(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Maatwerk programma

1-daagse teamontwikkeling: Effectiever samenwerken met resultaat

High Performance Teams presteren beter, áls je van ieders toegevoegde waarde gebruik weet te maken,wanneer je dezelfde richting uitgaat!”

Effectiever samenwerken met resultaat

Door te werken aan een grotere eenduidigheid, duidelijker belegde verantwoordelijkheden en Effectiever samenwerken met resultaateen vloeiender samenwerking binnen je team, draagt je iedere dag bij aan het succesvol(ler) realiseren van het overkoepelende doelen van jouw team of afdeling. Daarmee bied je ook een duidelijke toegevoegde waarde aan andere afdelingen en de gehele organisatie. Intern effectiever samenwerken zal zich ook vertalen naar effectiever samenwerken buiten de eigen afdeling.

Begeleiding

Deze teamontwikkeling training rond Effectiever samenwerken met resultaat is ontworpen en wordt begeleid door Muriel Schrikkema, mede-Muriel Schrikkema - trainer 1-daagse teamontwikkeling - Effectiever samenwerken met resultaatoprichtster van Direction, bureau voor leiderschap- en teamontwikkeling en het HPO Center waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de essentiële kwaliteiten in succesvol leiderschap. Zij heeft veel ervaring opgebouwd in de begeleiding van leiders en teams en werkt voor veel toonaangevende organisaties, zowel voor profit als nonprofit. Ze is psychologe, personal- en teamcoach.

Diversiteit in belangen en drijfveren

We onderzoeken de individuele en drijfveren van jouw team. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe de individuele teamleden en dus ook het totale team, nu functioneert, waar men op gericht is, vanuit welke belangen gehandeld wordt en of men gericht is op ‘overstijgend’ samenwerken.

De RealDrives© methodiek (een vragenlijst via internet in te vullen) meet dit concreet. Per mail krijgt een ieder de uitnodiging met een link om deze vragenlijst digitaal in te vullen. Resultaten worden tijdens de teamdag teruggekoppeld.

Daarnaast is het mogelijk om op positieve manier met elkaar te ontdekken wat de individuele en teamkwaliteiten zijn. Dit doen we op basis van Direction’s feedforward analyse™.

Hoe ziet ons gemeenschappelijke teamdoel eruit? Wat maakt ons uniek?

We achterhalen wat jouw team onderscheidt en toevoegt binnen de organisatie. Welke ‘waarden’ zijn daarin essentieel? We leggen deze naast de missie van jouw team.

En hoe verhouden ieders persoonlijke belangen en doelen zich tot dit gemeenschappelijke teamdoel? Waar moet ieder teamlid (extra) aandacht aan geven vanuit zijn/haar verantwoordelijkheden? Hoe ziet eventueel ‘nieuw gewenst’ gedrag eruit?

1-daagse teamontwikkeling - Effectiever samenwerken met resultaatVoelen wat echt samenwerken is!

Door middel van diverse outdoor activiteiten gaan we het eerder besprokene en geleerde letterlijk ervaren.
Teamleden ervaren ook of het nieuwe ‘gewenste’ concrete gedrag, dat past bij de eenduidige richting van ons team, de samenwerking ten goede komt en hoe dat voelt. We ondervinden het verschil tussen ‘gaan voor jezelf’ of ‘gaan voor het grotere geheel’. Wanneer kies je waarvoor?

Lessons learned?

Wat (h)erkennen we in onze dagelijkse werkpraktijk van de teruggekoppelde feedback vandaag? Wat betekent dat voor ons concrete gedrag? We geven ook elkaar directe feedback.

Tot slot bepalen we waar we ons patroon van functioneren en kijken mogelijk wat te doorbreken hebben (zowel als team als individu) om eenduidig naar buiten te kunnen treden. En waar dienen we ‘anders kijkende’ meer ruimte te geven om bijvoorbeeld werkelijk effectiever, service gerichter of innovatiever te kunnen zijn? Wat maakt dat we dit ook echt gaan doen? Afspraken hierover worden met elkaar gemaakt.

diner in the dark - Effectiever samenwerken met resultaat‘Dinner in the dark’diner in the dark - Effectiever samenwerken met resultaat

Voor het afsluitende diner verplaatsen we ons naar een restaurant waar we in het donker (écht donker!) zullen gaan eten met elkaar. In het donker heb je goed te luisteren en de juiste vragen te stellen om elkaar echt te ‘verstaan’ en te vinden in dialoog. Letterlijk ervaar je de toegevoegde waarde hiervan in samenwerking. Het dinner in the dark vindt plaats in Restaurant Oud London te Zeist i.s.m. Bartimeus (Instituut voor slechtzienden/ blinden).

Na het diner delen we met elkaar de waarde van feedback, dialoog, vragen stellen en de ander aan durven spreken.

Wil je met je team of afdeling ook effectiever samenwerken? Neem voor meer informatie over het programma, wat wij o.a. Effectiever samenwerkenbinnen Heineken met succes hebben gegeven, contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).

Verder ontwikkelen...

Trainingen
feedforward professionalTraject tot gecertificeerd feedforward professional
Maatwerk trainingen
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
feedback geven en ontvangen: feedforward je feedbackMaatwerktraining: Feedback geven en ontvangen
feedforward professionalgecertificeerd feedforward toepassen binnen je organisatie
Cases
Marco Schreurs

ÉCHT MAATWERK VOOR BLIJVENDE IMPACT

Bij Direction beloven we écht maatwerk: trainingen die aansluiten bij de leerdoelen van jouw team en organisatie. Wij gaan verder dan het aanpassen van de inhoud; wij ontwerpen ervaringen die inzicht geven en die leiden tot resultaten die beklijven. Met methoden als de 66 dagen challenge en intervisiesessies zorgen we ervoor dat nieuwe vaardigheden niet alleen worden aangeleerd, maar ook worden toegepast.

Een maatwerktraining begint met een lerende mindset en eindigt met het behalen van individuele -en teamdoelen. Deze focus op resultaatgerichtheid zorgt ervoor dat elke training niet alleen voldoet, maar de verwachtingen overtreft. Neem contact met ons op voor een maatwerktraining die leidt tot échte verandering en tastbare vooruitgang.

Neem contact op om verder te praten!