nlNederlands

Maatwerk training

Mindfulness: Van ‘Mind full’ naar ‘Mindful’

Lees verder
Mindfulness - Van Mind full naar Mindful (3)

Artikel

Nelson Mandela over leiderschap, leven en liefde – 15 inspirerende lessen

Lees verder
Nelson Mandela over leiderschap, leven en liefde – 15 inspirerende lessen

Maatwerk training

Inzicht in besluitvorming voor KPN young potentials

Lees verder
Inzicht in besluitvorming voor KPN young potentials

Klachten en opmerkingen

Direction wil graag dat al haar relaties tevreden zijn over haar dienstverlening. In alle contacten met onze relaties hechten wij veel belang aan een persoonlijke en professionele wijze van communicatie. Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u. Zodat wij er samen kunnen uitkomen. En om van onze fouten te leren. Wij hopen dat met een goed gesprek uw vertrouwen in ons hersteld wordt.

Klachten kunnen mondeling, schriftelijk (of per onderstaand formulier) uiterlijk 2 weken na levering worden ingediend bij:

Direction Europe BV
T.a.v. Sanne Ockhuijsen
Havenstraat 39
1211 KG  Hilversum
Telefoon 035 – 603 79 79

  1. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd aan de indiener.
  2. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de programma manager, Sanne Ockhuijsen, eventueel aangevuld met een lid van de directie.
  3. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst van uw klacht. Binnen 2 weken ontvangt u een schriftelijke of mondelinge reactie, afhankelijk van de aard van de klacht.
  4. Mochten Direction  en de indiener nu niet tot overeenkomst komen zal de klacht overgedragen worden aan een onafhankelijke derden (De heer Robert Smit – robert@tokeneke.nl). Het oordeel van deze onafhankelijke partij zal bindend zijn voor beide partijen, eventuele consequenties welke hieruit voort kunnen vloeien zullen door Direction snel worden afgehandeld.
  5. Klachten en de wijze van afhandeling worden door Direction geregistreerd en voor de duur van 10 jaar bewaard.
  6. Graag verwijzen wij u voor verdere informatie omtrent de procedure bij klachten naar onze Algemene Voorwaarden.

Voor het laatst bijgewerkt op 31 mei 2018