nlNederlands

Maatwerk training

Persoonlijke coaching

Lees verder
persoonlijke coaching door Muriel Schrikkema

Artikel

Vrouwen business: ambitie met een hart

Lees verder
Vrouwen business - ambitie met een hart - the soccket ball

Artikel

Ernest Shackleton – de HPO leider?

Lees verder
Ernest Shackleton - de HPO leider?

Maatwerk trainingen

Drijfveren programma’s voor uw team, afdeling of organisatie

Wil je elkaar beter leren kennen ten behoeve van een betere communicatie, samenwerking en performance?

In dit kader ontwikkelde Direction al vele malen programma’s op maat met gebruikmaking van Management Drives of RealDrives of MyMotivation. In onze ogen alledrie methodieken die ingezet kunnen worden voor het meten van de gerichtheid van mensen.

Management Drives, RealDrives en MyMotivation zijn methodieken om drijfveren van mensen in kaart te brengen. Ze laten je eigenlijk heel snel en simpel inzien dat mensen en organisaties bepaalde specifieke leidende drijfveren hebben. Inzicht in die drijfveren reikt veel verder dan menigeen denkt. Die drijfveren bepalen in hoge mate hoe iemand of een organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft bepaalt namelijk zijn gedrag, waarnemingen, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag aandacht aan geeft, zijn management- en besluitvormingsstijl. En het bepaalt tevens dat waar nooit genoeg van is, of altijd teveel van is…

In iedere samenwerking zijn het de combinaties van drijfveren die maken hoe de communicatie en samenwerking verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan, of zitten we elkaar in de haren en praten we wel erg langs elkaar heen? Benutten we de totale potentie aan drijfveren in ons team of krijgen bijvoorbeeld alleen de grootste schreeuwers aandacht?

Door een diepgaand inzicht in de verschillen in gedrevenheid (tussen personen en/of subteams) zal men in staat zijn om eventuele spanningen te begrijpen en de verschillen te gebruiken om te komen tot een meer effectieve communicatie en samenwerking.

Wat meten methodieken zoals Management Drives, RealDrives en MyMotivation nou precies?

Drijfveren bepalen in belangrijke mate ons functioneren in een team of organisatie. Inzicht in je eigen en elkaars drijfveren brengt veel begrip (‘oh, daarom doet hij/zij/ik dat altijd op die wijze’). Ook worden gedragsalternatieven zeer duidelijk.
Vanuit de drijfveren die onze gerichtheid bepalen, kijken we naar onze werkomgeving en vinden we iets van die omgeving (positief, dan wel negatief). Op basis van die perceptie van onze omgeving gedragen we ons op een bepaalde wijze. Dit gedrag hoeft dus niet altijd overeen te komen met onze voorkeuren in gerichtheid. Dit extra inzicht, dat ons gedrag contextafhankelijk is, brengt RealDrives aanvullend ook in kaart.

Er kunnen bij iedere persoon zes (6) drijfveren (MyMotivation meet er 7) worden onderscheiden – en gemeten (gebaseerd op onderzoek van Clare Graves). Deze drijfveren hebben voor iedereen een verschillende intensiteit en volgorde, wat resulteert in een groot aantal verschillende profielen. De drijfveren die we onderscheiden worden met kleurcodes aangeduid. Dat maakt dat communiceren over de uitslagen heel makkelijk wordt en de toepassing zeer praktisch bruikbaar!

Toepassingen

Methodieken zoals Management Drives, RealDrives en MyMotivation zetten we onder andere in wanneer het gaat om:

De testen

De testen zijn online testen die drijfveren meten van individuele medewerkers, teams, afdelingen of gehele organisaties. Al meer dan 100.000 mensen uit de meest uiteenlopende categorieën hebben deze gemaakt. Van kappersen buschauffeurs tot captains of industry en bewindslieden.

Hoe het werkt

De testen – een online vragenlijsten – kunnen in ongeveer 15 minuten worden gemaakt. De antwoorden worden met behulp van speciale analysesoftware verwerkt.

Verschillende talen

De testen zijn in meerdere talen beschikbaar. Testen die gemaakt zijn in verschillende talen binnen 1 team kunnen gezamenlijk worden verwerkt.

Testresultaten

De testresultaten worden weergegeven in een aantal grafieken (matrices) en geven een helder beeld van:

  1. Individuele drijfveren
  2. Groepsdrijfveren

Management DrivesIedere test laat net weer een andere grafische weergave zien. Uiteraard wordt u geholpen bij de duiding ervan. Een gecertificeerde trainer van Direction helpt u conclusies te trekken op basis van de resultaten. Deze conclusies vormen vaak de aanleiding voor gerichte acties.

Interesse?

Email mij, Muriel Schrikkema, via schrikkema@dir.nl of bel 035 – 603 79 79, om aan te geven welke behoefte u heeft om de drijfveren van u zelf, uw team of organisatie te meten. Wellicht wilt u de drijfveren in uw team meten als doel op zich, namelijk ter nadere kennismaking met elkaar, maar misschien ook wel in het kader van een specifiek thema dat u aandacht wilt geven, bijvoorbeeld onderlinge samenwerking en communicatie? Graag denk ik met u mee.