(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – Mr. HPO Insight™

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor het HPO Insight™ verbetertool en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

wetenschappelijk en in de praktijk bewezen:

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, positieve feedback / feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling, diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen profit-, non-profit- en overheidsorganisaties (klassikaal en/of online) bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Maatwerk programma

Female Leadership Programma (maatwerk)

Met dit inspirerende female leadership programma bieden wij vrouwelijke leidinggevenden binnen jouw organisatie een unieke kans om:

 • Hun persoonlijke, authentieke leiderschap te versterken
 • Zicht te krijgen op eigen waarden, kwaliteiten en ambities
 • Invloed binnen hun team en organisatie te vergroten
 • Actieve ondersteuning bij persoonlijke- en loopbaanontwikkeling te krijgen

Sinds 1999 ontwikkelen en organiseren wij Female Leadership programma’s. Meer dan 10.000 vrouwen binnen profit, non-profit en overheidsorganisaties hebben deelgenomen aan onze reguliere- en maatwerkprogramma’s. De Female Leadership programma’s van Direction zijn speciaal ontwikkeld voor vrouwelijke leiders die hun zakelijke en persoonlijke ambities nog meer vorm willen geven. Tijdens deze programma’s krijgen de deelnemers niet alleen de handvatten om zelf aan het roer van hun carrière te gaan staan, maar ook een goed beeld van hoe de wereld van organisaties werkt, wat de diversiteit zo waardevol maakt en hoe je dit als vrouwelijke leider in de dagelijkse werkpraktijk succesvol kunt toepassen. Want voor een vrouwelijke leidinggevende, die haar loopbaan redelijk op orde heeft, blijkt verder groeien niet te lukken met enkel de juiste opleiding en hard werken. Om meer grip en focus te krijgen op de eigen loopbaanontwikkeling is het belangrijk om ambities, kwaliteiten en rol in de organisatie in kaart te brengen. Het Female Leadership Programma bestaat in het algemeen uit persoonlijke testen, intervisie, mentoring, persoonlijke coaching, e-learning en klassikale Masterclasses (online, klassikaal of combinatie).

Tijdens het programma krijgen de deelnemers handvatten om zelf nog meer aan het roer van hun loopbaan te gaan staan. We gaan samen aan de slag voor nog meer grip en focus. Dit Female Leadership Programma, dat haar waarde reeds bij veel organisaties heeft bewezen, loopt gedurende 12 maanden en houdt rekening met een drukke agenda. We gaan voor persoonlijke ontwikkeling, inspiratie, coaching en nieuwe inzichten, zonder dat het een te groot beslag legt op jouw tijd.


Maak gebruik van de SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De SLIM-subsidieregeling kan je o.a. inzetten voor de ontwikkeling van je vrouwelijke talenten binnen je organisatie. Als MKB-ondernemer kun je subsidie aanvragen om je te laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in je onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
Wil je hier meer over weten, ga dan naar de website van het Ministerie van SZW.


female leadership programma

Voorbeeld female leadership programma onderdelen

A. Masterclass 1: Ambitie workshop

Overzicht programma en kennismaking met elkaar en met Esther Mollema. Esther is de leading trainer en expert op het gebied van Diversiteit en Inclusie. Uitleg en opdrachten voor de komende maanden:

 • Wat gaan we doen en wat verwachten wij nu van jou?
 • Welke onderdelen maken deel uit van dit programma?
 • Formuleren en afspraken maken rond de D&I Groepsopdracht
 • Hoe kan jij helpen dit programma vorm te geven?
 • Wat wil jij bereiken? Wat willen we samen bereiken?

Ambitie-workshop

 • De link tussen High Performance Organisaties (HPO) en jouw ambitie: wat heeft de wereld van jou nodig?
 • Benoemen van jouw 5 ambities
 • Neem jij genoeg regie over jouw eigen loopbaan?

B. Feedforward analyse™ met terugkoppelgesprek

Jezelf ontwikkelen en een eigen leerpad kiezen begint met een of meerdere vragen. Dit kunnen vraagstukken zijn over balans werk-privé, zichtbaarheid/positioneren, macht en politieke vraagstukken, effectiever samenwerken en netwerken. Ook identiteitsvragen komen aan de orde zoals: wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn waarden en ambities? Wat zijn aspecten in mijn persoonlijkheid die me verder helpen, maar me ook belemmeren? Hoe kan ik daar mee omgaan? En wat wordt mijn volgende stap?

Wij vragen de deelnemers en respondenten de online 360° feedforward-analyse™ in te vullen (5-10 minuten). Een nulmeting met als doel het inzichtelijk maken welke kwaliteiten de deelnemers zichtbaar laten zien, en in welke kwaliteiten men zelf denkt uit te blinken. Iedere deelnemer krijgt de individuele rapportage van de feedforward analyse™ en rapportage teruggekoppeld, waarna Muriel Schrikkema (co-trainer) met alle deelnemers tijdens een gesprek individuele leerdoelen formuleert. Muriel heeft veel ervaring op het gebied van positieve feedback, effectiever samenwerken, inclusie en High Performance Leiderschap.

C. Mindbugstest

Tussen Masterclass 1 en 2 vullen de deelnemers ook de online Mindbugstest in (15 minuten). De Gender & Leiderschap Mindbugstest geeft inzicht in hoe men, rationeel en emotioneel, bepaalde type mannen en vrouwen kiest voor leiderschapsfuncties. Het doel van de mindbugstest is om mensen bewust te laten worden van hun onbewuste gedrag en dit dusdanig te corrigeren zodat enkel innerlijke talenten en kwaliteiten bepalend zijn en de allerbeste kandidaten – man, vrouw, klein, groot, zwart, blank, jong, oud, ook echt gekozen worden!

