(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward, inclusie, ambities waarmaken, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – Mr. HPO Insight™

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor het HPO Insight™ verbetertool en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

wetenschappelijk en in de praktijk bewezen:

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, positieve feedback / feedforward, teamontwikkeling, diversiteit & inclusie en ambities waarmaken. De doelstellingen van jouw organisatie(-onderdeel) vormen de basis. We helpen jou en je team of organisatie (klassikaal of online) bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

Onderzoeksrapport rond ondermaats presteren: 15% Nederlandse werknemers zijn niet-presteerders

Nieuw onderzoek toont aan dat ruim 1 miljoen werknemers ondermaats presteren

1 miljoen werknemers ondermaats presterenOnderzoek van Direction Europe onder 305 werknemers uit profit en non-profit organisaties toont aan dat gemiddeld 14,9% van het personeel bestaat uit niet-presteerders. In heel Nederland betekent dit op 7.705.000 werknemers (bron: CBS, 1e kwartaal 2013) dat ruim één miljoen werknemers ondermaats presteren. Muriel Schrikkema, programmadirecteur binnen Direction, ziet dat veel managers en medewerkers moeite hebben met verandering van werk, toenemende werkdruk en de daarbij benodigde flexibiliteit. Alle details van het onderzoek zijn via deze link in PDF te downloaden.

“De loonsom die we in Nederland uitgeven aan mensen die onvoldoende presteren is meer dan veertig miljard. Om dit verborgen verlies op te lossen is dossiervorming met ontslag als doel vaak een laatste redmiddel. Wetenschappelijk onderzoek van ons HPO Center toont aan dat organisaties die besluitvaardig omgaan met niet-presteerders of van afhakers weer aanhakers weten te maken, financieel en strategisch beter presteren dan vergelijkbare organisaties in de sector”, aldus Muriel Schrikkema.

Oorzaken waarom mensen ondermaats presteren

In het onderzoek is gevraagd naar de oorzaak van ondermaats presteren. Muriel Schrikkema: “Vijfentwintig procent van alle respondenten vindt dat de niet-presteerder zelf het eigen ondermaats presteren niet inziet of onwillig is de prestaties te verbeteren. Daarnaast ontbreekt het volgens leidinggevenden vaak aan kennis en vaardigheden bij de desbetreffende persoon. Niet-leidinggevenden zien als belangrijke oorzaak dat de niet-presteerder onvoldoende wordt gehoord en van feedback voorzien. Hoewel inzicht en onwil bij de werknemer als de belangrijkste oorzaak gezien wordt, is er veel te winnen op het gebied van coachend leiderschap. Het is belangrijk dat organisaties hun verantwoordelijkheid nemen bij het efficiënt omgaan met niet-presteerders. Soms is dit door middel van harde maatregelen, maar meestal is de juiste oplossing het betrekken van mensen, in dialoog gaan met elkaar en grenzen aangeven.”

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt een verschil van inzicht tussen leidinggevende mannen en vrouwen waar het gaat om oorzaken van niet-presteren. Vrouwen leggen de oorzaak meer bij het individu zelf, waar mannen het aansturingsniveau als belangrijkste oorzaak aangeven.

Van alle respondenten geeft 62,3 procent aan dat het niveau van de werknemers gaandeweg het dienstverband is gedaald en daarmee niet-presteerders zijn geworden. In 37,7 procent van de gevallen merkt men direct na het aannemen van de werknemer al dat deze persoon niet goed genoeg presteert. Voor werving- en selectie afdelingen is hier winst te behalen.

Weinig verschil tussen profit en non-profit organisaties

Managers en medewerkers uit alle sectoren hebben deelgenomen aan het onderzoek. 58,6 procent van de respondenten is werkzaam in de profitsector en 41,6 procent werkt voor non-profit en overheidsorganisaties. Het verschil in percentage niet-presteerders is niet groot. Gemiddeld presteert 15,6 procent van de werknemers binnen non-profit organisaties ondermaats ten opzichte van 14,3 procent binnen profit organisaties.

Direction Europe BV (opgericht in 1999) is een trainings- en adviesbureau gespecialiseerd in thema’s rond diversiteit, prestatieverbetering en high performance leiderschap. Rondom het thema ‘omgaan met niet-presteerders’ verzorgt Direction sinds mei 2013 programma’s. In december 2007 heeft Direction, samen met dr. André de Waal, het HPO Center opgericht. Het HPO Center is een organisatie dat wereldwijd onderzoek doet naar de succesfactoren van High Performance Organisaties.

