(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Cases

Versterken informeel persoonlijk leiderschap bij Aventus

Groei en ontwikkeling voor ambitieuze medewerkers

Aventus, een mbo-instelling met ruim 1.150 medewerkers verspreid over de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, richt zich niet alleen op de ontwikkeling van haar studenten maar ook op die van haar medewerkers. Een belangrijke pijler van hun strategische agenda is Verbind! Mensgerichte organisatie, waarin Aventus haar medewerkers inspiratie en ruimte biedt om te leren, experimenteren en ontwikkelen. Deze strategische keuzes dragen eraan bij om nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkgever en organisatie te blijven, zodat iedere collega een trotse ambassadeur van Aventus is en dat ook uitdraagt. Ze zetten in op de talenten van onze mensen, en trekken en behouden daarmee ook toekomstige collega’s. Met de krapte op de arbeidsmarkt vraagt het aantrekken en behouden van goede collega’s namelijk voor Aventus volop aandacht de komende jaren.

De Aventus Academie speelt hierin een cruciale rol door een breed scala aan trainingen en ontwikkelingsprogramma’s aan te bieden, waaronder de training “Versterk je informeel persoonlijk leiderschap – Effectief communiceren, coördineren en draagvlak creëren zonder formele macht“. In dit artikel bespreken we de rol van de Aventus Academie, het belang van deze specifieke training, wat de training inhoudt en oplevert, en hoe dit bijdraagt aan de ontwikkeling van zowel medewerkers als de organisatie.

Aventus Academie: motor voor ontwikkeling

De Aventus Academie is essentieel voor de uitvoering van Aventus’ strategische agenda. Met drie strategische lijnen – Versterk! Partner in de regio, Ontwikkel! Onderwijs van morgen, en Verbind! Mensgerichte organisatie – richt Aventus zich op een vitale arbeidsmarktregio waar samen leren en ontwikkelen centraal staan.Versterken informeel persoonlijk leiderschap bij Aventus

Annelies Leussink, hoofd van de Aventus Academie, benadrukt het belang van samenwerking met externe stakeholders om deze doelen te bereiken. “Aventus onderhoudt nauwe samenwerkingen met bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten om de regio maatschappelijk en economisch vitaal te houden,” zegt ze. De strategische lijn ‘Ontwikkel! Onderwijs van morgen’ richt zich op het bieden van toekomstbestendig onderwijs, waarbij Aventus haar studenten helpt zich verder te ontwikkelen in kennis, vaardigheden en vakmanschap. “Onze school en onderwijsteams werken nauw samen met organisaties en stagebedrijven. We hebben een belangrijke rol bij het ondersteunen van nieuwkomers en het aanpakken van kansenongelijkheid,” vertelt Leussink.

Daarnaast draait de strategische lijn ‘Verbind! Mensgerichte organisatie’ om het bieden van inspiratie en ruimte voor medewerkers om te leren, experimenteren en ontwikkelen. “Onze onderwijsteams zijn relatief autonoom en bepalen veel zelf,” legt Leussink uit. “De Aventus Academie ondersteunt deze autonomie door trainingen en ontwikkelingsprogramma’s aan te bieden die inspelen op de behoeften van de teams en individuele medewerkers. Hierdoor kunnen zij zich blijven ontwikkelen en hun vaardigheden verbeteren.”

Waarom de training ‘Versterk je informeel persoonlijk leiderschap’?

De training is ontstaan vanuit een duidelijke behoefte van medewerkers. Aventus hecht veel waarde aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar medewerkers, en deze training sluit naadloos aan bij de strategische lijn ‘Verbind! Mensgerichte organisatie’.

“Ik kreeg van collega’s, zowel adviseurs als docenten, die bijvoorbeeld de stap naar senior docent of leidinggevende willen maken, de vraag hoe ze hun collega’s kunnen meenemen, beter kunnen communiceren en effectiever kunnen zijn zonder formele macht,” legt Annelies uit. Door in te spelen op deze behoefte helpt Aventus haar medewerkers niet alleen om zich professioneel te ontwikkelen, maar ook om bij te dragen aan een positieve en productieve werkomgeving.

Wat houdt de training in?

