(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Maatwerk programma

Maatwerktraining: Feedforward in Leiderschap

Voorbeeldprogramma: 2-daagse training voor jou en je (management-)team, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren! Als leidinggevende heb je met je teamleden een ‘klus te klaren’. Samen willen jullie specifieke doelen behalen. Ambities nastreven. Kwaliteit leveren. Strategisch en financieel. En het liefst door jou effectief aangestuurd en gefaciliteerd. Of je dat nou vanuit fysieke aanwezigheid doet of op afstand, je wilt iedereen optimaal laten bijdragen vanuit zijn of haar rol, functie en kwaliteiten. Dit is ook precies wat wetenschappelijk en praktijkonderzoek naar dé succesfactor voor high performance leiderschap bevestigt: succesvolle leidinggevenden zijn erop gericht samen te leren steeds beter te worden in het realiseren van gemeenschappelijke doelen. De leidinggevende vormt hierin de bepalende factor. Door een positieve voorbeeldrol stimuleert en faciliteert hij/zij het team optimaal. Hoe doe je dat concreet? Wat geef je wel aandacht en wat minder? We merken dat er steeds meer behoefte is aan een soort overzicht, aanFeedforward in Leiderschap gerichte input om nog beter leiding te kunnen geven en waaraan jij je als leidinggevende kunt meten. Feedforward in leiderschap is letterlijk vertaald: eten geven om vooruit te gaan in je leiderschap, oftewel steeds beter inzicht krijgen in de vraag hoe jij als leidinggevende nog succesvoller kunt worden. Daarbij is regelmatig zelf in de spiegel kijken belangrijk. Wat doe je al goed als leidinggevende? Wat kan er nog beter? En hoe dan? Je ontdekt andere wegen om je doelen te bereiken, door bijvoorbeeld ook de wat minder makkelijke (en minder comfortabele) vragen aan te gaan.

Deze training biedt je een overzicht hoe je kunt focussen op de juiste aandachtspunten, hoe je deze bespreekbaar maakt en naar acties door vertaalt, zodat je de beoogde teamdoelen nog beter – en daadwerkelijk – realiseert. Dit programma geeft je naast overzicht ook positieve energie. Feedforward figuurlijk vertaald: je ontdekt wat je al goed doet én hoe je je positieve invloed kunt aanwenden om je doelen met nog meer succes te behalen en/of aan te scherpen!

 

Zonder gemeenschappelijke doelen, beweeg je hard en snel, maar gaat ieder een andere kant uit. Zonder commitment beweeg je een bepaalde kant uit, maar houd je het niet vol op de lange termijn. Zonder actie heb je mooie intenties en maak je prachtige plannen, maar bereik je deze niet.

 

Tijdens de maatwerktraining Feedforward in Leiderschap krijg je meer inzicht in en bewustwording rond wat jij en je team nodig hebben om ook op de lange termijn de ingeslagen weg vol te kunnen en willen houden. Deze maatwerktraining geeft je concrete inzichten in wat de belangrijkste aandachtspunten zijn om samen met je collega’s op te reflecteren. Wat wil je concreet bereiken met je team? Welke doelen stel je op welke wijze? Daarnaast krijg je veel praktische handvatten en oefeningen om je/jullie commitment te onderzoeken en intenties ook daadwerkelijk om te zetten in concrete acties en resultaten. Acties die jullie ook op de lange termijn zullen blijven volhouden. Toonaangevende (wetenschappelijke) onderzoeksresultaten, inspirerende praktijkvoorbeelden en praktische tips en oefeningen helpen je om op een feedforward manier leiding te geven aan je team en organisatie. Een boeiend en inspirerend programma dat je helpt om jullie visie, ambities en doelen echt te realiseren.

Vooraf: Positieve individuele 360° feedforward analyse™

 • Je ontvangt een uitnodiging om de 360° breinvriendelijke positief ingestoken feedforward analyse™ in te vullen. Ook om deze vervolgens uit te zetten in je omgeving om deze over jou te laten invullen. Met deze analyse worden je kwaliteiten en ontwikkelpunten op een positieve manier inzichtelijk gemaakt. Het selecteren van kwaliteiten duurt ongeveer 8 – 10 minuten. Na het verzamelen van voldoende (minimaal 7) respondenten plannen we een afspraak met jou en Muriel Schrikkema (jouw persoonlijke begeleider tijdens de maatwerktraining) voor een individueel terugkoppelgesprek (online – 1 uur). In dit gesprek bespreek je jouw persoonlijke rapportage met daarin jouw unieke kwaliteiten. Tijdens het gesprek wordt besproken hoe jij al positief bijdraagt aan het realiseren van jullie doelen en ambities en wat jou daarin mogelijk nog effectiever zal maken.

Tijdens de maatwerktraining ontdek je vervolgens hoe je positief vorm kunt geven aan jouw ontwikkelpunten.

Dag 1: Reflecteer op doelen, commitment en acties

In het eerste deel van de ochtend besteden we veel aandacht aan reflectie. Reflectie op jouw functioneren als leidinggevende en reflectie op het functioneren van jouw (management) team of organisatie. Wat doe je en doen jullie al goed? Met welke kwaliteiten draag je al bij aan het succes van jouw team of organisatie. En waar kan het net een beetje anders om nog beter te presteren? Je ontdekt:Maatwerktraining Feedforward in Leiderschap

 • het belang van reflecteren en het perspectief waarmee er naar jouw leiderschap wordt gekeken; door jezelf en je omgeving. Zien jullie hetzelfde?;
 • of je vanuit een Growth of Fixed mindset leiding geeft en welke impact dat heeft;
 • het belang van jouw voorbeeldrol en de gewoontes, normen en het sabotage-gedrag dat jij en je team laten zien.