—————————————

Over het onderzoek en de training ‘Wat moet ik nou met jou?’

Het onderzoek is opgestart door Direction ter voorbereiding van de training ‘Wat moet ik nou met jou?’ Tijdens deze training komen de thema’s en dilemma’s rondom Niet-Presteerders aan bod en wordt aandacht besteed aan de vraag: Hoe maakt u van ‘afhakers’ weer ‘aanhakers’? En wat doet u op het moment dat dat niet meer lukt; hoe neemt u succesvol afscheid?

De enquête is ingevuld door 305 Nederlandse respondenten via de onderzoekssoftware van MWM2. Van deze groep is 69% leidinggevend. 17,9% van de respondenten is werkzaam binnen een organisatie met minder dan 100 medewerkers, 32,3% in een organisatie met 101 – 1000 medewerkers en 49,8% werkzaam in een organisatie met meer dan 1000 medewerkers. Zowel mensen uit de non-profit (41,6%) als profit sector (58,4%) hebben de enquête ingevuld. De non-profit is onder te verdelen in o.a. de volgende sectoren: overheden, onderwijs en zorg. De profit sector is onder te verdelen in o.a. de volgende sectoren: zakelijke dienstverlening, finance, ICT, bouw, retail en productie & industrie.

Een manager Financial Markets bij een grote bank en deelnemer aan de training ‘Wat moet ik nou met jou?’, herkent de resultaten uit het onderzoek: “Ik zie naast veel goed presterende collega’s ook mensen die ondermaats presteren of niet betrokken zijn. We hebben, net als veel andere organisaties, mensen die fouten maken en daar ook op worden aangesproken. Alleen worden er geen concrete consequenties verbonden aan continu fouten maken. Ook worden fouten vaak door ervaren medewerkers gecorrigeerd, voordat dit tot problemen leidt. Hierdoor heeft de werkomgeving sommige niet-presteerders nooit aangesproken op het herhaaldelijk maken van fouten.”

Een andere deelnemer, programmamanager bij een grote overheidsorganisatie, vult aan: “Uitgesproken positieve ervaringen met niet-presteerders heb ik opgedaan als strategisch projectleider en programmamanager. We maakten grote stappen door verwachtingen helder uit te spreken, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven, te coachen en werknemers uit te dagen en feedback te geven. Negatieve ervaringen heb ik helaas ook. We hebben als provincie soms te maken met medewerkers die niet zichtbaar zijn en waarvan onduidelijk is welke taken zij uitvoeren. Deze medewerkers zijn het niet gewend dat een leidinggevende interesse toont en vragen stelt. Als je mensen nooit prikkelt is het allemaal wel heel comfortabel voor de niet-presteerder.“

Over Muriel Schrikkema

Muriel Schrikkema is medeoprichter van Direction Europe BV en het HPO Center BV. Als programmadirecteur ontwikkelt en begeleidt ze programma’s rond high performance leiderschap en geeft ze individuele coaching, teamcoaching en intervisie. Muriel is afgestudeerd psychologe en heeft diverse certificatieopleidingen gevolgd, zoals NLP Practitioner, Personal Coach, Management Drives®, Real Drives trainer®, trainer en begeleider in Systemisch Werk. Daarnaast is Muriel oprichter van de Direction Foundation ‘Finding Your Voice’. Een stichting die mensen in minder ontwikkelde landen stimuleert en motiveert in hun verdere ontwikkeling.

Contact met Direction

Wilt u meer weten over het onderzoek rond ‘ondermaats presteren’ of wilt u informatie over de training ‘Wat moet ik nou met jou?’? Neemt u dan contact op met Muriel Schrikkema van Direction (T. 035 – 603 7979)

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Iedereen mee in verandering!Succesvol omgaan met de ‘positieve’ en ‘negatieve’ uitschieters in je team
Maatwerk trainingen
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
Feedback geven en ontvangenFeedback Geven en Ontvangen
Voordelen Feed Forward AnalyseLeiderschapsreis naar de essentie van jouw Leiderschap
Cases