(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Maatwerk programma

Maatwerkprogramma: Effectieve gesprekken over grenzen en veiligheid

Tijdens onze maatwerkprogramma’s leren de leidinggevenden, eventueel samen met hun teamleden, hoe zij binnen hun organisatie effectieve en kwalitatief hoogstaande gesprekken kunnen voeren over grenzen en veiligheid. Dit gaat verder dan het leren en toepassen van specifieke communicatietechnieken. Centraal staat het creëren en behouden van een veilige omgeving voor alle betrokkenen, wat de basis vormt voor het bespreken van grenzen en veiligheid.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn:

  • Actief bouwen aan een veilige omgeving, ook met aanwezige hiërarchische verschillen.
  • Effectieve bespreking van grenzen en veiligheid.
  • Actief luisteren naar andermans perspectieven en het delen van je eigen inzichten over grenzen.
  • Omgaan met verschillen in percepties van grenzen en veiligheid.
  • Elkaar (feedforward) aanspreken op grenzen en veiligheid, zodat niemand in het defensief hoeft te raken.
  • Het inregelen van effectieve gespreksvoering over grenzen en veiligheid tijdens bestaande overleggen.

Voor aanvang worden deelnemers aangemoedigd om praktijksituaties en voorbeelden aan te dragen die het onderwerp raken. Er is een mogelijkheid om samen te werken met een trainingsacteur, afhankelijk van de duur van het leertraject en de behoeften van de groep. Hierbij wordt praktisch geoefend aan deMAATWERKPROGRAMMA: EFFECTIEVE GESPREKKEN OVER GRENZEN EN VEILIGHEID hand van de ingebrachte casuïstiek om grenzen effectief en constructief bespreekbaar te maken met elkaar.

Ook is er de mogelijkheid om tijdens het leertraject intervisiemomenten in te bouwen. Momenten tijdens welke we inventariseren wat er na toepassing van het geleerde al beter gaat én wat er nog lastig is en hoe dit in te regelen in de dagelijkse praktijk. Samen zoeken we naar alternatieve oplossingsrichtingen.

Resultaten training op het voeren van effectieve gesprekken over grenzen en veiligheid

Deelnemers leren samen te reflecteren op het voeren van effectieve gesprekken over grenzen en veiligheid. Zij verkrijgen inzichten in het constructief voeren van deze gesprekken, ondersteund door praktische inregelmomenten, met als doel een veiliger gesprekscultuur binnen hun organisatie te bevorderen en te behouden.

Vertrouwelijkheid

De nadruk van de training ligt op persoonlijke en team ontwikkeling en reflectie. Alles wat tijdens de sessies wordt besproken of gedeeld, blijft vertrouwelijk.

Neem contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979) om samen aan de slag te gaan binnen jouw team of organisatie. Of klik hier voor het artikel ‘Een veilige werkomgeving creëren, hoe doe je dat?’

Verder ontwikkelen...

Maatwerk trainingen
1-daagse teamontwikkeling - Effectiever samenwerken met resultaat1-daagse teamontwikkeling: Effectiever samenwerken met resultaat
(Nieuwe) positionering van een afdelingBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur
Kwalitatief goede ontwikkelgesprekken voerenKwalitatief goede ontwikkelgesprekken voeren
Marco Schreurs

Écht maatwerk

Samen met onze klanten creëren wij maatwerk trainingen die verbeteren op de leerdoelen van jouw team en/of organisatie. Maatwerk is bij Direction ook écht maatwerk. Geen gedwongen locaties, trainers, materiaal, etc. Direction ontwerpt en organiseert maatwerk programma’s die 100% aansluiten bij de wensen en doelstellingen van onze klanten. We helpen jou en je team of organisatie bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

Neem contact op om verder te praten!