Het programma, verzorgd door Muriel Schrikkema, richt zich op het versterken van informeel persoonlijk leiderschap. Het begint met een kennismakingslunch, gevolgd door een individuele feedforward analyse™. Deze analyse brengt de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de deelnemers in kaart, evenals hun huidige omgang met macht en communicatie. Vervolgens worden hun leerdoelen aangescherpt. De kern van het programma bestaat uit twee 1-daagse trainingen waarin deelnemers leren macht en communicatie effectief in te zetten, gevolgd door meerdere intervisiesessies.

Tijdens de intervisiesessies brengen deelnemers praktische vraagstukken in en leren zij van elkaar door collegiale consultatie. Dit proces helpt hen om ervaringen te delen, feedback te geven en gezamenlijk oplossingen te vinden voor uitdagingen. Een bijkomend voordeel is dat deelnemers uit verschillende teams samenkomen, wat leidt tot meer verbinding en samenwerking binnen Aventus. “Ze zoeken meer verbinding met collega’s, gaan opener en meer naar anderen toe. Dit leidt tot een soort community binnen Aventus, met inmiddels zo’n 30 mensen die deze opleiding hebben gevolgd en elkaar nu beter kennen en samenwerken over afdelingen heen,” zegt Annelies.

Het programma wordt afgesloten met een her-meting van de feedforward analyse™ om de ontwikkeling en progressie te evalueren.

Belang van de training voor medewerkers en Aventus

Het versterken van informeel persoonlijk leiderschap is essentieel voor de continue ontwikkeling en professionalisering van medewerkers. “Een overgrote meerderheid van onze collega’s wil zich echt ontwikkelen en professionaliseren,” merkt Annelies op. De training biedt hen de tools en vaardigheden om dit effectief te doen, wat zowel hun eigen carrière als de prestaties van Aventus ten goede komt.

De training biedt daarnaast tal van voordelen voor zowel de deelnemers als Aventus als organisatie, waaronder:

  • Meer inzicht in eigen kwaliteiten en deze beter benutten
  • Verbeterde coördinatie en communicatie
  • Effectiever coachen, aansturen en draagvlak creëren
  • Grotere betrokkenheid van collega’s
  • Betere realisatie van gewenste resultaten
  • Ontwikkeling van een open leer- en aanspreekcultuur

“Het programma helpt niet alleen bij de ontwikkeling van collega’s, maar versterkt ook de samenwerking en verbinding binnen Aventus,” legt Annelies uit. Dit toont aan hoe de training de organisatie positief beïnvloedt door medewerkers te helpen beter samen te werken en effectieve communicatiemethoden te gebruiken.

Door medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en hen te voorzien van de juiste middelen en vaardigheden, creëert Aventus een werkomgeving waar leren en groei centraal staan. Dit is voordelig voor de medewerkers, de studenten en de bredere gemeenschap die baat heeft bij goed opgeleide en gemotiveerde professionals.

“Daarnaast zie ik dat de stimulerende en constructieve wijze van communiceren die zij leren, helpt om elkaar op een positieve en inspirerende manier aan te spreken. Het creëert een basis voor een aanspreekcultuur die mensen helpt om zich te ontwikkelen,” voegt Annelies toe

Voor HR-professionals en managers in elke sector biedt het programma “Versterk je informeel persoonlijk leiderschap – Effectief communiceren, coördineren en draagvlak creëren zonder formele macht” een inspirerend voorbeeld. Investeren in informeel persoonlijk leiderschap kan leiden tot betere samenwerking, meer betrokkenheid en hogere prestaties binnen teams en organisaties.

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Maatwerktraining: Besluitvorming versterken - politieke vaardigheden voor (project-)leiders en professionals3-daagse Training: Het politieke spel in je organisatie/project effectiever spelen
Maatwerk trainingen
Maatwerkprogramma: Versterk je Informeel Persoonlijk LeiderschapMaatwerkprogramma: Versterk je Informeel Persoonlijk Leiderschap
Maatwerktraining: Besluitvorming versterken - politieke vaardigheden voor (project-)leiders en professionalsMaatwerktraining: Besluitvorming versterken - politieke vaardigheden voor (project-)leiders en professionals
Maatwerktraining Feedforward in LeiderschapMaatwerktraining: Feedforward in Leiderschap
Cases