D. Masterclass 2: Percepties en Innergroup

In deze Masterclass bekijken we hoe vrouwen onbewust beoordeeld worden en hoe dit doorwerkt in hun loopbaan:

 • Wie levert kwaliteit?
 • Wie worden gezien als heel succesvol? Wie krijgen de promoties?
 • Hoe kiest het brein? Hoe werkt eerste indruk en wat vinden mensen van jou?
 • Hoe werkt de Innergroup?
 • Hoe werkt inclusie?
 • Waar zijn mensen gevoelig voor?
 • Hoe gaat dit inzicht de deelnemers verder helpen?

Alle deelnemers krijgen een specifieke kijkopdracht mee rond percepties en regels van het spel ter voorbereiding op Masterclass 3.

E. Intervisie 1

Een intervisiebijeenkomst geeft oplossingen voor individuele vraagstukken doordat collega’s zich zonder druk op het vraagstuk concentreren en elkaar verhelderende open vragen leren stellen. Intervisie creëert een sfeer van collegialiteit omdat elke deelnemer komt ‘halen en brengen’. Groepen die regelmatig intervisiesessies houden met elkaar leren met elkaar daadwerkelijk stappen te nemen op zaken waar zij in de praktijk tegenaan lopen.

Wij plannen twee intervisiebijeenkomsten voor twee groepen van zes deelnemers. Een intervisie sessie duurt ongeveer 3 uur en wordt begeleid door Muriel Schrikkema. Wanneer je kiest voor groep 1 of 2, dan kies je voor de volgende intervisiebijeenkomst voor dezelfde groep.

F. Masterclass 3: De Ongeschreven Regels van Succes

Deze Masterclass heeft 3 onderdelen:

Dialoog met senior executive
In het eerste uur bespreken we met een panel van senior-executives het gewenste gedrag van leiders. We bespreken de wens naar beter presterende teams en welke diversiteituitdagingen er zijn. Wij rekenen op een open en eerlijke dialoog met de top van jouw organisatie over rolmodelgedrag, vrouwelijk leiderschap en meer inclusie.

Het krachtenspel binnen organisaties, de essentie van de politiek handelen en het politiek handelingsmodel:
In het tweede uur bespreken we politiek handelen: Overal waar er twee mensen of meer samenwerken bestaat politiek. Mensen hebben verschillende belangen. Dat goed te kunnen doorzien en goed te handelen vraagt om inzicht en handelingsbekwaamheid. We kijken in deze sessie vooral: Van wie is dit probleem eigenlijk? Welk belang heb ik? Welke belangen hebben de andere spelers? We bespreken een aantal herkenbare cases.

Het spel en emotionele conflicten
In het laatste deel van de training maken we een korte individuele test die de eigen sociale triggers in kaart brengt en waarmee wij ook de triggers van anderen kunnen inschatten. Wat zijn mijn belangen en waar zit mijn weerstand? Benader ik het als een spel of neem ik het persoonlijk? Hoe werkt inclusie voor jou en voor anderen?

G. Mentoring

Mentoring is een optioneel onderdeel in dit programma afhankelijk van de leervragen van de deelnemers. In de trainingen helpen we de deelnemers bij het bepalen van een passende mentor. Voor sommige deelnemers zal de deelnemers kan mentoring wel een onderdeel van de training zijn en voor anderen kan dit later of niet passend zijn. Indien gewenst kunnen we voor de mentoren een mentoren training organiseren die door Muriel Schrikkema wordt gegeven.

H. Begeleide intervisie 2

De tweede intervisiebijeenkomsten zal plaatsvinden met dezelfde groep en zal tevens begeleid worden door Muriel Schrikkema. Muriel zal de deelnemers ook de intervisie methode leren om deze hierna zelf te kunnen voortzetten.

I. Masterclass 4: HPO leiderschap en onderwerp op basis van leerdoelen van deelnemers

HPO leiderschap: wie wil jij voor anderen zijn?
In het eerste deel van deze workshop bespreken we persoonlijk leiderschap: Wat is goed voor jouw organisatie en wat is goed voor jou? Wat is de essentie van goed leiderschap? Hoe houd je de balans? Wat goed voor de organisatie? We kijken naar de eigenschappen die goede leiders kenmerken. We bespreken welke uitdagingen en kansen vrouwen hebben. Daarnaast komen we terug op de D&I groepsopdracht.
Naar aanleiding van leerdoelen van de deelnemers geven wij Masterclass 4 verder vorm.

 

Bovenstaand is een voorbeeld van een in-company female leadership programma wat wij binnen veel profit, non-profit en overheidsorganisaties organiseren. Zowel online, klassikaal of een combinatie is mogelijk. Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Marco Schreurs of Robert Smit (T. 035-6037979). 

 

Verder ontwikkelen...

Maatwerk trainingen
GenderdiversiteitGenderdiversiteit in organisaties
Voorbeeld ondersteuning van uw diversiteitsplan rond genderVrouwelijk Leiderschap Workshops
Cases
Marco Schreurs

Écht maatwerk

Samen met onze klanten creëren wij maatwerk trainingen die verbeteren op de leerdoelen van jouw team en/of organisatie. Maatwerk is bij Direction ook écht maatwerk. Geen gedwongen locaties, trainers, materiaal, etc. Direction ontwerpt en organiseert maatwerk programma’s die 100% aansluiten bij de wensen en doelstellingen van onze klanten. We helpen jou en je team of organisatie bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

Neem contact op om verder te praten!