nlNederlands

Maatwerk training

Aansluiten op de drijfveren van anderen

Lees verder
drijfveren

Case

Meerderheid UU’ers wil onbewust een man als baas

Lees verder
iedereen heeft last van mindbugs

Artikel

Succesvol samenwerken als team

Lees verder
Muriel Schrikkema - Succesvol samenwerken als team

Artikelen

Over Zonnekoningen en oplossingen

Bestuurders die hun grenzen niet meer kennen, zorgen vaak voor grote problemen. Om dit te voorkomen hebben we Raden van Commissarissen. Zij opereren onafhankelijk en kunnen daardoor bestuurders op hun gedrag en beslissingen aanspreken. Maar soms zien we dat dit onafhankelijk opereren een probleem wordt als commissarissen teveel uit dezelfde kring worden gekozen. Vaak zijn dit mensen uit de ‘innercircle’ van de bestuurders zelf. Hoe meer innercircle, hoe lastiger het is om elkaar direct en hard te kunnen aanspreken. Het NRC van 18 februari besteedde hier een artikel aan.

Het is bekend dat leden van een ‘innergroup’ zich sterker met elkaar identificeren en dus ook voor- en tegenspoed van elkaar sterker aanvoelen en beleven. Veel krachtiger wordt het wanneer je dit ervaart bij mensen die niet tot je groep horen maar waar jij je wel prettig bij voelt. In zo’n situatie wordt het dan extra lastig voor het ‘old boys network’ om elkaar stevig aan te spreken of met elkaar een stevig conflict aan te gaan. Het is natuurlijk niet zo dat mensen van een innercircle zich echt bewust zijn dat ze dit lastiger vinden. En daar zit dan ook voor een groot deel het probleem.

Zonnekoningen waren er altijd al.

zonnekoningenZonnekoningen, mensen die niet met hun macht konden omgaan en het geld en de middelen van een organisatie aan foute doelen uitgaven. Maar in de huidige tijd van social media heeft dit zonnekoningen gedrag een veel groter effect op het vertrouwen van leiders in organisaties. En heeft het machtsmisbruik binnen een organisatie grote effecten op het vertrouwen in een complete branche. We kunnen hier bijna dagelijks over in de krant lezen.

Slechts twee oplossingen zijn mogelijk, waarvan de eerste werd beschreven in het NRC. Er wordt gepleit voor een sterkere, onafhankelijke Raad van Commissarissen die in staat is telkens weer de robuuste dialoog te zoeken. Daarvoor moet je zoeken naar mensen die wel heel goed zijn, maar nog niet zijn toegetreden tot het ‘old boys network’.

Ons initiatief om het Professional Boards Forum naar Nederland te halen, past dan ook perfect in dit plaatje. Elin Hurvenes bewees al eerder in Noorwegen en Engeland hele stevige vrouwelijke talenten voor raden van commissarissen en besturen te kunnen aandragen. Natuurlijk is diversiteit veel breder dan dit, maar haar focus op vooral vrouwen is correct. Want juist in deze groep lopen mensen rond die met een schat aan ervaring heel veel stevigheid en objectiviteit kunnen brengen.

De andere oplossing droeg Jeroen Smit me laatst aan. Hij vertelde dat Manfred Kets de Vries van INSEAD pleit voor een psycholoog in iedere boardroom. Deze zou het ‘Zonnekoningen gedrag’ en andere risico’s sneller kunnen vaststellen en kunnen handelen. Deze permanente bewaking lijkt me pas een goed idee als het met International Board Forum in Nederland niet gaat lukken!

Neem voor meer informatie contact op Esther Mollema, trainer van onder andere Female Leadership.