(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

Wat is inclusiviteit?

Op de vraag Wat is inclusiviteit? (of Wat is inclusie?) geven we hieronder zes punten waar aan voldaan moet worden.
In het kort de definitie van inclusiviteit:

Inclusiviteit is het het leiden van een team of organisatie zonder ego en angst. Iedereen mag er zijn en wordt betrokken op zijn/haar kwaliteiten. Inclusiviteit is het creëren van een omgeving waarin alle individuen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, fysieke en mentale mogelijkheden, zich welkom en gewaardeerd voelen en gelijke kansen krijgen. Dit betekent dat mensen zich niet alleen getolereerd voelen, maar dat ze ook volledig kunnen deelnemen aan het dagelijks leven van de organisatie of gemeenschap, zonder zich te hoeven aanpassen aan een dominante cultuur of groep.

Diversiteit en inclusiviteit gaan hand in hand

Zonder inclusiviteit kan de aanwezigheid van verschillende mensen met verschillende achtergronden en perspectieven (diversiteit) binnen de organisatie ertoe leiden dat deze mensen zich geïsoleerd, ondergewaardeerd of zelfs gediscrimineerd voelen. Dit kan leiden tot spanningen, frustratie en ontevredenheid bij medewerkers, wat weer kan leiden tot een slechte werkcultuur en mogelijk het vertrek van getalenteerde werknemers.

Inclusiviteit is cruciaal om te zorgen dat alle medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, en om te zorgen dat iedereen dezelfde kansen en voordelen krijgt binnen de organisatie. Een inclusieve en veilige werkomgeving kan ook bijdragen aan het verminderen van vooroordelen en discriminatie binnen de organisatie, en kan bijdragen aan het opbouwen van relaties tussen mensen met verschillende achtergronden.

Het bevorderen van diversiteit en inclusie moeten hand in hand gaan om een ​​sterke, veerkrachtige en effectieve organisatiecultuur te creëren die alle medewerkers ondersteunt en stimuleert. Kortom: inclusief leiderschap ontwikkelen draagt bij aan het succes van de organisatie.

De 6 punten van inclusiviteit

 1. alles kan gezegd worden;download Inclusief werven en selecteren gratis in PDF
 2. alles mag er zijn, iedereen wordt betrokken op zijn/haar kwaliteiten;
 3. communicatie is open en direct;
 4. er wordt open naar nieuwe ideeën gekeken;
 5. de leider/manager is standvastig en vol vertrouwen in beslissingen;
 6. de leider/manager stimuleert anderen tot persoonlijke groei.

Inclusie gaat over empathie en betrekken. Inclusie is een belangrijk pilaar waar High Performance Organisaties (HPO) op steunen. Inclusieve teams presteren beter. We weten steeds beter hoe je inclusiviteit in teams tot een succes maakt. Wij verzamelen vanuit veel organisaties en vanuit de wetenschap de beste voorbeelden en geven die in onze workshops en publicaties graag door.

Onderaan deze pagina zijn de zes aandachtspunten die antwoord geven op de vraag Wat is inclusiviteit verder beschreven!

Aanbod rond Diversiteit & Inclusie

Esther Mollema en Muriel Schrikkema ondersteunen veel profit-, non-profit en overheidsorganisaties bij het bouwen van een echte inclusieve organisatie.Bouw aan inclusiviteit op basis van Feedforward in Leiderschap

Wat we bieden:

