(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten/perspectieven worden geïncludeerd en daadwerkelijk benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward, inclusie, ambities waarmaken, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – Mr. HPO Insight™

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor het HPO Insight™ verbetertool en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

wetenschappelijk en in de praktijk bewezen:

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, positieve feedback / feedforward, teamontwikkeling, diversiteit & inclusie, vrouwelijk leiderschap en ambities waarmaken. De doelstellingen van jouw organisatie(-onderdeel) vormen de basis. We helpen jou en je team of organisatie bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Cases

Effectiever samenwerken aan de (nieuwe) team ambitie

Binnen veel sectoren verandert het speelveld continu. Dat vraagt om aanpassingen van de visie, strategie, team ambitie, etc. Teamleiders en afdelingsmanagers hebben de taak om de nieuwe visie en ambities te vertalen naar het eigen team / afdeling. Dat is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als je al je medewerkers enthousiast en gedreven wil laten werken aan de nieuwe team ambities. En het liefst nog vanuit hun eigen kwaliteiten, drijfveren en ervaringen. We ondersteunen daarom veel leidinggevenden in het vormgeven van een nieuwe team ambitie en deze samen met elkaar te realiseren.

Onderstaande aanpak heeft twee gefuseerde gemeenten verder geholpen. Maar met een soortgelijke aanpak hebben we ook teams binnen een ambitieuze woningcorporatie, een management team van een snelgroeiend IT-bedrijf, de directie van een retailer met een nieuwe strategie en een nieuw samengesteld team binnen een zorginstelling verder geholpen.

Effectiever samenwerken aan de nieuwe team ambitie

Het speelveld veranderd

Een aantal factoren en ontwikkelingen maken dat het speelveld veranderd is voor gemeente en daarmee ook voor het team. De gemeente is onlangs gefuseerd, het team heeft veel nieuwe taken toegewezen gekregen, de constellatie van mensen binnen het team is gewijzigd en een onderzoeksrapport heeft uitgewezen dat de samenwerking effectiever kan binnen het team.

De team ambitie en het beleidsplan wordt op basis van voorgenoemde ontwikkelingen aangepast en is continu in beweging. Hiermee wordt de vraag opportuun: Hoe effectiever samen te werken? Waarbij de visie en gemeenschappelijke team ambitie leidend is en vanuit rol/taakduidelijkheid effectief leiderschap wordt getoond, om met elkaar steeds beter te worden in het realiseren van die gemeenschappelijke team ambitie.

Hieronder de opzet van dit succesvolle programma met aantoonbare resultaten.

Het programma: effectiever samenwerken aan de nieuwe team ambitie

Onderdeel 1: Effectief samenwerken aan de team ambitie – waar aandacht aan besteden?

Tijdens dit ochtendprogramma kregen de teamleden een goed beeld van hoe samenwerken aan gemeenschappelijke doelen bijdraagt aan een nog beter resultaat en professioneler van het team. Ook ontdekten ze hoe succesvolle professionals samen bijdragen aan gemeenschappelijke doelen vanuit de eigen discipline en expertise: welke 5 zaken vragen aandacht en wat kan jouw rol zijn om hier positief invloed op uit te oefenen?

Er was duidelijkheid nodig wat betreft de gemeenschappelijke resultaten die behaald dienden te worden met elkaar. Daarnaast was vertrouwen nodig, om elkaars meningen te kunnen beluisteren en daarover het gesprek (‘conflict’) aan te durven gaan hoe daaraan bij te dragen. Pas als er ook naar jouw mening wordt geluisterd en besluitvorming duidelijk en transparant wordt gecommuniceerd (jouw mening daarin meegewogen) voel je je betrokken en ben je in staat jezelf en anderen aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden. Dan hoef je geen sabotagegedrag te vertonen in termen van:

 • over elkaar praten i.p.v. met elkaar, te lief zijn voor elkaar;
 • geen fouten durven maken;
 • ja zeggen en nee doen;
 • alleen goed voor jezelf of eigen team zorgen.

