(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

(Nieuwe) positionering van een afdeling

De (nieuwe) positionering van een afdeling (of team) goed vormgeven is best uitdagend. Het moet aansluiten bij de strategie en doelstellingen van je organisatie. Daarnaast moeten alle plannen en doelen het liefst ook nog ‘gedragen’ worden door je medewerkers. Je wilt dat iedereen er 100% voor gaat. Kort gezegd: het vraagt afstemming met en aansluiting op ‘boven’ en ‘onder’…

Hieronder een greep uit recente aanvragen voor begeleiding van teams en afdelingen:

  • “We willen een frisse start maken. Een betere positionering van onze afdeling na alle veranderingen binnen de organisatie.”
  • “We willen elkaar beter leren begrijpen en onze gezamenlijke doelen helder stellen.”
  • “We willen de gezamenlijke doelstellingen helder krijgen, verwachtingen naar elkaar uit te spreken en 1-gezicht naar buiten uitstralen.”
  • “We willen elkaar echt verantwoordelijk gaan houden voor het daadwerkelijk samen realiseren van de business plan targets.”
  • “We willen samen ‘onze visie laden’ en deze concreet vertalen naar wat dat betekent voor de doelen van de afdeling.”
  • “Er is een nieuwe constellatie van dit managementteam en we zoeken een programma om elkaar beter te leren kennen, om zo de samenwerking succesvol van start te laten gaan en vorm te geven, voor een optimaal resultaat.”
  • “We zijn een nieuw team in combinatie met een nieuwe werkwijze en een veranderende omgeving. Dat vraagt om een andere aanpak. We hebben behoefte aan vertrouwen en een stevige basis om op verder te bouwen.”
  • “Er spelen veel veranderingen en veranderprocessen de laatste jaren. Daarbij zijn mensen op nieuwe posities gekomen. Mensen met veel inzet die alles willen doen, maar wiens krachten niet altijd worden benut.”
  • “Hoe kunnen we effectiever samenwerken met meer resultaat, waarbij onze positionering en gemeenschappelijke visie leidend is?”

“If you could get all the people in the organization rowing in the same direction, you could dominate any industry, in any market, against any competition, at any time.”
Patrick Lencioni – Amerikaanse schrijver en onderzoeker

Het begint met vertrouwen

Wil je werken aan de (her)positionering van je team of afdeling? Een frisse start maken na alle veranderingen binnen de organisatie? Hoe kom je van een (nieuwe) positionering naar gedeelde commitment? En hoe zorg je ervoor dat je die nieuwe positionering ook werkelijk met elkaar uitademt?positionering van een afdeling

Er zijn een aantal zaken om dan expliciet bij stil te staan en te concretiseren. Zo is er vertrouwen nodig om in een open dialoog elkaars meningen te kunnen beluisteren en daarover het gesprek (‘conflict’) aan te durven gaan. Pas als er ook naar jouw mening is geluisterd en besluitvorming duidelijk en transparant wordt gecommuniceerd (jouw mening daarin meegewogen) voel je je betrokken en ben je in staat jezelf en anderen aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden. Dan hoef je ook geen sabotagegedrag meer te vertonen in termen van: over elkaar praten i.p.v. met elkaar, te lief zijn voor elkaar, geen fouten durven maken, ja zeggen en nee doen, alleen goed voor je eigen eiland zorgen etc. Dit alles met het oog op het (nog) meer succesvol realiseren van de team / afdeling positionering.

Succesvol werken aan de positionering van een afdeling

Als je bouwt aan een (nieuwe) positionering van een afdeling dan is het belangrijk dat de gekozen positionering voor iedereen die er werkt helder is. Is iedereen op de hoogte dat ‘we voor deze positionering hebben gekozen’? En welke resultaten dat geeft? Dus dat het een gemeenschappelijk collectieve positionering is waar we allemaal naar streven en aan bij willen dragen?