In de tweede helft van de ochtend besteden we aandacht aan je gemeenschappelijke (team)doelen en ambities. Want zonder gemeenschappelijke doelen beweeg je hard en snel, maar gaat ieder een andere kant op. Welk punt zet jij op de ‘horizon’? Je krijgt inzicht in de meest belangrijke kwaliteiten die je daarvoor nodig hebt. Onder andere komt aan bod:

 • waarom positief geformuleerde doelen essentieel zijn en hoe je individuele en gemeenschappelijke beelden bespreekbaar maakt.
 • hoe je doelen door vertaalt naar verantwoordelijkheden, rollen, kwaliteiten en concreet gedrag

Begin van de middag ligt de nadruk op het belang van het onderzoeken en expliciet bespreken van de commitment om (samen) bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelen en ambities. Want zonder commitment houden jullie het niet lang vol. In deze maatwerktraining Feedforward in Leiderschap staan we stil bij de meest belangrijke kwaliteiten die je hiervoor nodig hebt en hoe je als leidinggevende jezelf en je mensen echt mee krijgt. Onder andere komt aan bod:

 • hoe creëer jij een zodanig veilige basis in je team zodat ieder die eventueel kenbaar wil maken dat hij/zij minder commitment voelt jegens de gezamenlijke doelen dat ook doet?
 • hoe maak je verschillen in commitment, meningen en handelswijzen binnen jouw team of organisatie bespreekbaar zodat je alle kwaliteiten optimaal benut?
 • hoe open sta jij voor andere meningen, in hoeverre kun je echt goed luisteren naar anderen en conflicten als positieve toegevoegde waarde aanwenden?

Het laatste deel van de middag bespreken we de acties die je kunt ondernemen om jullie gemeenschappelijke doelen te bereiken. Want zonder actie maak je prachtige plannen, maar gebeurt er vervolgens niks mee. Hoe kom je van mooie woorden naar daadwerkelijke daden? Je ontdekt deze middag het belang van:

 • samen in actie komen, experimenteren en fouten maken
 • elkaar op een positieve en constructieve wijze, feedforward, aanspreken

We sluiten de dag af door uit te spreken welke acties we gaan ondernemen om ons leiderschap verder aan te scherpen in de praktijk.

Dag 2: Acties volhouden … en intervisie

Vandaag starten we met de uitwisseling van de ervaringen die we afgelopen weken in de praktijk hebben opgedaan. Weken waarin we bewust alternatief gedrag hebben laten zien in de praktijk om sommige zaken net effectiever aan te pakken. Er gaat al veel meer goed én er zijn mogelijk nog wat zaken best lastig waarschijnlijk. We vervolgen de dag dan ook door in te gaan op wat acties nodig hebben om ook op de lange termijn volgehouden te worden. Je krijgt praktische, bewezen adviezen en toepassingen om acties blijvend succesvol te maken.

 • het creëren van nieuwe gewoontes met elkaar
 • monitoren, coachen en intervisie
 • omgaan met medewerkers die echt niet mee willen

Je krijgt de gelegenheid  je eigen voorbeelden en casuïstiek met de andere deelnemers te bespreken en te ontdekken wat jij nog nodig hebt om je doelen nog succesvoller te realiseren door effectiever leiderschap te tonen. Deze maatwerktraining brengt je veel mooie reflectiemomenten en maakt je bewust van de volgende zaken:

 • het belang van het bouwen aan een veilige en open cultuur in je team(s);
 • het formuleren van gemeenschappelijke doelen in lijn met de organisatiedoelen
 • het actief opzoeken en includeren van verschillen, en
 • experimenteren met alternatief gedrag en het effectief aanspreken van elkaar.

Behalve inzicht en inspiratie brengt het je ook veel plezier door het toepassen ervan in jouw team en werkpraktijk. Deze maatwerktraining is dé brandstof om jouw (team)doelen nog succesvoller te realiseren. En leiderschap is een actief werkwoord. Blijven bouwen aan een positieve werkcultuur maakt niet alleen productiever, ook gelukkiger. Schrijf je daarom snel in!

MAATWERK (online en/of onsite)

Deze training bieden wij ook als maatwerkprogramma organiseren voor jou en je (management) team. Dit kan in twee opvolgende dagen of bijvoorbeeld in aparte sessies. Wil je meer weten over dit programma of de maatwerk opties? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 06-29548009).

Verder ontwikkelen...

Cases
Marco Schreurs

ÉCHT MAATWERK VOOR BLIJVENDE IMPACT

Bij Direction beloven we écht maatwerk: trainingen die aansluiten bij de leerdoelen van jouw team en organisatie. Wij gaan verder dan het aanpassen van de inhoud; wij ontwerpen ervaringen die inzicht geven en die leiden tot resultaten die beklijven. Met methoden als de 66 dagen challenge en intervisiesessies zorgen we ervoor dat nieuwe vaardigheden niet alleen worden aangeleerd, maar ook worden toegepast.

Een maatwerktraining begint met een lerende mindset en eindigt met het behalen van individuele -en teamdoelen. Deze focus op resultaatgerichtheid zorgt ervoor dat elke training niet alleen voldoet, maar de verwachtingen overtreft. Neem contact met ons op voor een maatwerktraining die leidt tot échte verandering en tastbare vooruitgang.

Neem contact op om verder te praten!