nlNederlands

Case

Royal HaskoningDHV: werkt aan diversiteit in teams

Lees verder
Royal HaskoningDHV: werkt aan diversiteit in teams

Case

Veelzijdige diversiteitsprogramma bij ING ook internationaal

Lees verder
diversiteitsprogramma

Case

Female Leadership Case: Bij Heijmans zijn roze bouwhelmen geliefd

Lees verder
Female Leadership

De meetlat

De meetlat van Direction kent verschillende methodieken die wetenschappelijk en in de praktijk zijn bewezen:

feedforward analyse™ – Écht benutten van Kwaliteiten

(individueel, afdeling/team of organisatieniveau)

De feedforward analyse™ gaat op zoek naar je kwaliteiten en wanneer jij op je best bent. De analyse helpt je bepalen wanneer feedforward analysejij de grootste toegevoegde waarde voor je organisatie brengt.

Diverse onderzoeken tonen aan welke leiderschap-en managementkwaliteiten  van belang zijn om in een continue veranderende omgeving beter te presteren. De feedforward analyse™ baseert zich op de laatste inzichten van toonaangevende leiderschapsdenkers en instituten. De analyse zoekt naar jouw kwaliteiten en kijkt vervolgens naar mogelijkheden deze nog verder te ontwikkelen en verstevigen. Positieve feedback op de kwaliteiten die je al laat zien en die je nog verder kunt ontwikkelen.

Veel profit, non-profit en overheidsorganisaties (waaronder ABN Amro, Liandon, Universiteit Utrecht, WonenBreburg, UMC Utrecht, Gasunie, Hands On Information Management, Wageningen UR en Blick op onderwijs) verbeteren individuele – en teamprestaties met de feedforward analyse™.

Neem voor meer informatie over de feedforward analyse™ voor uw afdeling, MT/Directie of gehele organisatie kunt u contact opnemen met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979). Bezoek ook onze aparte feedforward website via deze link.


HPO Insight™ en HPO-leiderschapstraject (organisatieniveau)

HPO-insight-verbeterinstrumentSamen met Direction’s HPO Center brengen wij de sterke en zwakke punten binnen uw organisatie in kaart. Het HPO Insight™ verbeterinstrument is op basis van tien jaar wetenschappelijk- en praktijk onderzoek van dr. André de Waal naar de succesfactoren van High Performance Organisaties opgezet. Samen met het HPO Center ontwikkelen wij op basis van HPO leiderschapstrajecten voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties in Nederland.

Al meer dan 1.700 organisaties (MKB, multinationals, familiebedrijven, overheden, etc.) in 50 landen werken aan het verbeteren van de prestaties met behulp van de HPO-diagnose. O.a. de HPO-leiderschapstrajecten van Beweging 3.0, NCCW en Wageningen UR zijn beschreven op onze site.

Heeft u vragen over het HPO Center of HPO Insight™? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037979).


Mindbugstest – Gender / Leiderschap of Voornaam / Leiderschap

mindbugs testDe uitkomsten worden tijdens een terugkoppelingsworkshop op zowel persoonlijk- , team- of organisatieniveau teruggegeven. Op deze manier maken wij inzichtelijk hoe de stand van zaken nu is rond je persoonlijke onbewuste voorkeuren rond leiderschap en gender, maar formuleren we ook gezamenlijk concrete vervolgstappen om zo de inzetbaarheid van diversiteit verder uit te bouwen binnen jouw team/afdeling en/of organisatie.

Al meer dan 7.500 medewerkers, managers en bestuurders hebben deelgenomen aan de Mindbugstest. Individueel, maar ook veel organisaties, zoals Royal HaskoningDHV, Gasunie, UMC UtrechtING, ABN AMRO Bank, Rijkswaterstaat, Philips Lighting, Gemeente Heemskerk, EY, AMC, VU Amsterdam, Schiphol, gemeente Enschede en NWO hebben zich langs de Mindbugs meetlat gelegd.

Neem voor meer informatie over de Mindbugstest contact op met Sanne Ockhuijsen (T. 035-6037979) of ga naar onze mindbugs website.


RealDrives (individueel, afdeling/team of organisatieniveau)

management drives test

Muriel Schrikkema van Direction is zowel Management Drives als RealDrives gecertificeerd. RealDrives is een nieuw instrument, dat niet alleen de drijfveren van mensen meet, maar ook laat zien hoe zij zich aan hun omgeving aanpassen. RealDrives gaat uit van het moderne beeld van de connected individual. We zijn verbonden met onze omgeving, passen ons daaraan aan en zijn daarin op onze eigen manier effectief. RealDrives laat de relaties zien tussen wat we echt willen, wat we eigenlijk doen en hoe we onze omgeving zien.

Management Drives is een methodiek die heel snel en simpel inzicht geeft in onze drijfveren. Deze drijfveren bepalen in hoge mate hoe iemand of een organisatie functioneert. In iedere samenwerking zijn het de combinaties van drijfveren die maken hoe de communicatie en samenwerking verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan of zitten we elkaar in de haren en praten we wel erg langs elkaar heen?

Onder andere KPN, Mutsaerts, Achmea, NCCW, Belastingdienst, Croon Electrotechniek en de Nederlandse Gasunie helpen wij met RealDrives / Management Drives te verbeteren.

Neem voor meer informatie over Management Drives of RealDrives contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).


Wilt u ook visie, missie en ambities formuleren? Neemt u dan contact op met Muriel Schrikkema of Sanne Ockhuijsen (T. 035-6037979).