(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Maatwerk programma

Intervisiebegeleider: Leer diepgaande waardevolle intervisiebijeenkomsten te begeleiden

Help jezelf en je collega’s door intervisie te introduceren (en begeleiden) binnen je organisatie! Tijdens de training intervisiebegeleiding leer je diepgaande waardevolle intervisiebijeenkomsten te begeleiden. Want naast jou werken ook jouw collega’s aan hun (persoonlijke: weg) ontwikkeling en hebben mogelijk de behoefte om met en van elkaar te blijven leren. Zeker wanneer jullie samen willen leren steeds beter de gemeenschappelijke ambities te realiseren!

Op basis van opgedane inzichten on the job, tijdens trainingen of ontwikkelgesprekken worden vaak prachtige intenties geformuleerd, om sommige zaken net even anders aan te pakken. Jij weet echter ook dat voor een succesvolle executie ervan meer nodig is dan alleen de juiste intenties. Het is best lastig om intenties ook daadwerkelijk om te zetten naar effectiever gedrag in de praktijk.

Intervisie is een zeer waardevolle methodiek om:

 • samen te blijven reflecteren en leren
 • jezelf en eigen gedragspatronen beter te leren kennen
 • zelf tot oplossingen te komen voor vraagstukken
 • te experimenteren en fouten te mogen maken
 • aandacht, herkenning en steun van collega professionals te ervaren
 • open vragen te leren stellen
 • los te komen van vastgeroeste denk- en gedragspatronen
 • te leren feedback te ontvangen
 • een stok achter de deur te hebben om ook daadwerkelijk actie te ondernemen

Intervisie helpt professionals om met meer grip en focus zich te richten op wat ze al goed doen en wat nog effectiever kan in hun rol-uitoefening. Je krijgt scherp zicht op je gedragsdoelen en hoe je deze vanuit je kwaliteiten daadwerkelijk (effectiever) gaat realiseren. Tijdens intervisie worden problemen en vraagstukken besproken die de professionals tegenkomen in hun rol-uitoefening en werksetting. Hierdoor onderzoek je geen algemeen abstracte vragen met elkaar, maar persoonsgebonden casussen.Muriel-Schrikkema-Trainer intervisiebegeleider

In deze training bespreekt Muriel Schrikkema, die dit jaar 20 jaar ervaring heeft met het begeleiden van intervisie, de belangrijkste aandachtspunten die jou helpen diepgaande waardevolle intervisiebijeenkomsten te begeleiden.

Leer tijdens de training tot intervisiebegeleider

 • intervisie diepgaand zelf te ervaren;
 • hoe je intervisie introduceert binnen je organisatie;
 • hoe je effectief een intervisiegroep begeleidt;
 • hoe je bouwt aan veiligheid in je intervisiegroep;
 • effectief inspelen op het groepsproces binnen jouw intervisiegroep;
 • hoe je de vraag achter de vraag achterhaalt;
 • hoe je los komt van (vastgeroeste) denk- en gedragspatronen;
 • en hoe je collega’s daarbij ondersteunt.

Mogelijke opzet van de training

 1. Optioneel: vooraf je gedragsdoelen in kaart brengen middels de feedforward analyse™ en bijbehorend coachgesprek (planning in overleg)
 2. Dag 1 (09.30 – 17.00 uur): Theorie en start intervisie
 3. Dag 2 (09.30 – 12.30 uur): Leren begeleiden van intervisie en huiswerkopdracht voor de groep
 4. Dag 3 (09.30 – 12.30 uur): Leren nog beter waardevolle intervisiebijeenkomsten te begeleiden

Programma opzet: intervisiebijeenkomsten

Intervisie wordt binnen veel organisaties als een zeer waardevolle methodiek ervaren om samen te reflecteren, leren en vraagstukken op te lossen. Het is echter best lastig de intervisie naar verdieping te begeleiden. Zeker wanneer je als begeleider een herkenbaar vraagstuk begeleidt, waarbij je zelf ook zaken mag en kan inbrengen of betrokken bent. Ook kan het zijn dat je al geruime tijd de intervisie binnen je organisatie begeleidt en merkt dat je op zoek bent naar handvatten om de intervisie verdieping te geven en nog effectiever te begeleiden naar de kern van vraagstukken.

Voorafgaand aan deelname aan de intervisietraining vindt optioneel een 1-op-1 gesprek plaats met Muriel Schrikkema (1 uur durend), ter bepaling van je gedragsdoelen die jou verder gaan helpen als begeleider van intervisie. Deze bepalen we op basis van de feedforward analyse™ die we je vragen in te (laten) vullen voor aanvang. Dit is een op ontwikkeling gerichte positieve 360 graden assessment. Samen kijken we naar de respons en formuleren we wat je mogelijk al goed doet in je rol als begeleider en wat je nog bewust (andere) aandacht kunt geven voor meer succes. Hiermee ga je aan de slag ook tijdens de training: sommige punten net even anders doen.

Wanneer je niet kiest voor voorgenoemde optie vragen we je je sterke en minder sterke kanten en leerfocus in te vullen op een door ons toegestuurd intakeformulier en hanteren we deze als uitgangspunt voor jouw actieve deelname.

