(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Cases

Gemeente Enschede: De robuuste dialoog in een diverse organisatie

Langzaam maar zeker ontwikkelt de gemeente Enschede zich van een organisatie met een masculiene cultuur naar een diverse organisatie met een meer open cultuur. ‘We willen als gemeente herkenbaar en toegankelijk zijn voor alle doelgroepen in de stad.’

Sinds de gemeente Enschede in 2011 het Charter Talent naar de Top ondertekende, staat diversiteit er hoog op de agenda. Niet alleen omdat de gemeente een afspiegeling wil zijn van de samenleving, ook omdat de gemeente ervan uitgaat dat een meer diverse organisatie kwalitatief betere dienstverlening kan geven.

Er worden geregeld inspiratiesessies voor leidinggevenden georganiseerd waarbij deelnemers actief kijken naar de diverse-organisatiebijdrage van diversiteit hierin en bij werving & selectie wordt er goed gekeken naar een diverse samenstelling van de selectiecommissie. ‘Ook is er spontaan een vrouwennetwerk van gemeentemedewerkers ontstaan’, vertelt Miranda ten Lande, die als beleidsadviseur P&O nauw bij dit traject betrokken is. Ze faciliteert ook de zogenoemde aanjaaggroep Diversiteit. ‘Daarin zitten onder andere onze wethouder Economie, Innovatie, Cultuur en Middelen, een van onze mannelijke directeuren en onze vrouwelijke directeur en zij pakken hun rol goed op: ze kaarten het onderwerp ‘een diverse organisatie’ continu aan in de discussies die zij hebben.’

Groen in geel

Muriel Schrikkema van Direction gaf vorig jaar tijdens het directeurenberaad een mindbugsworkshop. Ten Lande deed de mindbugstest ook. ‘Dat was wel een eyeopener voor me. Ik dacht altijd dat ik open stond voor alles wat anders is, maar dat kwam niet uit de test, dat vond ik best heftig.’ Ook bij de directeuren leverde de test verrassende resultaten op. Alleen de vrouwelijke directeur had een lichte voorkeur voor vrouwelijk leiderschap. ‘Maar hoopgevend waren de antwoorden bij de vragen over leiderschapsstijlen: alle directeuren gaven vooral de voorkeur aan de vrouwelijke varianten’, zegt Ten Lande.

Schrikkema was ook spreker bij een van de inspiratiesessies voor leidinggevenden. Ten Lande: ‘Wat ik zelf heel interessant vond bij die sessie, was dat ze heel goed liet zien hoe je brein werkt. De zaal werd verdeeld in twee groepen en die moesten de woorden roepen die op het scherm geprojecteerd waren. Maar het woord rood, was bijvoorbeeld blauw van kleur en het woord groen geel. Dat werd dus een behoorlijke worsteling en maakte veel duidelijk over hoe beelden je brein beïnvloeden.’

Rondslingerende term: de Robuuste Dialoog

‘Naast de mindbugs had Muriel het ook over de robuuste dialoog‘, vertelt Ten Lande. ‘Heel vaak heb je het over de instrumenten in plaats van over de kern van het probleem, datRobuuste dialoog in een diverse organisatie zal bij meerdere organisaties zo zijn. De term ‘de robuuste dialoog voeren’ gaat nog steeds rond in de organisatie en iedereen weet dan wat je bedoelt. Ik gebruik ‘m ook weleens als ik merk dat een gesprek op een zijspoor raakt.’

Net als veel organisaties heeft ook de gemeente Enschede te maken met bezuinigingen. Voor de invulling van nieuwe posities wordt er intern gekeken. ‘Vrouwen hebben hierbij zeker geen voorrangspositie, maar doordat ze vaak iets voorzichtiger zijn in zichzelf presenteren worden ze niet altijd genoemd’, zegt ze. ‘Wij moeten dus talent op een andere manier herkennen dan we eerder deden. En dat lukt steeds beter. Zo worden we een echte diverse organisatie!’

Ook werken aan een diverse organisatie?

Het programma voor de Gemeente Enschede is ontworpen en begeleid door Muriel Schrikkema van Direction. Heeft u vragen over het programma of wilt u meer weten over de mogelijkheden van een maatwerk programma voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met Muriel Schrikkema (T. 035 – 6037979).

Verder ontwikkelen...

Maatwerk trainingen
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
feedback geven en ontvangen: feedforward je feedbackMaatwerktraining: Feedback geven en ontvangen
GenderdiversiteitGenderdiversiteit in organisaties