktraining begint met een lerende mindset en eindigt met het behalen van individuele -en teamdoelen. Deze focus op resultaatgerichtheid zorgt ervoor dat elke training niet alleen voldoet, maar de verwachtingen overtreft. Neem contact met ons op voor een maatwerktraining die leidt tot échte verandering en tastbare vooruitgang.

Neem contact op om verder te praten!