(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

Succesvol samenwerken als team

Succesvol samenwerken in een High Performing Team. Ja, dat willen we allemaal wel, maar… hoe zorg je nou dat er écht succesvol wordt samengewerkt? Dat je weerstand in je team weet te benutten? Muriel Schrikkema helpt al ruim twintig jaar teams binnen profit-, non-profit en overheidsorganisaties (WonenBreburg, Heineken, gemeente Maastricht, Universiteit Utrecht, Hands On Information Management, Vesteda, etc.) nog beter samen te werken. Managementboek Feedforward in LeiderschapHieronder meer informatie. Wilt u weten hoe wij uw team verder kunnen helpen? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037979).

Hoe je op basis van feedforward al je teamleden succesvol laat samenwerken aan jullie doelen ontdek je in het inspirerende boek ‘Feedforward in Leiderschap.’

Hoe verbeter je de samenwerking in je team? In dit artikel staan 5 ideeën!

Succesvol samenwerken in een team vraagt twee zaken:

  1. Van alle teamleden dat zij zich openstellen voor de verschillen tussen de teamleden. Juist die verschillen binnen een ‘divers’ team leveren op lange termijn meer resultaat op. Tegelijkertijd vragen deze verschillen ook meer aandacht. Of het nu om een nieuw samengesteld team gaat of om een team dat al wat langer samenwerkt; elk team dient de individuele teamleden goed te kennen om ook daadwerkelijk van elkaars kwaliteiten gebruik te kunnen maken.
  2. Inzicht in de codes van het team en de organisatie. Meestal gedragen mensen zich in teams en organisaties volgens bepaalde codes/patronen, die individueel misschien niet bij hen passen, maar die binnen het systeem van het team of de organisatie ‘normaal’ of ‘ onontkoombaar’ zijn. Een dergelijk patroon overstijgt dus de individuele patronen van de teamleden en vormt het teampatroon. “Zo doen we dat hier nu eenmaal”, “dat is typisch voor ons team” zijn opmerkingen waaruit dat blijkt.Deze patronen bepalen in sterke mate óf we bijvoorbeeld afspraken met elkaar maken en of we er ons ook aan houden; óf we elkaar echt gaan aanspreken op gedrag en of we daar ook iets mee doen; en ook of we bijvoorbeeld eigen verantwoordelijkheid nemen of niet…Individuele gedragspatronen en/of teampatronen maken het dus soms lastig om effectief en succesvol met elkaar samen te werken, zowel binnen het team als daarbuiten.

Hoe werk je daar nou aan?

Wanneer je zaken echt wilt veranderen en je wil succesvol samenwerken, dan moet je als team inbreken in de gedragspatronen die er zijn. succesvol samenwerken als teamDaarvoor moet het team zich van die patronen bewust zijn en ze kunnen waarnemen. Vervolgens kijk je wat nodig is om, in dit specifieke team, een passende gedragsverandering te realiseren (wat is het ‘oude ongewenste gedrag’, wat maakt dat de teamleden dat gedrag laten zien en hoe ziet het ‘gewenste gedrag’ er uit en willen en kunnen we dat?). Hierop kan een team het beste begeleid worden door een deskundige van buiten het team. Deze persoon maakt namelijk geen deel uit van het team, het bestaande systeem met bijbehorende patronen waarnaar juist gekeken en op ingegrepen moet worden.

Hoe lang duurt een traject van teambegeleiding?

Afhankelijk van de vraag kan een teambegeleiding kortstondig zijn, bijvoorbeeld 1 tot 3 dagdelen, maar soms kan het traject ook enkele maanden nodig hebben. De duur wordt altijd in overleg met u bepaald.

Waar kijkt de deskundige/begeleider naar?

Teamcoaching Forming, Storming , Norming and Performing volgens Bruce TuckmanFase waarin een team zich bevindt

Veelal kijk ik eerst naar de fase waarin het team zich bevindt. Elke fase vraagt een andere focus van de teamleden en de teamleider. In de beginfase (forming) kennen de teamleden elkaar nog niet goed, er is dan nog geen of weinig onderlinge verbondenheid. Het team richt zich vaak op de teamleider of manager. Elkaar beter leren kennen is hier, evenals in de volgende fases, een zeer belangrijk uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het team. Ook voor de teamleider is het van belang inzicht te krijgen in welke aandacht het team nodig heeft in welke fase. Om hier inzicht in te geven werk ik vaak met een instrument dat drijfveren/gedragspatronen van de teamleden individueel en van het team als groep meet (keuze uit drie instrumenten). De teamleden leren elkaar hierdoor beter kennen en er ontstaat onderling meer begrip voor de verschillende zienswijzen. Vanuit dit begrip voor elkaar ontstaat een team dat veel krachtiger en succesvol samenwerkt.

