(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten/perspectieven worden geïncludeerd en daadwerkelijk benut. Ze is een veelgevraagd expert rond Feedforward, Inclusie, High Performance Leiderschap en Samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – Mr. HPO Insight™

Voor Marco gaat er niets boven het transformeren van de prestaties van teams en organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor het HPO Insight™ verbetertool en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s

Naast veel maatwerk trainingen en mindbugsfeedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder

Testen

Direction gebruikt verschillende zelf ontwikkelde testen die wetenschappelijk en in de praktijk zijn bewezen:

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, positieve feedback / feedforward, teamontwikkeling, diversiteit & inclusie en vrouwelijk leiderschap. De strategische doelstellingen van jouw organisatie vormen de basis. Het programma, de trainers, cases en uitkomsten brengen deelnemers en organisaties dichter bij de beoogde resultaten.

lees verder

Maatwerk programma

Kwalitatief goede ontwikkelgesprekken voeren

Binnen steeds meer organisaties ondersteunen wij managers en leidinggevenden (en HR-professionals) bij het voeren van kwalitatief goede ontwikkelgesprekken met hun medewerkers. Dit om te bouwen aan een ontwikkelingsgerichte leercultuur waarin iedereen bijdraagt aan het succesvol realiseren van het gewenste resultaat. Juist in deze tijd, waarin organisaties steeds meer moeten bereiken met minder mensen, van groot belang.

Visie Direction voor het voeren van goede ontwikkelgesprekken

Het belang van een ontwikkelingsgerichte leercultuur wordt ten eerste onderschreven door ons wetenschappelijk Kwalitatief goede ontwikkelgesprekken leren voerenonderzoek naar High Performance Organisaties. We spreken van het voeren van een open- en actiegerichte dialoog met elkaar om samen te leren steeds beter te worden.

  • De dialoog dient open te zijn = 2-richting, het andere perspectief mag er ook zijn;
  • De dialoog dient actiegericht te zijn = met oog op het realiseren van resultaat.

Ten tweede wordt duidelijk waarom een open- en actiegerichte dialoog van belang is en wat het van managers en medewerkers vraagt, wanneer we het model voor ‘het succesvol samen realiseren van resultaat’ van Lencioni volgen.

Tot slot weet Direction, vanuit ons breinonderzoek, wat specifiek aandacht nodig heeft in een open- en actiegerichte dialoog en hoe je dat praktisch en positief vorm geeft aan goede ontwikkelgesprekken met elkaar.

Mogelijke opzet maatwerkprogramma

Onderdeel 1: 360° feedforward analyse™ feedforward analyse tijdens training: Kwalitatief goede gesprekken leren voeren
De leidinggevenden ontvangen een uitnodiging om de feedforward analyse™ in te gaan vullen en deze uit te zetten in hun omgeving om deze over hen in te laten vullen.

Proces van invulling: 
Deelnemers wordt allereerst gevraagd de eigen kwaliteiten te achterhalen. De feedforward analyse™ werkt niet op basis van scores, maar op basis van het selecteren van kwaliteiten. Daarna wordt hen gevraagd deze in een top 10 zetten.
Als tweede stap ontvangen de deelnemers een email om door te sturen naar zoveel mogelijk respondenten (collega’s op alle niveaus, privé en zakelijke relaties). Deze selecteren ook de kwaliteiten van de deelnemer. Het selecteren van de kwaliteiten kost ongeveer 8 minuten. Er zijn minimaal vijf respondenten nodig voor een rapportage, maar meer is wenselijk (geen limiet). In deze mail wordt een deadline gesteld, voor welk moment de assessment in te vullen.

Onderdeel 2: Inzichtelijk maken van de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten (individueel) tijdens een terugkoppelgesprek
De deelnemers ontvangen voorafgaand aan het terugkoppelgesprek over de respons de persoonlijke rapportage en een korte huiswerkopdracht. Tijdens het individuele gesprek wordt besproken hoe de manager/leidinggevende al positief bijdraagt aan het voeren van kwalitatief goede ontwikkelgesprekken en wat hem/haar nog effectiever zou maken.
Ieder gesprek duurt ongeveer een uur.

Onderdeel 3: Kwalitatief goede ontwikkelgesprekken leren voeren
Tijdens deze eendaagse training krijgen de managers/ leidinggevenden (en eventueel HR verantwoordelijken) allereerst een ‘mini kick-off’. Tijdens deze kick-off krijgen ze een goed beeld van wat er aandacht nodig heeft wanneer je kwalitatief goede ontwikkelgesprekken wilt voeren. Dit gaat verder dan een specifiek communicatietechniekje uit je hoofd leren en toepassen. Met nadruk leren de managers en leidinggevenden vervolgens wat zij daarin al goed doen en waar zij bewuster aandacht aan hebben te besteden en mogelijk net even anders hebben te doen wanneer zij zelf goede ontwikkelgesprekken willen voeren:

  • Wat is belangrijk aandacht te geven? En waarom?
  • Wat wil je als eindresultaat van de ontwikkelgesprekken?
  • Hoe voer je feedforward ontwikkelgesprekken?
  • Oefenen met het voeren van een kwalitatief goed ontwikkelgesprek (op elkaar)
  • Wat spreek je met je medewerker af over de monitoring en opvolging van dit gesprek?

Direction adviseert om een HR-verantwoordelijke(n) ook deel te laten nemen aan deze training. Dit om de managers/ leidinggevenden ook extra ondersteuning te kunnen bieden wanneer zij tegen vragen aanlopen in de praktijk.

Maatwerk

Geen enkele organisatie is hetzelfde. Om het inzicht en handelen van de managers en leidinggevenden te vergroten past Direction altijd maatwerk toe. Wat onze programma’s, workshops en lezingen bij al onze opdrachtgevers gemeen hebben: ze zijn altijd spannend, onderzoekend, leuk en gericht op het maximale resultaat. Ook baseren wij al onze trainingen op recent wetenschappelijk onderzoek, dat wij vertalen naar praktische inzichten voor managers. Tot slot stemmen wij de planning van de programma’s af op de piekdrukte binnen uw organisatie. De programma’s moeten passen in de drukke agenda’s van de deelnemers om zo met aandacht en tijd te kunnen leren hoe je kwalitatief goede ontwikkelgesprekken voert.

Graag maakt Muriel Schrikkema met u een afspraak om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken (schrikkema@dir.nl – T. 035-6037979).

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Effectieve gezonde feedbackcultuur1-daagse training: Benut alle kwaliteiten beter in een effectieve aanspreekcultuur
Iedereen mee in verandering!1-daagse training: Effectief omgaan met laag en hoog presteerders
Cases
Marco Schreurs

Écht maatwerk

Samen met onze klanten creëren wij maatwerk trainingen die verbeteren op de leerdoelen van jouw team en/of organisatie. Maatwerk is bij Direction ook écht maatwerk. Geen gedwongen locaties, trainers, materiaal, etc. Direction ontwerpt en organiseert maatwerk programma’s die 100% aansluiten bij de wensen en doelstellingen van onze klanten. We helpen jou en je team of organisatie bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

Neem contact op om verder te praten!