(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

Nog beter leren actief te luisteren – tips en oefening

Niemand heeft het monopolie op de waarheid. Door vragen te stellen, te checken of je het goed begrepen hebt en actief te luisteren, krijg je steeds beter zicht op hoe de ander erbij zit en zaken ziet en ervaart. Je ontdekt wat de ander drijft en nodig heeft om commitment te tonen en wat diegene daarvan weerhoudt.

Momenteel verzorgen we steeds meer trainingen die managers en medewerkers helpt in het beter luisteren naar elkaar. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).

Vragen stellen en luisteren

Twee dingen die je kunt benutten om alle kwaliteiten in je team te includeren, zijn vragen stellen en luisteren. Verplaats je in de ander enFeedforward in Leiderschap probeer diens boodschap echt te begrijpen. Vragen stellen doen veel leidinggevenden nog wel. Bij de 416 leidinggevenden die een feedforward analyse™ hebben gedaan, komt de kwaliteit ‘Is mensgericht en stelt vragen’ gemiddeld terug op plek 3 van de 48 kwaliteiten. Toch ligt het niet zo eenvoudig, want velen luisteren vaak niet. De kwaliteit ‘Voert een dialoog’ komt pas op de 21e plaats in het feedforward groepsprofiel van de Nederlandse leidinggevenden. Echt goed luisteren naar de ander lijken veel leidinggevenden lastig te vinden, terwijl zij vaak denken dat ze er goed in zijn. Mensen vullen in hun hoofd vaak het plaatje al in met hun eigen ideeën, gedachten en ervaringen. Goed luisteren is iets anders dan stil zijn als de ander spreekt en kunnen herhalen wat er is gezegd. Vaak wordt de vraag dus wel gesteld, maar deze wordt ook vast ingevuld voor de ander.

Onderzoek toont aan dat de beste luisteraars regelmatig uitdagende vragen stellen die nieuwe inzichten en ideeën stimuleren.[i] Door een goede vraag te stellen, vertelt de spreker dat hij als luisteraar niet alleen heeft gehoord wat er is gezegd, maar dat hij het goed genoeg heeft begrepen om aanvullende informatie te willen. Goed luisteren is essentieel voor het voeren van een tweerichtingsdialoog. De beste gesprekken zijn constructief en actief. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beste luisteraars in een gesprek een positieve ervaring creëren voor de gesprekspartner. Dit gebeurt niet als je passief luistert of alleen maar kritisch bent. Je creëert als goede luisteraar een veilige omgeving waarin problemen en verschillen openlijk besproken kunnen worden en waarin geen van de partijen een defensieve houding aanneemt. Ga samen met je gesprekspartner op zoek naar de (positieve) waarde van de andere mening. Mensen die slecht luisteren, zijn vaak vooral op zoek naar fouten in redeneringen; ze willen vooral winnen. Wellicht zijn dit eigenschappen van een goede debater, maar niet van een goede luisteraar.

Als je echt goed luistert naar de ander, voelt deze zich gehoord. Dan telt zijn mening en groeit het commitment om optimaal bij te dragen aan de gedeelde ambitie en doelen. Vragen stellen doen leidinggevenden dus wel, maar écht luisteren…?

‘Listening opens the door to truly connecting and is the gateway to building relationships and capability.’
Harvard Business Review

Vier tips om echt te leren luisteren[ii]:

 1. Ga op zoek naar de kern Probeer vooral op zoek te gaan naar de belangrijkste inhoud, oftewel de kern. Controleer dit bij de ander enNog beter leren luisteren probeer de kern verder te onderzoeken, te verduidelijken of verder vorm te geven.
 2. Verdiep je in de ander Probeer het referentiekader van de ander te begrijpen, zeker als er meningsverschillen zijn. Als je het perspectief van anderen echt begrijpt, kom je waarschijnlijk tot productieve oplossingen, zullen ze zich gehoord voelen en komen jullie samen tot nieuwe ideeën.
 3. Vertraag De reden dat niet veel mensen goed zijn in luisteren, is dat het voelt als passief, als het tegenovergestelde van actief. Wanneer je jouw manier van luisteren gaat veranderen, voelt dat in het begin wellicht inefficiënt aan. Echt luisteren doe je echter voor het langetermijnresultaat.
 4. Reflecteer en leer Echt leren luisteren vergt discipline, feedback en oefening. Vraag aan collega’s hoe goed je afstemt op gedachten en ideeën van anderen. Leg in je agenda vast dat je oefent met echt goed luisteren. Maak er een gewoonte van om je na een gesprek af te vragen of je de essentie van datgene wat tegen je werd gezegd, het standpunt van de andere persoon, diens context en emotie, begreep. Vraag je ook af of die persoon weet en voelt dat jij hem hebt gehoord en begrepen.

