nlNederlands

Case

Gericht diversiteitsbeleid brengt VU Amsterdam op weg naar 30 procent vrouwelijke hoogleraren

Lees verder
Vrouwelijk Leiderschap bij VU Amsterdam

Case

Wageningen UR met Direction op Leiderschapsexpeditie

Lees verder
Een zeer geslaagde slotmodule van de Wageningen UR Leiderschapsexpeditie

Artikel

Onderzoeksrapport rond ondermaats presteren: 15% Nederlandse werknemers zijn niet-presteerders

Lees verder
1 miljoen werknemers ondermaats presteren

Artikelen

Wat is inclusiviteit?

Om de vraag ‘Wat is inclusiviteit?’, of ‘taaltechnisch’ beter ‘Wat is inclusie?’ te beantwoorden wordt gekeken naar zes punten waar aan voldaan moet worden: alles kan gezegd worden, alles mag er zijn, communicatie is open en direct, er wordt open naar nieuwe ideeën gekeken, de leider/manager is standvastig en vol vertrouwen in beslissingen en de leider/manager stimuleert anderen tot persoonlijke groei. Inclusiviteit / inclusie is het leiden van een team of organisatie zonder ego en angst. Iedereen mag er zijn. Dat zorgt voor echte inclusie.

Inclusie gaat over empathie en betrekken. Inclusie is een belangrijk pilaar waar High Performance Organisaties (HPO) op steunen. Inclusieve teams presteren beter. We weten steeds beter hoe je inclusiviteit in teams tot een succes maakt. Wij verzamelen vanuit veel organisaties en vanuit de wetenschap de beste voorbeelden en geven die in onze workshops en publicaties graag door.

Wist je dat je woordkeuze in een vacaturetekst veel invloed heeft op wie er reageren? Dat is een van de zaken die we in dit handige boekje uitleggen en waar je direct mee aan de slag kunt.download Inclusief werven en selecteren gratis in PDF

Download hier het gratis eboekje ‘Inclusief Werven & Selecteren’

Download hier gratis Esther Mollema haar eerste boek ‘50% meer talent’

 

“If you are not actively including, you are probably unconsciously excluding”

Aanbod rond inclusiviteit / inclusie

Esther Mollema en Muriel Schrikkema ondersteunen veel profit-, non-profit en overheidsorganisaties bij het bouwen van een echte inclusieve organisatie.

Wat we bieden:

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Sanne Ockhuijsen voor het maken van een afspraak.


Hier zes punten om de vraag ‘Wat is inclusiviteit’ te beantwoorden:

Bron: Succes in Veelvoud

  1. Alles kan gezegd worden.
   Medewerkers kunnen hun afkeuring, goedkeuring en kritiek uiten zonder dat het de leider persoonlijk raakt of krenkt. De leider kan de informatie objectief bekijken, zonder verdediging en weerstand.
  2. Alles mag er zijn. 
   Succes wordt gedeeld en aan de ander gegund. Successen van het team worden samen gevierd en ieders bijdrage, groot of klein, wordt erkend. Teamleden spreken in ‘wij’ in plaats van ‘ik’ en de leider zorgt dat iedereen een aandeel in het succes van de organisatie kan hebben.
  3. Communicatie is open en direct. 
   Er zijn geen dubbele bodems in gesprekken. De leider heeft geen verborgen agenda, zijn of haar houding wat is inclusiviteit?stimuleert openheid. Iedere dialoog straalt de sfeer van vertrouwen en respect uit zonder beperkende overtuigingen. De leider zoekt de dialoog veel op en zorgt dat medewerkers optimaal kunnen bijdragen. De dialoog is inspirerend en coachend.
  4. Er wordt open naar nieuwe ideeën gekeken.
   De leider kent geen vooringenomenheid en kan alle ideeën open op waarde schatten.
  5. De leider is standvastig en vol vertrouwen in beslissingen.
   Eenmaal genomen beslissingen worden vasthoudend gevolgd als de feiten niet veranderen. Vertrouwen in handelen wordt niet dogmatisch omdat de invloeden van buitenaf objectief worden meegewogen.
  6. De leider stimuleert anderen tot persoonlijke groei. 
   Hij of zij geeft vrijheid in gebondenheid en overvraagt niet. De leider stimuleert anderen tot ontdekken van meesterschap, en durft ook van anderen te leren.

Deze leiders beseffen dat jezelf leren kennen een levenslang proces is. Door te spiegelen en te reflecteren blijven zij download gratis 50 procent meer talent in PDFop zoek naar hun diepere drijfveren. Ze onderzoeken hun negatieve gevoelens en buigen die om naar het nog beter begrijpen van de drijfveren. Deze leiders transformeren teams en organisaties. Zij kunnen diverse teams leiden en van de kracht van diverse teams gebruik maken. Ben jij zo’n leider?

Laat ons weten wat jij doet om meer inclusiviteit binnen je team of organisatie voor elkaar te krijgen! Ga naar onze Mindbugs website voor meer informatie over de mindbugstest en workshops.