(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Boeken

Inclusief Werven, Selecteren en Schrijven (2e editie)

Download hier gratis het eBoek Inclusief Werven, Selecteren en Schrijven (2e editie)

Sinds 1999 zet Direction zich in voor effectiever leiderschap en meer diversiteit in organisaties. Door middel van trainingen, workshops en coaching helpen we werknemers in uiteenlopende organisaties om meer grip te krijgen op hun leiderschap, en om meer diversiteit en inclusiviteit te creëren. Diversiteit en inclusiviteit binnen de hedendaagse organisatie kan écht het verschil maken. Om te beginnen presteren diverse teams beter dan homogene teams, wat uiteindelijk tot betere (financiële) bedrijfsresultaten leidt. Diverse teams zijn namelijk creatiever en innovatiever dan Inclusief Werven en Selecteren door Esther Mollemahomogene teams, wat resulteert in betere probleemsoplossing en daarmee tot betere individuele, team-, en organisatieprestaties leidt. Daarnaast toont onderzoek aan dat meer divers leiderschap in organisaties innovatie en een hogere medewerkerstevredenheid in de hand werkt. Onder andere de Women Matter studie uit 2014, van het gerenommeerde adviesbureau McKinsey & Company toont aan dat organisaties met meer genderdiversiteit meer winst maken dan de gemiddelde organisatie binnen dezelfde branche. Het onderzoek laat zien dat de operationele winst met 3,5% stijgt bij iedere 10% meer vrouwen in de bestuurslagen van de organisatie, tot aan een gelijke man/vrouw verdeling. Ondanks de onbetwistbare voordelen van (gender)diversiteit voldeed geen enkel bedrijf in de Nederlandse bedrijventop in 2015 aan het streefgetal van 30% vrouwen in de hogere bestuurslagen. Niet alleen in het bedrijfsleven is het nog altijd treurig gesteld met de man/vrouw verhouding in de hogere regionen; binnen de Nederlandse universiteiten was in 2015 slechts 17% van alle hoogleraren een vrouw.

Het bewijs is onmiskenbaar; een divers personeelsbestand heeft een sterk positief effect op het (economische) succes van de organisatie. Maar het creëren van een divers personeelsbestand blijkt zo eenvoudig nog niet.

Inclusief Werven en Selecteren

Diversiteit werkt. En daar zetten wij ons voor in. Vijf jaar geleden werd het steeds duidelijker uit internationaal onderzoek dat de inhoud vanInclusief werven, selecteren en schrijven vacatures – dus hoe je deze opstelt, de woorden en beelden die je gebruikt – bepalend zijn voor wie er op een vacature solliciteert. En toen we daar eens indoken bleek dat er voor de Engelse taal al best veel onderzoek en handvatten waren voor het werven van divers talent. Voor de Nederlandse taal was nog weinig materiaal voorhanden.

In 2016 besloten we daarom zelf onderzoek te doen. Welke woorden spreken mannen aan en wat zijn woorden die vrouwen aansporen te solliciteren? Sanne Keunen deed dat voortreffelijk en stond aan de basis van de tips die wij in dat jaar publiceerden in een handzame gids. De gids Inclusief Werven en Selecteren vulde een grote behoefte bij managers, recruiters, redacteuren en schrijfprofessionals. Het hielp op veel plekken de juiste toon te zetten.

We zagen dat meer aandacht voor de woorden, beelden en focus van je vacatureteksten helpt om meer mannen of vrouwen aan te trekken. Inmiddels hebben we in de praktijk geleerd dat het bewuster kiezen van je woorden en beelden ook effect heeft op het wel of niet interesseren van cultureel talent voor een functie.
Het bewijs is onmiskenbaar; een divers personeelsbestand heeft een sterk positief effect op het (economische) succes van de organisatie. Maar het creëren hiervan blijkt zo eenvoudig nog niet. Waar vind je divers talent? En belangrijker nog, hoe zorg je ervoor dat dit talent voor jouw organisatie kiest?

In 2018 begon onze samenwerking met Jantien van Driel van Copyschool. Met haar ontwikkelden we een training rond Inclusief Werven en introduceerden we een dienst om organisaties bij te staan om vacatures op inclusie te checken. Jantien bracht de meest gemaakte fouten in kaart en leerde organisaties net iets andere woorden en formuleringen te kiezen voor een inclusiever resultaat. In de tweede editie van deze gids heeft Jantien bijgedragen met praktische tips vanuit haar ervaring bij klanten.

Met deze tweede uitgave bieden we jou nog meer handvatten voor het vinden van meer divers talent. Je leert welke factoren van invloed zijn op het sollicitatiegedrag van de mens en hoe jij die als organisatie positief beïnvloedt. Je leest welke concrete stappen jij kunt zetten om werkelijk inclusief te gaan werven, selecteren en schrijven. We wensen je veel succes.Waar vind je divers talent, en nog belangrijker, hoe zorg je ervoor dat zij voor jouw organisatie kiezen?

Download gratis het eBoek Inclusief werven, selecteren en schrijven via deze link!