Stilte kunnen verdragen, helpt je daarnaast om nog beter te luisteren en daar het goede voorbeeld in te zijn. Als je haast hebt in gesprekken, verliest de ander het vertrouwen. Het is niet aan jou om hem te redden uit de stilte, uit dat ongemakkelijke moment. Het is aan jou om te laten zien dat stilte oké is.

OEFENING: doe de Luistervaardigheidstest

Hoe goed ben jij in het actief luisteren naar iemand anders? In Psychologie Magazine stond een leuke luistervaardigheidstest van BTSG Nederland[iii]. In hoeverre herken je de volgende voorbeelden bij jezelf? Wees zo eerlijk mogelijk en beantwoord een aantal van de vragen uit de luistervaardigheidstest hieronder met: Ja, altijd – Ja, vaak – Dat doe ik regelmatig – Dat doe ik soms – Dat doe ik nooit:

 • Als ik iets niet begrijp, vraag ik de ander of die het nog eens wil uitleggen.
 • Ik kan luisteren zonder mij direct een mening te vormen over het onderwerp.
 • Ik kan samenvatten zonder er iets aan toe te voegen.
 • Ik ga er niet te snel van uit dat ik weet wat de ander bedoelt.
 • Als iemand iets vertelt, draag ik al snel een oplossing aan.
 • Ik kan goed tegen stilte in een gesprek.
 • Ik ben snel afgeleid als de ander mij iets vertelt wat mij niet interesseert.
 • Ik raak geërgerd als de ander mij niet begrijpt.
 • Ik let meer op de manier waarop iets gezegd wordt dan op de inhoud.
 • Ik voel me onzeker als ik met een ander praat.
 • Ik houd oogcontact met de ander als ik luister.
 • Als ik naar de ander luister, ga ik er echt voor zitten.

‘Als we minder focussen op de fouten van anderen, bereiken we eigenlijk veel meer. Waarom? Zodra je mensen confronteert met hun tekortkomingen, krijg je heel vaak het omgekeerde resultaat. Ze voelen zich aangevallen, nemen het te persoonlijk en schieten in de verdediging. Doordat ze stress ervaren, luisteren ze niet meer actief. Met als gevolg dat je helemaal niets bereikt. Een efficiënte samenwerking kan je vergeten en problemen worden op die manier ook niet opgelost. Als manager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland probeer ik feedforward altijd en overal toe te passen. Ik ben ervan overtuigd dat op die manier de boodschap altijd veel beter overkomt. Mensen luisteren beter, ze zijn gemotiveerder en willen er ook iets aan doen.’
Suzanne Verboon – Afdelingsmanager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heb je een vraag aan Muriel Schrikkema of interesse in een training of workshop? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037979).

 

[i] Jack Zenger & Joseph Folkman, What Great Listeners Actually Do, Harvard Business Review, 2016.

[ii] Geïnspireerd op: Ram Charan, The Discipline of Listening, Harvard Business Review, 2019.

[iii] Zie ook de website van BTSG (Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie): https://btsg.nl/.

 

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Maatwerktraining Feedforward in LeiderschapFeedforward analysegesprek
Maatwerk trainingen
Kwalitatief goede ontwikkelgesprekken voerenKwalitatief goede ontwikkelgesprekken voeren
Maatwerktraining Feedforward in LeiderschapMaatwerktraining: Feedforward in Leiderschap
(Nieuwe) positionering van een afdelingBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur
Cases