Visie/missie/doelen

In de volgende fase (storming) komen vaak de verschillen, irritaties en conflicten tussen teamleden aan de oppervlakte. Het ‘wij-gevoel’ ontbreekt, ieder zet zich neer vanuit zijn of haar eigen kracht (dit doet Muriel op basis van de feedforward analyse™). De nadruk leggen op wat het gezamenlijk doel is, is in deze fase onder andere belangrijk. ‘Zie ik mijn individuele doelen terug in het gemeenschappelijke doel’ is een belangrijk uitgangspunt voor professionals waarin men zich zeer herkent. Een professional moet iets van zichzelf terugzien in de teammissie wil hij/zij zich eraan committeren met hart en ziel.

Teamrollen/taken, procedures en afspraken

Een volgende stap is het kijken naar de verschillende rollen binnen het team, die nodig zijn om de teammissie te kunnen realiseren. Het belang daarvan beschrijven we o.a. in de case ‘Het belang van de doorvertaling van de ambitie en doelen naar duidelijke rollen‘. Om als team doelgerichter samen te werken dienen taken, rollen, werkafspraken en procedures duidelijk te zijn voor alle teamleden. Teamleden worden zich er zo van bewust dat zij de andere teamleden nodig hebben om resultaten te bereiken. In deze fase (norming) worden met elkaar procedures en afspraken benoemd en geformuleerd, namelijk de manier waarop wordt samengewerkt (‘zo doen we dat hier’).

Onderlinge verhoudingen en relaties

80% van de tijd houden we ons bezig met de ‘harde kant van de zaak’ (visie/ missie/ taken/ rollen/ procedures en afspraken) en 20% met de ‘zachte kant’ (wie zijn we en wat vinden we van elkaar, hoe zien de onderlinge verhoudingen en relaties eruit en welke gevoelens krijgen aandacht?). Terwijl het succes van de samenwerking voor 80% door de ‘zachte kant’ bepaald wordt! Hier wordt dan ook specifiek op geïntervenieerd tijdens teamsessies die wij begeleiden.

Succesvol samenwerken als teamdownload 'Een HPO ... wat is dat gratis' in PDF

Wanneer de doelen en verschillende rollen duidelijk zijn en het bewustzijn is gecreëerd dat meer diversiteit (ieder teamlid heeft zijn kwaliteiten en know how die daartoe bijdraagt) een team juist succesvoller en sterker maakt, is de basis gelegd voor een succesvol team. Wanneer daarnaast onderlinge gevoelens worden benoemd en uitgesproken naar en met elkaar, men elkaar constructieve en positieve feedback op gedrag geeft, staat een team niets meer in de weg om succesvol samen te werken en bevindt men zich in de vierde fase, die van ‘performing’ (grote betrokkenheid bij elkaar en de teamdoelen). Er wordt optimaal samengewerkt!

 

Muriel Schrikkema - Succesvol samenwerken als teamMuriel Schrikkema help u graag

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande nogal veel informatie bevat en vragen bij u oproept. ‘Hoe kunnen wij succesvol samenwerken als team?’ Wanneer u hierover vrijblijvend van gedachten wilt wisselen maakt Muriel graag een afspraak met u. Zowel voor kortstondige sessies of voor langdurige trajecten denken wij graag met u mee. U kunt Muriel bereiken via 035 – 603 79 79 of via mail Muriel Schrikkema.

Of lees hier meer over de visie en achtergrond van Muriel Schrikkema.

Verder ontwikkelen...

Maatwerk trainingen
1-daagse teamontwikkeling - Effectiever samenwerken met resultaat1-daagse teamontwikkeling: Effectiever samenwerken met resultaat
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
(Nieuwe) positionering van een afdelingBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur
Cases
Muriel Schrikkema

https://www.leiderschapontwikkelen.nl/direction-in-leadership/high-performance-leiderschapFeedforward tijdens persoonlijke- en teamontwikkeling

Dit praktische werkboek geeft je inzicht in hoe jij als leidinggevende de kwaliteiten in jezelf en je team nog beter kunt benutten om de doelen effectiever te realiseren. Daarvoor moet je in de spiegel kijken en reflecteren: Wat doe ik goed als leidinggevende? Wat kan nog beter? En hoe dan?

Dit werkboek geeft je geen kritische feedback op wat je niet goed doet. Het geeft je feedforward. Dé brandstof om jouw leiderschap te verbeteren en jullie doelen nog succesvoller te realiseren.

Neem contact op met Muriel Schrikkema