nlNederlands

Maatwerk training

HPO Animal Firm (management) Team Workshop

Lees verder
Download hier Animal Firm in PDF!

Maatwerk training

Drijfveren ontdekken van mijzelf en mijn gesprekspartner

Lees verder
drijfveren ontdekken

Case

Veelzijdige diversiteitsprogramma bij ING ook internationaal

Lees verder
diversiteitsprogramma

Artikelen

RealDrives: Gaat mijn team het verschil maken binnen onze bestaande organisatiecultuur?

RealDrives, door Muriel Schrikkema

Tijdens onze programma’s zetten wij regelmatig diverse methodieken in. Een van die methodieken is ManagementDrives, een methodiek die voorkeuren voor drijfveren meet. Onlangs hebben wij kennisgemaakt met een methodiek die vanuit de gedachte van Management Drives verder ontwikkeld is en daarmee nog veel rijker blijkt: RealDrives!

Waar Management Drives geen onderscheid maakt tussen voorkeur en gedrag doet RealDrives dat wel en voegt zij nog een extra dimensie toe: perceptie van je omgeving. RealDrives laat zien in welke mate individuen en teams zich aanpassen aan hun omgeving. En dit geeft echt ongelooflijk veel nieuwe inzichten!

Over RealDrives

RealDrives metingen zijn 2e generatie drijfveer metingen. 1e Generatie drijfveer metingen, veelal geïnspireerd op de theorie van dr. Clare W. Graves, leveren een beeld op van wat mensen wérkelijk drijft, hoe zij hun werkelijkheid percipiëren, en hoe zij zich gedragen. Dat was een interessant beeld, maar het kon beter! RealDrives metingen trekken voorkeur, perceptie van omgeving en gedrag uiteen, waardoor de herkenbaarheid en de bruikbaarheid enorm toeneemt. RealDrives blijkt uitermate effectief bij onder meer persoonlijke reflectie, het opereren als team, leidinggeven, het motiveren van mensen en groepen, retentie van medewerkers vergroten, terugdringen van ziekteverzuim, cultuur verandering, het opleiden van mensen, begrijpelijk communiceren en bij het herkennen en oplossen van disfunctioneren.

Waarom willen we drijfveren meten?

Uitgangspunten

Consequenties

RealDrives meet drijfveren zowel op individueel als teamniveau. Maar wat kun je er precies mee, wat zegt de uitslag (kleuren en percentages) nou precies over het individu en/of het team? Hieronder wordt een meting op teamniveau verder toegelicht.

Een Groepsuitslag

Bovenste matrix: VOORKEUR: wat men eigenlijk wil: Dit team is ambitieus en linkt doelen graag aan goede ideeën om ze vervolgens in samenwerking te realiseren.

Linksonder matrix:OMGEVING: hoe men de omgeving ziet: Dit ambitieuze team ziet de omgeving als weinig resultaatgericht, soft en intellectueel niet erg inspirerend/uitdagend. Bovendien ervaart dit team haar omgeving als weinig gestructureerd. Eigenlijk is het totaalbeeld samen te vatten als ‘zwak en soft’.

Rechtsonder matrix: GEDRAG: hoe gedragen de deelnemers in dit team zich? Deze gedragsmatrix laat zien dat het team vooral energie besteedt aan theoretiseren en communiceren en de aanwezige ambitie komt nauwelijks tot uiting. Hebben zij zich wellicht aangepast aan een omgeving die zij als hopeloos zien?

Voor dit team lijkt het belangrijk te zijn om haar aandacht te richten op het werken aan stevig leiderschap en het bieden van een gemeenschappelijk doel.

Zowel op individueel- als teamniveau geldt dat mensen zich in bepaalde mate meer of minder aanpassen aan hun omgeving.

Wij stellen je de vraag; hoe effectief is dat?  En waar kun je de aandacht op richten voor grotere effectiviteit? Wij helpen je graag hierbij. Neem voor meer informatie contact op met Muriel Schrikkema via 035-603 79 79.