nlNederlands

Maatwerk training

Intervisie nóg beter begeleiden…hoe doe je dat?

Lees verder
Hoe kun jij intervisie nóg beter begeleiden

Artikel

Mooi interview met Esther op onze mindbugstest.nl website

Lees verder
Esther Mollema Diversity & Inclusion expert

Artikel

Echte inclusiviteit in jouw team

Lees verder
Deep democracy - inclusiviteit in teams

De meetlat

De meetlat van Direction kent verschillende methodieken die wetenschappelijk en in de praktijk zijn bewezen:

Direction’s feedforward analyse™ (individueel, afdeling/team of organisatieniveau)

Direction’s feedforward analyse™ gaat op zoek naar je kwaliteiten en wanneer jij op je best bent. De analyse helpt je bepalen wanneer feedforward analysejij de grootste toegevoegde waarde voor je organisatie brengt.

Er zijn al best veel instrumenten die organisaties aangeboden worden om managers en medewerkers te evalueren. Waarom dan weer een nieuw instrument?
Deze analyse geeft de belangrijkste leiderschapsvaardigheden van de toekomst weer en heeft een opzet die positief en groei georiënteerd is. Respondenten geven feedback door aan te geven welke van de 48 kwaliteiten, die er toe doen voor succesvol leiderschap/management, zij bij jou vooral terug zien. De analyse zoekt naar jouw kracht en kijkt vervolgens naar mogelijkheden deze nog verder te ontwikkelen en verstevigen. Positieve kwaliteiten krijgen de nadruk, zowel die je al hebt ontwikkeld als die je nog verder kunt ontwikkelen. Je eigen analyse kun je met dit feedback instrument afzetten tegen hoe anderen je kwaliteiten zien en ervaren. Komen ze overeen? Of zijn er grote verschillen?

3 feedforward pijlers

De 3 feedforward pijlers

Naast feedforward op de 48 kwaliteiten en de drie feedforward pijlers (Authentiek zijn, Mensgericht aansturen en Ondernemen), krijg je ook inzicht in jouw verdeling over:

– Management- en Leiderschapskwaliteiten;
– Harde en zachte kwaliteiten;
– Individuele en relationele kwaliteiten.

Neem voor meer informatie over de feedforward analyse™ voor uw afdeling, MT/Directie of gehele organisatie kunt u contact opnemen met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979). Klik hier voor het artikel ‘Feedforward in plaats van Feedback’.


HPO Insight™ en HPO-leiderschapstraject (organisatieniveau)

Samen met Direction’s HPO Center brengen wij de sterke en zwakke punten binnen uw organisatieEen High Performance Organisatie - Wat is dat? in kaart. Het HPO Insight™ verbeterinstrument is op basis van tien jaar wetenschappelijk- en praktijk onderzoek van dr. André de Waal naar de succesfactoren van High Performance Organisaties opgezet. Samen met het HPO Center ontwikkelen wij op basis van HPO leiderschapstrajecten voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties in Nederland.

Al meer dan 1.700 organisaties (MKB, multinationals, familiebedrijven, overheden, etc.) in 50 landen werken aan het verbeteren van de prestaties met behulp van de HPO-diagnose. O.a. de HPO-leiderschapstrajecten van Beweging 3.0, NCCW en Wageningen UR zijn beschreven op onze site.

Heeft u vragen over het HPO Center of HPO Insight™? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037979).


Mindbugstest (individueel, afdeling/team of organisatieniveau)

Download hier 50% meer talentDe uitkomsten worden tijdens een terugkoppelingsworkshop op zowel persoonlijk- , team- of organisatieniveau teruggegeven. Op deze manier maken wij inzichtelijk hoe de stand van zaken nu is rond je persoonlijke onbewuste voorkeuren rond leiderschap en gender, maar formuleren we ook gezamenlijk concrete vervolgstappen om zo de inzetbaarheid van diversiteit verder uit te bouwen binnen jouw team/afdeling en/of organisatie.

Al meer dan 7.500 medewerkers, managers en bestuurders hebben deelgenomen aan de Mindbugstest. Individueel, maar ook veel organisaties, zoals Royal HaskoningDHV, Gasunie, UMC UtrechtING, ABN AMRO Bank, Rijkswaterstaat, Philips Lighting, Gemeente Heemskerk, EY, AMC, VU Amsterdam, Schiphol, gemeente Enschede en NWO hebben zich langs de Mindbugs meetlat gelegd.

Neem voor meer informatie over de Mindbugstest contact op met Sanne Ockhuijsen (T. 035-6037979) of ga naar onze mindbugs website.


RealDrives (individueel, afdeling/team of organisatieniveau)

management drives test

Muriel Schrikkema van Direction is zowel Management Drives als RealDrives gecertificeerd. RealDrives is een nieuw instrument, dat niet alleen de drijfveren van mensen meet, maar ook laat zien hoe zij zich aan hun omgeving aanpassen. RealDrives gaat uit van het moderne beeld van de connected individual. We zijn verbonden met onze omgeving, passen ons daaraan aan en zijn daarin op onze eigen manier effectief. RealDrives laat de relaties zien tussen wat we echt willen, wat we eigenlijk doen en hoe we onze omgeving zien.

Management Drives is een methodiek die heel snel en simpel inzicht geeft in onze drijfveren. Deze drijfveren bepalen in hoge mate hoe iemand of een organisatie functioneert. In iedere samenwerking zijn het de combinaties van drijfveren die maken hoe de communicatie en samenwerking verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan of zitten we elkaar in de haren en praten we wel erg langs elkaar heen?

Onder andere KPN, Mutsaerts, Achmea, NCCW, Belastingdienst, Croon Electrotechniek en de Nederlandse Gasunie helpen wij met RealDrives / Management Drives te verbeteren.

Neem voor meer informatie over Management Drives of RealDrives contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).


Visie, missie en ambities formuleren (individueel, afdeling/team of organisatieniveau)

visie missie ambitie

Door individueel en/of met elkaar ambities te formuleren:

Deze succesvolle werkwijze werpt al jaren zijn vruchten af. Niet alleen in individuele coaching waar het gaat om persoonlijke ambities, maar ook op team/afdeling- en organisatieniveau brengt het veel duidelijkheid en houvast. Het werkt daarnaast mee aan het creëren van een open en actiegerichte cultuur.

Ook helpen wij ambitieuze vrouwen met de barometertest de ambities waar te maken.

Wilt u ook visie, missie en ambities formuleren? Neemt u dan contact op met Muriel Schrikkema of Sanne Ockhuijsen (T. 035-6037979).