Het resultaat van deze eerste trainingsochtend

Iedereen reflecteerde individueel en vanuit zijn of haar teamlidmaatschap. Men werd zich ervan bewust wat hij/zij al succesvol bijdraagt aan de gemeenschappelijke ambities waarmaken én dat ook hij/zij gemeenschappelijke resultaten onbewust nog tegenwerkt door:

 • (nog) geen (voldoende) commitment te voelen;
 • resultaat niet in gedragstermen met elkaar te bespreken;
 • zelf niet optimaal te vertrouwen te zijn/ te geven;
 • te veel vanuit het eigen belang/ eiland te functioneren;
 • anderen te weinig te betrekken;
 • mensen negatief aan te spreken of juist helemaal niet).

De middag werd besteed door met nadruk de organisatiewaarden verder te vertalen naar specifieke gedragsdoelen voor de teamleden. Inhoudelijk is het Beleidsplan nog ‘in wording’, wel kan bijbehorend gedrag vast besproken worden met elkaar.

Het resultaat van deze trainingsmiddag

Hoe duidelijk zijn de gemeenschappelijke waarden? Herkent, begrijpt en erkent ieder deze? Wat verstaat een ieder onder de diverse waarden? Hoe dienen deze terug te komen en vertaald te worden naar het specifieke gedrag dat we tonen? In roulatie gaven de teamleden elkaar feedforward op: hoe laten we de waarden al goed terugkomen in ons gedrag en wat kan er nog anders en beter? De aanwezige teamleden leerden elkaar steeds beter kennen.

Training dag 1 eindigde met het delen van ieders leerpunten van deze dag en de uitgesproken intentie 1 – 3 zaken net even anders te doen in gedrag de periode na de training. Alles in het kader van effectiever gaan samenwerken aan de gemeenschappelijke team ambitie. Hier gaven ze elkaar ook feedforward op.

Onderdeel 2: individuele feedforward analyse™, persoonlijke rapportage en coachgesprek

De afsluiting van de eerste trainingsdag was de introductie van de feedforward analyse™. De teamleden ontvingen na de training een digitale link naar feedforward analyse™. Dit om de teamintenties verder door te vertalen naar individueel gedrag.

Individuele feedforward analyse™ en coachgesprek gesprek:feedforward op high performance leiderschapskwaliteiten

 • Wat vraagt effectiever samenwerken specifiek van jou in gedrag?
  Tijdens dit programmaonderdeel kreeg ieder teamlid een goed beeld van welk gedrag en welke kwaliteiten het hoogst correleren met succesvol samenwerken met anderen en hoe zij zich daartoe verhouden, volgens zichzelf en volgens hun omgeving (360 graden).Op teamniveau kan namelijk de intentie met elkaar uitgesproken zijn om bepaalde zaken net even anders te doen tijdens training dag 1, daarmee is het echter nog niet gebeurd. Intenties dienen persoonlijk gemaakt te worden, wil er ook daadwerkelijk juiste actie op genomen kunnen worden.

Het resultaat van de feedforward analyse™

 • Met de feedforward analyse™ werd allereerst het individuele leerdoel(en) in ‘effectiever samenwerken’ concreet gemaakt.
 • Daarnaast gaf het handvatten hoe hieraan te werken: welke kwaliteiten en gedrag vormen voor jou specifiek de hefboom ter vergroting van je effectiviteit?
 • Zowel de eigen perceptie als de perceptie van de omgeving werd meegenomen. Duidelijk werd in hoeverre het zelfbeeld van het teamlid overeenkwam met het beeld van de omgeving.
 • Ook is gekozen om een eindmeting te doen (na 12 maanden), om de concrete stappen in ontwikkeling zichtbaar te maken.

