(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Maatwerk programma

Houd je medewerkers betrokken en geïnspireerd

Hoe houd je je medewerkers betrokken en geïnspireerd voor hun werk en de organisatie? Dat is binnen veel organisaties een steeds groter wordend vraagstuk, zeker in de huidige, krappe arbeidsmarkt. Niet alleen talenten aantrekken, maar ook de huidige medewerkers behouden. Janneke Hermes (CFO en lid Raad van Bestuur Gasunie) schreef in ons nieuwste boek ‘Feedforward in Leiderschap‘ onder andere: ‘Samen leren is de basis. Daar afspraken over maken en elkaar ook op aanspreken. Nieuwsgierigheid is essentieel: hoe kan het nóg effectiever? Maak daarnaast doelen niet te groot, maar ambitieus en haalbaar.’

Klik hier voor de maatwerktraining: De Plakfactor – Hoe leid en inspireer jij de medewerkers die je wilt behouden?

Houd je medewerkers betrokken, ambitieus en geïnspireerd

Veel organisaties hebben twee dringende behoeften: (1) het werven van nieuwe medewerkers om mensen aan te vullen die vertrokken zijn en (2) nieuwe mensen aantrekken om de organisatiegroei te ondersteunen. En er zijn vaak te weinig mensen voor te veel banen. De disbalans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt maakt meer dan ooit duidelijk dat productiviteit om mensen draait. Het is de taak van jou als leidinggevende om ervoor te zorgen dat je huidige medewerkers optimaal kunnen functioneren en de erkenning krijgen die ze verdienen.

“In the frantic need to hire more people, the group we often forget to attend to are the folks who stay — those showing up day-in and day-out shouldering the work that needs to get done. Think about what these people — the ones who are here, working for and with you — need now.”
Harvard Business Review

Wat hebben je medewerkers nodig?

Om je medewerkers betrokken, ambitieus en geïnspireerd te houden moet je ze allereerst serieus nemen. Dat wil zeggen echt naar ze luisteren. Daarnaast ondersteun je medewerkers in hun ontwikkeling en geef je  kaders aan waarop jullie elkaar ook aanspreken. Binnen veel profit-, non-profit- en overheidsorganisaties ondersteunen we leidinggevenden in het bouwen van succesvolle en geïnspireerde teams, waarin medewerkers betrokken en ambitieus zijn. Teams en organisaties waar mensen graag bij willen blijven werken en nieuw talent graag bij wil aansluiten. Enkele van de onderwerpen die terugkomen in onze maatwerkprogramma’s zijn:

