(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

RealDrives: Gaat mijn team het verschil maken binnen onze bestaande organisatiecultuur?

RealDrives, door Muriel Schrikkema

Tijdens onze programma’s zetten wij regelmatig diverse methodieken in. Een van die methodieken is ManagementDrives, een methodiek die voorkeuren voor drijfveren meet. Onlangs hebben wij kennisgemaakt met een methodiek die vanuit de gedachte van Management Drives verder ontwikkeld is en daarmee nog veel rijker blijkt: RealDrives!

Waar Management Drives geen onderscheid maakt tussen voorkeur en gedrag doet RealDrives dat wel en voegt zij nog een extra dimensie toe: perceptie van je omgeving. RealDrives laat zien in welke mate individuen en teams zich aanpassen aan hun omgeving. En dit geeft echt ongelooflijk veel nieuwe inzichten!

Over RealDrives

  • RealDrives is een instrument, dat snel inzichtelijk maakt waarom mensen doen wat ze doen.
  • RealDrives meet naast onze onbewuste voorkeur voor bepaalde drijfveren, ook de aanpassing van ons gedrag onder invloed van onze omgeving.
  • RealDrives meet zowel op individueel- als teamniveau.

RealDrives metingen zijn 2e generatie drijfveer metingen. 1e Generatie drijfveer metingen, veelal geïnspireerd op de theorie van dr. Clare W. Graves, leveren een beeld op van wat mensen wérkelijk drijft, hoe zij hun werkelijkheid percipiëren, en hoe zij zich gedragen. Dat was een interessant beeld, maar het kon beter! RealDrives metingen trekken voorkeur, perceptie van omgeving en gedrag uiteen, waardoor de herkenbaarheid en de bruikbaarheid enorm toeneemt. RealDrives blijkt uitermate effectief bij onder meer persoonlijke reflectie, het opereren als team, leidinggeven, het motiveren van mensen en groepen, retentie van medewerkers vergroten, terugdringen van ziekteverzuim, cultuur verandering, het opleiden van mensen, begrijpelijk communiceren en bij het herkennen en oplossen van disfunctioneren.

Waarom willen we drijfveren meten?

Uitgangspunten

  • Mensen zijn verschillend en hebben verschillende drijfveren.
  • Mensen leven tussen hun werkelijkheid en hun dromen.
  • Mensen hebben een brein met 3 lagen: impuls, emotie & ratio.
  • Mensen zijn flexibel en passen zich makkelijk aan.

Consequenties

  • Om menselijk gedrag te kunnen begrijpen, is de context belangrijk.
  • Essentieel is het onderscheid tussen wat iemand eigenlijk wil en wat iemand doet.
  • We moeten dus zoeken naar voorkeur, omgeving en feitelijk gedrag.

RealDrives meet drijfveren zowel op individueel als teamniveau. Maar wat kun je er precies mee, wat zegt de uitslag (kleuren en percentages) nou precies over het individu en/of het team? Hieronder wordt een meting op teamniveau verder toegelicht.

Een Groepsuitslag

Bovenste matrix: VOORKEUR: wat men eigenlijk wil: Dit team is ambitieus en linkt doelen graag aan goede ideeën om ze vervolgens in samenwerking te realiseren.

Linksonder matrix:OMGEVING: hoe men de omgeving ziet: Dit ambitieuze team ziet de omgeving als weinig resultaatgericht, soft en intellectueel niet erg inspirerend/uitdagend. Bovendien ervaart dit team haar omgeving als weinig gestructureerd. Eigenlijk is het totaalbeeld samen te vatten als ‘zwak en soft’.

Rechtsonder matrix: GEDRAG: hoe gedragen de deelnemers in dit team zich? Deze gedragsmatrix laat zien dat het team vooral energie besteedt aan theoretiseren en communiceren en de aanwezige ambitie komt nauwelijks tot uiting. Hebben zij zich wellicht aangepast aan een omgeving die zij als hopeloos zien?

Voor dit team lijkt het belangrijk te zijn om haar aandacht te richten op het werken aan stevig leiderschap en het bieden van een gemeenschappelijk doel.

Zowel op individueel- als teamniveau geldt dat mensen zich in bepaalde mate meer of minder aanpassen aan hun omgeving.

Wij stellen je de vraag; hoe effectief is dat?  En waar kun je de aandacht op richten voor grotere effectiviteit? Wij helpen je graag hierbij. Neem voor meer informatie contact op met Muriel Schrikkema via 035-603 79 79.

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Macht en politiek handelen in organisaties - Het politieke spel in je organisatie effectiever spelen3-daagse Training: Het politieke spel in je organisatie effectiever spelen
Maatwerk trainingen
drijfverenAansluiten op de drijfveren van anderen
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
Drijfveren programma's voor u zelf, uw team, afdeling of organisatieDrijfveren programma's voor uw team, afdeling of organisatie
Cases