(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Maatwerk programma

Drijfveren programma’s voor uw team, afdeling of organisatie

Wil je elkaar beter leren kennen ten behoeve van een betere communicatie, samenwerking en performance?

In dit kader ontwikkelde Direction al vele malen programma’s op maat met gebruikmaking van Management Drives of RealDrives of MyMotivation. In onze ogen alledrie methodieken die ingezet kunnen worden voor het meten van de gerichtheid van mensen.

Management Drives, RealDrives en MyMotivation zijn methodieken om drijfveren van mensen in kaart te brengen. Ze laten je eigenlijk heel snel en simpel inzien dat mensen en organisaties bepaalde specifieke leidende drijfveren hebben. Inzicht in die drijfveren reikt veel verder dan menigeen denkt. Die drijfveren bepalen in hoge mate hoe iemand of een organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft bepaalt namelijk zijn gedrag, waarnemingen, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag aandacht aan geeft, zijn management- en besluitvormingsstijl. En het bepaalt tevens dat waar nooit genoeg van is, of altijd teveel van is…

In iedere samenwerking zijn het de combinaties van drijfveren die maken hoe de communicatie en samenwerking verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan, of zitten we elkaar in de haren en praten we wel erg langs elkaar heen? Benutten we de totale potentie aan drijfveren in ons team of krijgen bijvoorbeeld alleen de grootste schreeuwers aandacht?

Door een diepgaand inzicht in de verschillen in gedrevenheid (tussen personen en/of subteams) zal men in staat zijn om eventuele spanningen te begrijpen en de verschillen te gebruiken om te komen tot een meer effectieve communicatie en samenwerking.

Wat meten methodieken zoals Management Drives, RealDrives en MyMotivation nou precies?

Drijfveren bepalen in belangrijke mate ons functioneren in een team of organisatie. Inzicht in je eigen en elkaars drijfveren brengt veel begrip (‘oh, daarom doet hij/zij/ik dat altijd op die wijze’). Ook worden gedragsalternatieven zeer duidelijk.
Vanuit de drijfveren die onze gerichtheid bepalen, kijken we naar onze werkomgeving en vinden we iets van die omgeving (positief, dan wel negatief). Op basis van die perceptie van onze omgeving gedragen we ons op een bepaalde wijze. Dit gedrag hoeft dus niet altijd overeen te komen met onze voorkeuren in gerichtheid. Dit extra inzicht, dat ons gedrag contextafhankelijk is, brengt RealDrives aanvullend ook in kaart.

Er kunnen bij iedere persoon zes (6) drijfveren (MyMotivation meet er 7) worden onderscheiden – en gemeten (gebaseerd op onderzoek van Clare Graves). Deze drijfveren hebben voor iedereen een verschillende intensiteit en volgorde, wat resulteert in een groot aantal verschillende profielen. De drijfveren die we onderscheiden worden met kleurcodes aangeduid. Dat maakt dat communiceren over de uitslagen heel makkelijk wordt en de toepassing zeer praktisch bruikbaar!

Toepassingen

Methodieken zoals Management Drives, RealDrives en MyMotivation zetten we onder andere in wanneer het gaat om:

 • bewuste ontwikkeling van gedragsalternatieven
 • ontwikkeling van een effectieve aanspreekcultuur binnen een organisatie en/of afdeling
 • richting geven aan het HR beleid
 • verbetering van de teamperformance
 • versterking van het management en leiderschap
 • begeleiden van reorganisaties en fusies
 • verbetering van het individuele functioneren
 • begeleiden van verandering- en teamontwikkelprocessen
 • vergroten van inzicht in elkaar en de groep

De testen

De testen zijn online testen die drijfveren meten van individuele medewerkers, teams, afdelingen of gehele organisaties. Al meer dan 100.000 mensen uit de meest uiteenlopende categorieën hebben deze gemaakt. Van kappersen buschauffeurs tot captains of industry en bewindslieden.

Hoe het werkt

De testen – een online vragenlijsten – kunnen in ongeveer 15 minuten worden gemaakt. De antwoorden worden met behulp van speciale analysesoftware verwerkt.

Verschillende talen

De testen zijn in meerdere talen beschikbaar. Testen die gemaakt zijn in verschillende talen binnen 1 team kunnen gezamenlijk worden verwerkt.

Testresultaten

De testresultaten worden weergegeven in een aantal grafieken (matrices) en geven een helder beeld van:

 1. Individuele drijfveren
 2. Groepsdrijfveren

Management DrivesIedere test laat net weer een andere grafische weergave zien. Uiteraard wordt u geholpen bij de duiding ervan. Een gecertificeerde trainer van Direction helpt u conclusies te trekken op basis van de resultaten. Deze conclusies vormen vaak de aanleiding voor gerichte acties.

Interesse?

Email mij, Muriel Schrikkema, via schrikkema@dir.nl of bel 035 – 603 79 79, om aan te geven welke behoefte u heeft om de drijfveren van u zelf, uw team of organisatie te meten. Wellicht wilt u de drijfveren in uw team meten als doel op zich, namelijk ter nadere kennismaking met elkaar, maar misschien ook wel in het kader van een specifiek thema dat u aandacht wilt geven, bijvoorbeeld onderlinge samenwerking en communicatie? Graag denk ik met u mee.

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Macht en politiek handelen in organisaties - Het politieke spel in je organisatie effectiever spelen3-daagse Training: Het politieke spel in je organisatie effectiever spelen
feedforward professionalTraject tot gecertificeerd feedforward professional
Maatwerk trainingen
drijfverenAansluiten op de drijfveren van anderen
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
Beïnvloeden van BesluitvormingPower & Politics: Beïnvloeden van Besluitvorming met Martin Hetebrij
Cases
Marco Schreurs

Écht maatwerk

Samen met onze klanten creëren wij maatwerk trainingen die verbeteren op de leerdoelen van jouw team en/of organisatie. Maatwerk is bij Direction ook écht maatwerk. Geen gedwongen locaties, trainers, materiaal, etc. Direction ontwerpt en organiseert maatwerk programma’s die 100% aansluiten bij de wensen en doelstellingen van onze klanten. We helpen jou en je team of organisatie bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

Neem contact op om verder te praten!