nlNederlands

Artikel

Innovatie in management trainingen

Lees verder
management trainingen

Maatwerk training

Voorbeeld ondersteuning van uw diversiteitsplan rond gender

Lees verder
Voorbeeld ondersteuning van uw diversiteitsplan rond gender

Artikel

Lessen rond leiderschap van de Harvard Business School

Lees verder
Lessen rond leiderschap van de Harvard Business School

Maatwerk trainingen

Leiderschap in veranderingstrajecten

Veranderingstrajecten

70 procent van veranderingstrajecten mislukt. In de ene organisatie loopt verandering echter veel soepeler dan in de andere. Waar zit dan in?
De expert bespreekt met u wat veranderingstrajecten doen met organisaties en wat in praktijk de belangrijkste blokkerende factoren blijken te zijn. Vervolgens maakt hij de vertaling naar de cultuurverandering en veranderingsprocessen binnen uw organisatie. Hoe het dan wel moet? “Uiteindelijk is het heel simpel: verandering gaat over jezelf”

Doel Leiderschap in veranderingstrajecten programmaveranderingstrajecten

Uw organisatie streeft naar een continue model om de organisatie op een hoger platform van functioneren te brengen. Hiertoe zijn reeds een aantal veranderingstrajecten in gang gezet. Binnen uw organisatie is behoefte om de organisatie verder te professionaliseren. Tijdens deze ontmoeting is er naast de externe input ruimte om eigen rollen en verantwoordelijkheden in dit licht te bespreken. Ook kunnen projecten worden geïnitieerd die de inzichten verder in te organisatie doorvoeren, zodat uw organisatie ook daadwerkelijk op een hoger plan gaat functioneren.

Formuleer uw eigen veranderingstrajecten case en test uw persoonlijke veranderkracht

Deelnemers formuleren na het diner ieder een bestaand veranderingstraject binnen hun eigen organisatie die zij tijdens dit curriculum verder willen gaan uitwerken, zowel wat betreft het bedrijfskundige leiderschap hieromtrent als het persoonlijke leiderschap.

Daarna worden de testresultaten besproken van de test: ‘test nu uw persoonlijke veranderkracht.

De aansluiting van drijfveren van mensen op sturing en verandering van organisaties

Management Drives® is een methode om naar organisaties te kijken. Het uitgangspunt van Management Drives® is, dat sturing en verandering van organisaties moet aansluiten op de drijfveren van de mensen die er werken. Want samenwerking, communicatie, taakverdeling en leiding geven gaat veel gemakkelijker als dit gebeurt vanuit een begrip van wat de ander drijft.

Inzicht in drijfveren reikt verder dan u denkt; want drijfveren bepalen in hoge mate op welke wijze mensen functioneren. Datgene wat iemand drijft, bepaalt zijn gedrag, zijn waarneming, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag energie aan geeft, zijn management- en besluitvormingsstijl.

70 procent van veranderingstrajecten mislukken. In de ene organisatie loopt verandering echter veel soepeler dan in de andere. Waar zit dan in?
De expert bespreekt met u wat veranderingstrajecten doen met organisaties en wat in praktijk de belangrijkste blokkerende factoren blijken te zijn.  in uw organisatie zijn het combinaties van drijfveren die maken hoe het proces verloopt. Krijg nu inzicht in uw drijfveren en in die van uw collega’s.

Analyseer hoe u met conflicten omgaat

Veranderingen stuiten vaak op weerstand binnen organisaties. Veelal ontstaan dan ook diverse conflicten gedurende veranderingstrajecten.
Vanmiddag krijgt u inzicht in de diverse stijlen van conflicthantering (afdwingen; onderhandelen; sussen; vermijden en probleemoplossen) en de situaties waarin ze effectief zijn. Ook krijgt u inzicht in de stijlen die u nu gebruikt bij het omgaan met conflicten (bij elk van de geformuleerde cases van gisterenavond bepaalt u mogelijke conflictsituaties en welke actie u in die situatie zou ondernemen) en bepaalt u waar verbetering mogelijk is. Zo maakt u vast kennis met de door de anderen gekozen cases en hun oplossingsstijl.

Wilt u met uw team of afdeling ook effectiever samenwerken? Neemt u voor meer informatie over het programma, wat wij Leiderschap in veranderingstrajecteno.a. binnen SVO opleidingen met succes hebben gegeven, contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).