Onderdeel 3: Effectiever samenwerken aan team ambitie – hoe de kwaliteiten nog beter benutten in de takenverdeling?

Tijdens deze tweede dag training werd met elkaar ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten gedeeld. Ook inventariseerden we welke stappen de individuele teamleden al hebben weten te maken in de afgelopen periode wanneer het ging om effectiever samenwerken en het effect daarvan op het functioneren binnen het team en de team ambitie. Nieuwe team ambitie realiseren

Daarnaast bespraken we het teamprofiel, dat was samengesteld o.b.v. alle individuele feedforward analyses: wat zegt dit teamprofiel over welke kwaliteiten we al goed laten zien in samenwerking als team en wat mogelijk nog effectiever kan? Welke impact heeft dit op onze positionering? Willen we dat anderen op die wijze naar ons kijken of zoeken we naar wegen om die perceptie in nuance bij te sturen? Wat hebben we dan te doen?

Het groepsprofiel was opgemaakt o.b.v. de individuele profielen waarnaar we vervolgens weer inzoomden en de middag besteden aan de verdere takenverdeling binnen het team. Wie kan nog beter benut worden op kwaliteiten door een effectievere takenverdeling?

Het resultaat van het programma: Effectiever samenwerken aan de nieuwe team ambitie

 • De awareness rond de gemeenschappelijke TEAM AMBITIE (en hoe ieder individueel teamlid hieraan bijdraagt) werd duidelijk. Het gemeenschappelijk resultaat voor alle betrokkenen werd helder. En wat dit betekent voor het gedrag van de individueel teamleden.
 • Het COMMITMENT werd uitgesproken om optimaal aan de gemeenschappelijke visie bij te willen dragen en om met elkaar te leren dit steeds beter te doen. Door o.a. beelden en perspectieven uit te wisselen wat we hierin al goed doen en wat daarin beter kan. Maar ook door het in kaart brengen van de diverse aanwezige kwaliteiten en met elkaar te delen welk potentieel aan kwaliteiten nog beter benut kunnen worden.
 • Iedereen heeft inzicht in wat een succesvolle realisatie van de gemeenschappelijke team ambitie vraagt van dit team en van een ieder aan specifiek gedrag / ACTIES. Hierdoor kunnen de teamleden elkaar hierop positief gaan aanspreken.
 • De feedforward analyse™ heeft de individuele- en teamkwaliteiten concreet en inzichtelijk gemaakt. De her-meting laat enorme PROGRESSIE zien binnen het team.

Wat uw team ambitie of doelstellingen ook zijn. We ondersteunen ook uw organisatie(-onderdeel) graag met onze maatwerkprogramma’s. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren. Neemt voor vragen contact op met Marco Schreurs of Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Effectieve gezonde feedbackcultuur1-daagse training: Benut alle kwaliteiten beter in een effectieve aanspreekcultuur
Iedereen mee in verandering!1-daagse training: Effectief omgaan met laag en hoog presteerders
ervaren loopbaancoach Muriel SchrikkemaErvaren loopbaancoach: 5 sessies en feedforward analyse™
Maatwerk trainingen
1-daagse teamontwikkeling - Effectiever samenwerken met resultaat1-daagse teamontwikkeling: Effectiever samenwerken met resultaat
HPO Insight onderzoek en interactieve workshop
Kwalitatief goede gesprekken leren voerenKwalitatief goede ontwikkelgesprekken voeren
Cases
Muriel Schrikkema

Feedforward tijdens persoonlijke- en teamontwikkeling

Feedforward geeft inzicht in de individuele- en team kwaliteiten. Inzicht in deze kwaliteiten zijn noodzakelijk bij het realiseren van de ambities. Wat deze ook zijn: een High Performance ambitie, MT dat zich verder wil ontwikkelen, teams en directies die beter willen samenwerken, leiderschapstrajecten met impact en beoordelingsgesprekken die groei en ontwikkeling stimuleren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met Muriel Schrikkema