(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Maatwerk programma

Feedback Geven en Ontvangen

in zowel hiërarchische als horizontale werkrelaties

Bij beïnvloeding van gedrag gaat het om het afleren van ‘oud’ gedrag en het aanleren van ‘nieuw’ gedrag. Communiceren over dit gedrag is hierbij essentieel, want strikt genomen is het niet mogelijk ‘nieuw’ gedrag aan te leren zonder feedback geven en ontvangen.

Echter, zoeken naar een vriendelijke en duidelijke manier om iets te zeggen tegen een collega of baas over zijn/haar gedrag of wanprestatie blijkt heel moeilijk te zijn. Het ontbreekt velen aan moed of vaardigheden om goede positieve feedback te geven. Zelf feedback geven en ontvangen is mogelijk nog lastiger!Feedback geven en ontvangen

Dit is de kern waarom veel veranderingstrajecten zo stroperig, niet transparant en zonder duidelijk (meetbaar) eindresultaat zijn. Goed feedback geven en ontvangen lijkt een ware kunst te zijn en vormt een essentiële vaardigheid bij het maken van goede besluiten en acties gedurende ontwikkel- en/of veranderingstrajecten. Het is een basisvoorwaarde die onontbeerlijk is voor het bereiken van (top)prestaties als team of afdeling!

Resultaat training Feedback Geven en Ontvangen

De training Feedback Geven en Ontvangen leert je meer open en eerlijk communiceren, zonder dat er een gekunstelde werksfeer ontstaat. Het resultaat is betere besluiten en acties. Je kunt je gesprekken in werksituaties beter sturen en bent minder bang voor confrontaties en escalaties. Ook leer je open te staan voor de feedback van een ander.

Praktische opzet

De theorie van feedback is gemakkelijk te begrijpen. Het toepassen is veel moeilijker! Inzicht krijgen in je eventuele belemmeringen rond feedback geven en ontvangen is hierbij van onschatbaar belang. Deze training kent dan ook een zeer praktische opzet .

Je gaat:

 • Reflecteren op eigen gedrag.
 • Mogelijkheden onderzoeken voor het geven en ontvangen van goede feedback.
 • Veel oefenen!

Voor wie is de training?

De training Feedback Geven en Ontvangen is interessant voor je als je de confrontatie met een ander wilt leren aangaan om eerlijk en respectvol te kunnen zeggen wat je van zijn/haar gedrag vindt. En/of je wilt leren beter open te staan voor de feedback van een ander.

Kortom: wanneer je gesprekken in je werksituatie beter wilt sturen, zowel in hiërarchische als horizontale werkrelaties, dan is deze training voor jou en je afdeling.

Onderdelen van het programma:

 • Eigen case-presentatie én oplossing.
 • Inzicht in waar feedback voor jou aan moet voldoen.
 • Word je bewust van hoe jij van nature op feedback reageert.
 • Krijg inzicht in de belemmeringen die maken dat je geen directe en gerichte feedback geeft.
 • Oefen met het vragen, goed geven en ontvangen van feedback.
 • Krijg inzicht in de oorzaken die maken dat je moeite hebt met het ontvangen van feedback.
 • Leer effectief gebruikmaken van non-verbale communicatie.

Oefen en reflecteer op je eigen en de ander zijn gedrag!

Mogelijk programma: Feedback Geven en OntvangenFeedback Geven en Ontvangen

Programma dag 1

Cultuur & Communicatie

”Don’t take this personal, it’s strictly business”

Aan de hand van een videofilm wordt de training ingeleid met de discussie: hoe bepaalt de wijze van communiceren mede de cultuur binnen een afdeling, divisie of gehele organisatie.

Op basis van de volgende vragen heb je een casus geformuleerd:

 • Hoe wordt binnen jouw organisatie gecommuniceerd? Spreekt men elkaar aan op gedrag?
 • Wordt positief gedrag erkend en gestimuleerd? Wordt negatief gedrag gecorrigeerd?
 • In hoeverre vindt ontwijkinggedrag plaats?

Welke lastige werksituatie neem jij als uitgangspunt voor de casus die je gedurende deze training verder uit wilt gaan werken?

Feedback vragen

Waar moet feedback geven en ontvangen voor jou aan voldoen?
Open en eerlijke interne communicatie resulteert in betere, snellere besluiten en acties. Feedback vormt hierbij een essentieel middel. Maar waar moet het aan voldoen? Hoe zou je zelf feedback willen ontvangen van een ander, zodanig dat je er echt iets mee kunt? En wat betekent dit voor de manier waarop je zelf feedback wilt geven?

 • De waarde van goede feedback.
 • Vraag je wel eens om feedback?
 • De verschillende vormen van feedback en feedbackprocessen.
 • Criteria waar goede feedback aan moet voldoen.

Feedback ontvangen en de belemmeringen

”Wat een onzin. Wie ben jij om dat te zeggen…!”

 • Positieve en negatieve feedback ontvangen.
 • Wat zijn bij jou oorzaken die maken dat je moeite hebt feedback op een goede manier te ontvangen?
 • Hoe maak je jezelf aantrekkelijk voor feedback?
 • Hoe zorg je ervoor dat een ander jou goede feedback geeft waar je wat aan hebt.
 • De regels voor goed Feedback Ontvangen.

