nlNederlands

Case

Infographic: Vrouwen in de IT-sector

Lees verder
Vrouwen-in-de-IT-sector-2

Maatwerk training

Voorbeeld ondersteuning van uw diversiteitsplan rond gender

Lees verder
Voorbeeld ondersteuning van uw diversiteitsplan rond gender

Case

UMC Utrecht: stappenplan Gender Diversiteit & Inclusion

Lees verder
inclusion

Artikelen

Succesvol samenwerken als team

Succesvol samenwerken als team. Ja, dat willen we allemaal wel, maar… hoe zorg je nou dat er écht succesvol wordt samengewerkt? Muriel Schrikkema van Direction helpt al ruim twintig jaar teams binnen profit-, non-profit en overheidsorganisaties (WonenBreburg, Heineken, gemeente Maastricht, Universiteit Utrecht, Hands On Information Management, Vesteda, etc.) nog beter samen te werken. Hieronder meer informatie. Wilt u weten hoe wij uw team verder kunnen helpen? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037979).

Download hier gratis de bestsellerdownload Animal Firm gratis in PDF
‘Animal Firm – Haal het beste dierengedrag in uzelf en uw team naar boven’

Succesvol samenwerken in een team vraagt twee zaken:

Hoe werk je daar nou aan?

Wanneer je zaken echt wilt veranderen en je wil succesvol samenwerken, dan moet je als team inbreken in de gedragspatronen die er zijn. succesvol samenwerken als teamDaarvoor moet het team zich van die patronen bewust zijn en ze kunnen waarnemen. Vervolgens kijk je wat nodig is om, in dit specifieke team, een passende gedragsverandering te realiseren (wat is het ‘oude ongewenste gedrag’, wat maakt dat de teamleden dat gedrag laten zien en hoe ziet het ‘gewenste gedrag’ er uit en willen en kunnen we dat?). Hierop kan een team het beste begeleid worden door een deskundige van buiten het team. Deze persoon maakt namelijk geen deel uit van het team, het bestaande systeem met bijbehorende patronen waarnaar juist gekeken en op ingegrepen moet worden.

Hoe lang duurt een traject van teambegeleiding?

Afhankelijk van de vraag kan een teambegeleiding kortstondig zijn, bijvoorbeeld 1 tot 3 dagdelen, maar soms kan het traject ook enkele maanden nodig hebben. De duur wordt altijd in overleg met u bepaald.

Waar kijkt de deskundige/begeleider naar?

Teamcoaching Forming, Storming , Norming and Performing volgens Bruce TuckmanFase waarin een team zich bevindt

Veelal kijk ik eerst naar de fase waarin het team zich bevindt. Elke fase vraagt een andere focus van de teamleden en de teamleider. In de beginfase (forming) kennen de teamleden elkaar nog niet goed, er is dan nog geen of weinig onderlinge verbondenheid. Het team richt zich vaak op de teamleider of manager. Elkaar beter leren kennen is hier, evenals in de volgende fases, een zeer belangrijk uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het team. Ook voor de teamleider is het van belang inzicht te krijgen in welke aandacht het team nodig heeft in welke fase. Om hier inzicht in te geven werk ik vaak met een instrument dat drijfveren/gedragspatronen van de teamleden individueel en van het team als groep meet (keuze uit drie instrumenten). De teamleden leren elkaar hierdoor beter kennen en er ontstaat onderling meer begrip voor de verschillende zienswijzen. Vanuit dit begrip voor elkaar ontstaat een team dat veel krachtiger samenwerkt.

Visie/missie/doelen

In de volgende fase (storming) komen vaak de verschillen, irritaties en conflicten tussen teamleden aan de oppervlakte. Het ‘wij-gevoel’ ontbreekt, ieder zet zich neer vanuit zijn of haar eigen kracht. De nadruk leggen op wat het gezamenlijk doel is, is in deze fase onder andere belangrijk. ‘Zie ik mijn individuele doelen terug in het gemeenschappelijke doel’ is een belangrijk uitgangspunt voor professionals waarin men zich zeer herkent. Een professional moet iets van zichzelf terugzien in de teammissie wil hij/zij zich eraan committeren met hart en ziel.

Teamrollen/taken, procedures en afspraken

Een volgende stap is het kijken naar de verschillende rollen binnen het team, die nodig zijn om de teammissie te kunnen realiseren. Om als team doelgerichter samen te werken dienen taken, rollen, werkafspraken en procedures duidelijk te zijn voor alle teamleden. Teamleden worden zich er zo van bewust dat zij de andere teamleden nodig hebben om resultaten te bereiken. In deze fase (norming) worden met elkaar procedures en afspraken benoemd en geformuleerd, namelijk de manier waarop wordt samengewerkt (‘zo doen we dat hier’).

 

Onderlinge verhoudingen en relaties

80% van de tijd houden we ons bezig met de ‘harde kant van de zaak’ (visie/ missie/ taken/ rollen/ procedures en afspraken) en 20% met de ‘zachte kant’ (wie zijn we en wat vinden we van elkaar, hoe zien de onderlinge verhoudingen en relaties eruit en welke gevoelens krijgen aandacht?). Terwijl het succes van de samenwerking voor 80% door de ‘zachte kant’ bepaald wordt! Hier wordt dan ook specifiek op geïntervenieerd tijdens teamsessies die wij begeleiden.

Succesvol samenwerken als teamdownload 'Een HPO ... wat is dat gratis' in PDF

Wanneer de doelen en verschillende rollen duidelijk zijn en het bewustzijn is gecreëerd dat meer diversiteit (ieder teamlid heeft zijn kwaliteiten en know how die daartoe bijdraagt) een team juist succesvoller en sterker maakt, is de basis gelegd voor een succesvol team. Wanneer daarnaast onderlinge gevoelens worden benoemd en uitgesproken naar en met elkaar, men elkaar constructieve feedback op gedrag geeft, staat een team niets meer in de weg om succesvol samen te werken en bevindt men zich in de vierde fase, die van ‘performing’ (grote betrokkenheid bij elkaar en de teamdoelen). Er wordt optimaal samengewerkt!

 

Muriel Schrikkema - Succesvol samenwerken als teamIk help u graag

Ik kan me voorstellen dat bovenstaande nogal veel informatie bevat en vragen bij u oproept. ‘Hoe kunnen wij succesvol samenwerken als team?’ Wanneer u hierover vrijblijvend van gedachten wilt wisselen maak ik graag een afspraak met u. Zowel voor kortstondige sessies of voor langdurige trajecten denken wij graag met u mee. U kunt mij bereiken via 035 – 603 79 79 of via mail Muriel Schrikkema.

Of lees hier cases rond leiderschap en diversiteit!