 1. Aandacht geven en écht naar ze luisteren
  Je medewerkers werken niet om een stoel warm te houden, maar om ook echt bij te dragen. Misschien klinkt dat logisch en simpel, maar in de praktijk zien we veelvuldig teamleden die hun bijdrage niet zichtbaar en/of effectief lijken in te brengen en wier kwaliteiten daarmee niet optimaal benut worden. Commitment stimuleren is een belangrijke taak voor leidinggevenden. Jouw houding en gedrag (voorbeeldrol) zijn zeer besmettelijk. Openheid en veiligheid ervaren, mogen bijdragen aan besluiten en je gehoord en serieus genomen voelen (dus betrokken en beluisterd worden), vormen zowel voor jou als voor je teamleden een basis voor commitment.Echt luisterenDoordat je vragen stelt en actief en constructief luistert naar de ander, voelen je medewerkers zich serieus genomen. Uiteraard komt het voor dat jij het besluit neemt en dat dat het kader vormt waar geen discussie over mogelijk is. Dan nog is het raadzaam te luisteren naar de mening van je teamleden, zodat duidelijk wordt wat zij nodig hebben om met je mee te kunnen bewegen. Daar kom je alleen maar achter wanneer je weet wat voor hen intrinsieke waarde heeft.
 2. Afspreken en aanspreken
  Voor leidinggevenden is het belangrijk om bij het betrekken en inspireren van medewerkers zowel caring als daring kwaliteiten in te zetten. Dat wil zeggen dat je naast de meer ondersteunende en coachende caring kwaliteiten (zoals vragen stellen, luisteren, coachen en het perspectief van de ander serieus nemen) de meer kaderstellende kwaliteiten nodig hebt. De uitdagende resultaten die op zowel de lange als de korte termijn behaald moeten worden, vereisen kwaliteiten als resultaatgericht zijn, monitoren, duidelijk communiceren, de ander feedback geven op wat echt beter moet en besluitvaardig zijn.Voor leidinggevenden is het belangrijk om beide in te zetten: de ambitie en doelen dienen duidelijk te zijn en ook steeds centraal te staan en de ander dient aangesproken te worden op zijn bijdrage daaraan. Bovendien is er ruimte voor experimenteren en ontwikkelen, waar je de ander op coacht. Het is niet effectief alleen maar te monitoren, zonder eerst met elkaar in gesprek te gaan en contact te maken. Aan de andere kant kun je ook niet alleen maar contact maken, zonder te monitoren of het gewenste resultaat ook bereikt wordt. Monitoren en coachen zijn beide van belang om samen te leren steeds beter te worden in het bereiken van jullie ambitie en doelen. Elkaar aanspreken zal leiden tot groei en verbetering, met elkaar evalueren, daarvan leren en weer nieuwe afspraken maken.
 3. Continue ontwikkeling (duurzame inzetbaarheid) stimuleren
  Van managers en medewerkers wordt verwacht dat ze eigenaarschap nemen op de eigen ontwikkeling en groei. Dat ze een ‘growth-mindset’ ontwikkelen. De medewerker zelf heeft hierin een grote verantwoordelijkheid. Gezamenlijk met de leidinggevende heeft de medewerker ontwikkelgesprekken te voeren. De leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het coachen van de medewerkers en het faciliteren en stimuleren van deze groei en ontwikkeling. Leidinggevenden dienen de veilige omgeving te creëren waarin mensen ruimte krijgen voor ontwikkeling, innovatie en creativiteit – waar ruimte is voor en geleerd wordt van fouten.Continue ontwikkeling vraagt ook om een actieve dialoog tussen leidinggevende en medewerker over de lange termijn doelen van de medewerker, het team én de organisatie. Waar gaat de organisatie heen, wat betekent dit voor het team en hoe wil de medewerker hieraan (blijven) bijdragen?

  Eigenaarschap levert betrokkenheid, ontwikkeling, beweging en resultaat op, dus commitment!

 

Onze maatwerkprogramma’s helpen organisaties om je huidige medewerkers betrokken, ambitieus en geïnspireerd te houden. En daarmee te bouwen aan succesvolle teams en organisaties. Wil je met je leidinggevenden of binnen een team hiermee aan de slag? Neem dan contact op met Marco Schreurs of Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).

Verder ontwikkelen...

Trainingen
HPO - High Performance OrganisatieDe eerste stap richting een High Performance Team / Organisatie
Maatwerk trainingen
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
(Nieuwe) positionering van een afdelingBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur
Maatwerktraining Feedforward in LeiderschapMaatwerktraining: Feedforward in Leiderschap
Cases
Marco Schreurs

ÉCHT MAATWERK VOOR BLIJVENDE IMPACT

Bij Direction beloven we écht maatwerk: trainingen die aansluiten bij de leerdoelen van jouw team en organisatie. Wij gaan verder dan het aanpassen van de inhoud; wij ontwerpen ervaringen die inzicht geven en die leiden tot resultaten die beklijven. Met methoden als de 66 dagen challenge en intervisiesessies zorgen we ervoor dat nieuwe vaardigheden niet alleen worden aangeleerd, maar ook worden toegepast.

Een maatwerktraining begint met een lerende mindset en eindigt met het behalen van individuele -en teamdoelen. Deze focus op resultaatgerichtheid zorgt ervoor dat elke training niet alleen voldoet, maar de verwachtingen overtreft. Neem contact met ons op voor een maatwerktraining die leidt tot échte verandering en tastbare vooruitgang.

Neem contact op om verder te praten!