Tijdens het intervisieprogramma krijg je de gelegenheid zowel vraagstukken in te brengen rond het door jou geformuleerde gedragsdoel en ontvang je ook feedback als begeleider van intervisie op dat gedragsdoel.

Bepaal net als meer dan 3.500 andere professionals welke van de 5 intervisie stappen jou al goed afgaan om te begeleiden en welke nog bewuste (andere) aandacht vragen van jou?

5 intervisie stappen

 1. Vraag/probleem: Wat is de specifieke vraag/het probleem?
  Ondersteun de ander zich te focussen op wat hij/zij wilt bereiken en kan beïnvloeden.
 2. Buiten de eigen patronen en perspectief kijken en zoeken: ware intenties, aannames, overtuigingen en vooroordelen bevragen en diepgaand leren onderzoeken
 3. Jezelf nog beter leren kennen: welke positieve kwaliteiten staan je nu al ter beschikking in de begeleiding? En welke zie je bij de professionals die je begeleidt?
 4. Vragen stellen en reflecteren: leer passende open vragen stellen en reflecteren en ook de ander daarop te begeleiden: leer open te staan voor diverse mogelijkheden
 5. Daadwerkelijk actie ondernemen: concretiseer en formuleer actiepunten. Volgende intervisiesessie kom je hier op terug.

Succesvolle professionals die deze training bij ons volgden gaven aan dat juist de combinatie van het zelf doorlopen van de 5 stappen als het leren begeleiden ervan, tot diepgang en nog meer nieuwe inzichten leidt.

Muriel Schrikkema ziet er naar uit om samen met jou op zoek te gaan naar hoe jij intervisie kunt introduceren en begeleiden binnen jouw organisatie. Graag doet zij dat tijdens een drietal dagdelen, tijdens welke zowel de gekozen methodiek, als de inhoud, het proces en de vorm waarin de begeleiding plaatsvindt, met aandacht met elkaar bekeken wordt en passende wegen ter verdieping worden gezocht.

Het resultaat van deze training:

 • Waarom aandacht besteden aan intervisie binnen organisaties en welke intervisiemethodiek past daarbij? Wie kunnen samen deelnemen? En wat doe je met deelnemers die geen vraag hebben?
 • Wat vertel je ter inleiding/introductie van intervisiebijeenkomsten en wat is jouw eigen rol daarin? Hoe kan dat duidelijk en bijdragen aan een grote mate van ervaren veiligheid?
 • Geeft de gehanteerde structu(u)r(en) voldoende ruimte voor verdieping, of zijn daar nog andere verdiepende stappen in te passen?
 • Wat geef je veel aandacht en wat minder? Wat moet op tafel komen en wat niet?
 • Hoe begeleid je mensen door de gehanteerde structuur en diverse stappen? Niet te strak, niet te los; waar ligt het midden? Hoe begeleid je duidelijk en kernachtig, vanuit de achtergrond?
 • Hoe ga je om met zeer oplossingsgerichte managers of managers die veel woorden nodig hebben?
 • Hoe tijdsbewust dien je te zijn in je sturing?

Omdat er tijdens de training letterlijk geoefend wordt met het begeleiden van intervisie en dus ook met het inbrengen van vraagstukken, zal ook aan jou voor aanvang gevraagd worden vast na te denken over het vraagstuk dat jij wilt inbrengen.

Doelgroep

Maatwerkprogramma voor die professionals die intervisie binnen hun organisatie willen introduceren (en begeleiden).

Je weet:

 • dat intervisie een succesvolle methodiek is ter ondersteuning van het ontwikkelen, leren en reflecteren door professionals;
 • dat deze methodiek ondersteunt in effectiever functioneren en intenties ook daadwerkelijk helpt werkelijkheid te worden;
 • dat je daarmee professionals ondersteunt in het maximale uit zichzelf te halen.

Muriel Schrikkema begeleidt in totaal vier dagdeelsessies (een hele dag en twee halve dagen) tijdens welke we de intervisiemethodiek doorleven met elkaar en tegelijkertijd deze leren begeleiden. Neem voor meer informatie en de mogelijkheden contact op met Marco Schreurs of Muriel Schrikkema (035-6037979).

Verder ontwikkelen...

Maatwerk trainingen
Hoe kun jij intervisie nóg beter begeleidenIntervisie nóg beter begeleiden...hoe doe je dat?
Cases
Marco Schreurs

ÉCHT MAATWERK VOOR BLIJVENDE IMPACT

Bij Direction beloven we écht maatwerk: trainingen die aansluiten bij de leerdoelen van jouw team en organisatie. Wij gaan verder dan het aanpassen van de inhoud; wij ontwerpen ervaringen die inzicht geven en die leiden tot resultaten die beklijven. Met methoden als de 66 dagen challenge en intervisiesessies zorgen we ervoor dat nieuwe vaardigheden niet alleen worden aangeleerd, maar ook worden toegepast.

Een maatwerktraining begint met een lerende mindset en eindigt met het behalen van individuele -en teamdoelen. Deze focus op resultaatgerichtheid zorgt ervoor dat elke training niet alleen voldoet, maar de verwachtingen overtreft. Neem contact met ons op voor een maatwerktraining die leidt tot échte verandering en tastbare vooruitgang.

Neem contact op om verder te praten!