Feedback Geven en OntvangenOefenen: Feedback Ontvangen

Casus: Oefen met feedback ontvangen in de door jou ingebrachte casus. Welke oorzaken maken dat je het in je case-situatie moeilijk vindt feedback te ontvangen? Hoe kun je hieraan werken? Aan welke van de regels voor goed feedback ontvangen werd wellicht niet voldaan tot nu toe?

Avondprogramma

Hoe geef en ontvang jij feedback van nature?

Drijfveren cq. waarden van mensen (datgene wat je belangrijk vindt en waar je aandacht aan besteedt) bepalen in sterke mate hoe je feedback geeft en ontvangt. Soms botst de feedback die je ontvangt bijvoorbeeld met jouw waarden. Jij vindt dat de klant altijd belangrijker is dan je collega, dus laat je hém wachten in plaats van de klant.

Bepaal nu, aan de hand van de resultaten van de vragenlijst die je voor aanvang van de training hebt ingevuld, welke waarden bij jou het belangrijkste zijn en dus aandacht krijgen. Wat betekent dat voor de wijze waarop jij feedback geeft en ontvangt?

Oefenen: Geef en ontvang feedback vanuit je eigen waardenvoorkeur. Probeer vervolgens eens aan te sluiten op de waarden van de ander. Analyseer wat dit doet met jou en degene aan wie je de feedback geeft.

Casus: Analyseer de door jou ingebrachte case en bepaal welke waarden een rol spelen door de casus letterlijk uit te spelen.

Programma dag 2

Feedback geven en de belemmeringen

Aanspreken op…

 • Hoe spreek je een ander aan op Gedrag, een Afspraak of een Wanprestatie?
 • Wat zijn jouw belemmeringen die maken dat je niet direct aanspreekt?
 • Voorwaarden & condities voor effectief aanspreken: sfeer, moment, gemoedstoestand en setting.
 • De regels voor goed Feedback Geven.

Oefenen: Feedback Geven

Casus: Oefen met feedback geven vanuit de rol die jij speelt in de door jou ingebrachte case. Welke belemmeringen spelen in je case een rol? Hoe kun je deze overwinnen? Aan welke van de regels voor goed feedback geven werd wellicht niet voldaan tot nu toe? Zijn er nog andere oorzaken waaraan gewerkt moet worden?

Feedback Geven en OntvangenNon-verbale communicatie

Effectief gebruik van non-verbale communicatie

Lichaamstaal is een zeer essentieel onderdeel van communicatie en dus van feedback geven en ontvangen. Iedereen maakt er gebruik van. Non-verbale communicatie vindt echter veelal onbewust plaats en wordt vaak even onbewust waargenomen en geïnterpreteerd. We gaan leren meer bewust te worden van onze eigen lichaamstaalgebruik en dat van anderen:

 • Wat zegt jouw lichaam?
 • Hoe kun je je lichaam gebruiken om je boodschap kracht bij te zetten?

Casus & Oefenen: Hoe speelt non-verbale communicatie een rol in de door jou ingebrachte case?

Hoe nu verder?

Wat doe je vanaf morgen anders?
De training Feedback Geven en Ontvangen gaf ons inzicht in onze individuele belemmeringen bij het geven en krijgen van feedback. Ook weten we nu hoe we van nature reageren en hebben we alternatieve wegen daarin verkend. We hebben uitgebreid geoefend en elkaar van feedback voorzien.

Nu is het tijd om individuele en team actiepunten te formuleren.

Casus: Welke ondersteuning heb je nog nodig bij het in praktijk brengen van je nieuwe gedrag en welke ondersteuning vraagt je team en/of afdeling? Hoe gaan we dit aanpakken?

Maatwerk

Deze training is het meest doeltreffend wanneer een heel team en/of de gehele afdeling eraan deelneemt. Open en eerlijke communicatie over verandering in gedrag zal hierdoor beter beklijven en deel gaan uitmaken van de team- en/of afdelingscultuur.

Als team of afdeling deelnemen, resulteert in:

 • betere communicatie tussen individuen en teams binnen afdelingen;
 • betere team- en groepsbesluiten en acties;
 • betere werkrelaties waar open en eerlijk gecommuniceerd wordt;
 • betere sturing en organisatie.

Wanneer u zich afvraagt hoe Direction u nog verder kan helpen, neem dan contact op met Muriel Schrikkema, 035 – 603 79 79 of via schrikkema@dir.nl. Zij spreekt graag de mogelijkheden van een maatwerktraining Feedback Geven en Ontvangen met u door.

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Van een feedback naar een feedforward aanspreekcultuur1-daagse training: Van een feedback naar een feedforward aanspreekcultuur
Maatwerk trainingen
1-daagse teamontwikkeling - Effectiever samenwerken met resultaat1-daagse teamontwikkeling: Effectiever samenwerken met resultaat
bewust leiderschapBewust leiderschap in veranderlijke tijden
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
Cases
Marco Schreurs

Écht maatwerk

Samen met onze klanten creëren wij maatwerk trainingen die verbeteren op de leerdoelen van jouw team en/of organisatie. Maatwerk is bij Direction ook écht maatwerk. Geen gedwongen locaties, trainers, materiaal, etc. Direction ontwerpt en organiseert maatwerk programma’s die 100% aansluiten bij de wensen en doelstellingen van onze klanten. We helpen jou en je team of organisatie bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

Neem contact op om verder te praten!