nlNederlands

Artikel

Jouw intentie ≠ Jouw gedrag

Lees verder
Jouw gedrag ≠ Jouw intentie

Case

Succes dwing je af: het verhaal van EY

Lees verder
Succes dwing je af: het verhaal van EY

Maatwerk training

Intervisie nóg beter begeleiden…hoe doe je dat?

Lees verder
Hoe kun jij intervisie nóg beter begeleiden

Artikelen

Verslag internationale vrouwendag: Leer je eigen mindbugs kennen

Een mooi verslag op de website van de PO-Raad:

Leer je eigen mindbugs kennen

,,Waarom leiden orkanen met een vrouwennaam tot beduidend meer doden dan orkanen met een mannennaam?’’ vraagt workshopleider Workshop-MindbugsEsther Mollema. Het antwoord: omdat we Bonnie, Emily en Fiona als minder bedreigend inschatten dan Alex of Karl en daardoor minder voorzorgsmaatregelen treffen.
Bovenstaande is geen mop, maar een wetenschappelijk aangetoond voorbeeld van een mindbug: een verkeerde aanname die zowel mannen als vrouwen hebben als het gaat over competenties en eigenschappen die we elkaar toedichten.
Mollema is één van de sprekers op de viering van internationale vrouwendag met zo’n veertig schoolleiders en schoolbestuurders. Zij confronteert haar publiek op een luchtige manier met een aantal pijnlijke mindbugs: vooroordelen, stereotypen, gedrag dat niet past bij onze overtuigingen. Die mindbugs dragen eraan bij dat het aantal vrouwen in leidinggevende posities totaal geen afspiegeling is van de werkvloer. Dat is zeker in het primair onderwijs een probleem, want hiermee leren we kinderen in een cruciale ontwikkelingsfase precies dezelfde mindbugs aan. En we zijn ons er amper van bewust.

‘Die onzekerheid is nergens voor nodig’

Dat Nederland op papier een van de meest geëmancipeerde landen is, wil niet zeggen dat vrouwen ook daadwerkelijk dezelfde kansen krijgen, zegt ook minister Jet Bussemaker, die tussen radio-, televisie- en politieke optredens door de moeite heeft genomen naar Utrecht te komen. ,,Vrouwen beoordelen notabene zelf een cv beter wanneer het van een man is, dan wanneer exact hetzelfde cv van een vrouw is. We hebben alle reden om ons daar druk om te maken.’’…

Lees het gehele artikel op de website van de PO-Raad via deze link!