 • Workshop Inclusie – praktische en leuke workshop waarin je leert hoe wat inclusie is en op welke eenvoudig toe te passen manieren je teams inclusiever kunt maken. Je leert onder andere over SCARF, feedback geven, hoe complimenten werken, culturele verschillen en oogcontact. Met de inzichten kan je direct aan de slag in je teams. Super praktische en leuke workshop! Deze sessie kan je doen in het kader van Diversiteit en Inclusie maar dit is ook een hele leuke heidag sessie om samen met je team te ontdekken wat de neurowetenschap ons leert over inclusie.
 • Alle kwaliteiten binnen je team te herkennen, erkennen en benutten bouw je aan een diverse en inclusieve organisatie. De kwaliteiten van management en medewerkers achterhalen we door de positieve, breinvriendelijke 360° feedforward analyse™.
 • Toolbox inclusie – oefeningen om in teams mee aan de slag te gaan. Met of zonder begeleiding vanuit ons kunnen teams hiermee aan de slag gaan om inclusie in je teams bespreekbaar te maken en te verbeteren.
 • Inclusieve ontwikkelgesprekken voeren – op basis van de feedforward analyse™ kijken we welke kwaliteiten bij managers en medewerkers aanwezig zijn. Waar hebben we gemeenschappelijke kwaliteiten? Waar vullen we elkaar aan? En maken we het verschil.
 • Sessie Teambuilding – bij al onze programma’s van talent ontwikkelingsprogramma’s tot board sessions maken we gebruik van de inclusie inzichten om de groepen waarmee we werken met voorbeeldgedrag tot inclusief handelen te inspireren en aan te zetten.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marco Schreurs voor het maken van een afspraak.


Hier zes punten om de vraag Wat is inclusiviteit te beantwoorden:

Bron: Succes in Veelvoud

 1. Alles kan gezegd worden.
  Medewerkers kunnen hun afkeuring, goedkeuring en kritiek uiten zonder dat het de leider persoonlijk raakt of krenkt. De leider kan de informatie objectief bekijken, zonder verdediging en weerstand.
 2. Alles mag er zijn. 
  Succes wordt gedeeld en aan de ander gegund. Successen van het team worden samen gevierd en ieders bijdrage, groot of klein, wordt erkend. Teamleden spreken in ‘wij’ in plaats van ‘ik’ en de leider zorgt dat iedereen een aandeel in het succes van de organisatie kan hebben.
 3. Communicatie is open en direct. 
  Er zijn geen dubbele bodems in gesprekken. De leider heeft geen verborgen agenda, zijn of haar houding wat is inclusiviteit?stimuleert openheid. Iedere dialoog straalt de sfeer van vertrouwen en respect uit zonder beperkende overtuigingen. De leider zoekt de dialoog veel op en zorgt dat medewerkers optimaal kunnen bijdragen. De dialoog is inspirerend en coachend.
 4. Er wordt open naar nieuwe ideeën gekeken.
  De leider kent geen vooringenomenheid en kan alle ideeën open op waarde schatten.
 5. De leider is standvastig en vol vertrouwen in beslissingen.
  Eenmaal genomen beslissingen worden vasthoudend gevolgd als de feiten niet veranderen. Vertrouwen in handelen wordt niet dogmatisch omdat de invloeden van buitenaf objectief worden meegewogen.
 6. De leider stimuleert anderen tot persoonlijke groei. 
  Hij of zij geeft vrijheid in gebondenheid en overvraagt niet. De leider stimuleert anderen tot ontdekken van meesterschap, en durft ook van anderen te leren.

Deze leiders beseffen dat jezelf leren kennen een levenslang proces is. Door te spiegelen en te reflecteren blijven zij download gratis 50 procent meer talent in PDFop zoek naar hun diepere drijfveren. Ze onderzoeken hun negatieve gevoelens en buigen die om naar het nog beter begrijpen van de drijfveren. Deze leiders transformeren teams en organisaties. Zij kunnen diverse teams leiden en van de kracht van diverse teams gebruik maken. Ben jij zo’n leider?

Laat ons weten wat jij doet om meer inclusiviteit binnen je team of organisatie voor elkaar te krijgen!

Verder ontwikkelen...

Maatwerk trainingen
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
(Nieuwe) positionering van een afdelingBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur
GenderdiversiteitGenderdiversiteit in organisaties
Cases
Esther Mollema

Het begint allemaal bij het herkennen en erkennen van onze Mindbugs. Hoe kun je zelf met Mindbugs aan de slag om jouw team, afdeling en organisatie te versterken?

Neem contact op met Esther Mollema