‘Een leider moet continu het belang van de collectieve resultaten duidelijk maken en teamleden aansporen om met elkaar daar aan samen te werken.’ In een afdeling werken is geen deugd, maar een duidelijke keuze. De keuze om wel of niet als afdeling te werken, moet wel gemaakt worden. Anders is er onnodige taakverwarring en onduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Onderzoek wijst uit dat 28% van de medewerkers niet op de hoogte is van de bedrijfsdoelstellingen….. Hoe zit dat met de gekozen positionering van een afdeling? Wat je vaak ziet gebeuren is dat medewerkers (met de beste intenties) voor individuele resultaten gaan. Dat er eilanden ontstaan en er niet meer samengewerkt wordt. Laat staan dat er samen geleerd wordt beter te worden. Dit komt het succes van de afdeling niet ten goede.

High Performance Organisaties en de positionering van een afdeling

Naast helderheid en eenduidigheid op de gemeenschappelijke positionering en gewenste resultaten gaan we nog een stap verder: snapt iedereen ook wat die positionering betekent voor het eigen gedrag?

Wat heeft een ieder dan anders te doen dan gisteren, toen we nog niet gingen voor deze positionering en gewenste resultaten?positionering van een afdeling
Als ieder blijft doen (naar beste intenties) wat hij/zij al jaren doet, zul je ook krijgen wat je al jaren kreeg.

Samen gaan we op zoek naar helderheid en uitwisseling van perspectieven om zo steeds beter te leren welk gedrag bijdraagt aan de gemeenschappelijk positionering en welk gedrag niet. Binnen high performance teams en organisaties werken ze altijd met de aanwezige kwaliteiten. Gekeken wordt naar de unieke kwaliteiten waarmee een ieder bijdraagt aan de positionering van de afdeling. En welke kwaliteiten nog minder aanwezig zijn, maar wel noodzakelijk voor het realiseren van resultaten.

Aanpak van Direction

Direction is ruim 20 jaar een gespecialiseerd trainings- en ontwikkelingsbureau voor programma’s op het gebied van High Performance Leiderschap, diversiteit en teamontwikkeling. Direction richtte in 2007 het HPO Center op. Een internationaal onderzoekscentrum, dat de kenmerken van zeer succesvolle organisaties, teams, leiders en medewerkers onderzoekt en wetenschappelijk onderbouwde conclusies en best practices deelt. Het belang van effectief samenwerken aan een gemeenschappelijke ambitie en positionering van een afdeling wordt onderschreven door ons wetenschappelijk onderzoek naar High Performance Organisaties en door meer dan 20-jaar praktijkervaring met organisatie- en teamontwikkeling in diverse branches.

Tot slot weet Direction, vanuit ons breinonderzoek rond ‘mindbugs’ en ‘feedforward’, wat specifiek aandacht nodig heeft om effectief samen te werken aan het realiseren van de gemeenschappelijke positionering van een afdeling. En hoe je daar met elkaar praktisch en positief vorm aan blijft geven op de lange termijn.

Graag ondersteunen wij ook jou en je collega’s bij het realiseren van jullie ambities, positionering, doelen, etc. Dit doen we binnen vele organisaties, waaronder: gemeente MaastrichtRTL Nederland, ABN Amro bank, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Wageningen Universiteit & ResearchHands On Information Management, Merem Medische Revalidatie, Staatsbosbeheer, Scholengroep Het PleinNederlandse Gasunie en Liandon.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met Marco Schreurs of Muriel Schrikkema (035-6037979).

Verder ontwikkelen...

Trainingen
De impact van loopbaancoaching: van universitair docent naar projectleiderErvaren loopbaancoach: 5 sessies en feedforward analyse™
feedforward professionalTraject tot gecertificeerd feedforward professional
Maatwerk trainingen
Download hier Animal Firm in PDF!HPO Animal Firm (management) Team Workshop
(Nieuwe) positionering van een afdelingBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur
Samen ambities waarmakenSamen ambities waarmaken en doelen écht realiseren
Cases
Marco Schreurs

ÉCHT MAATWERK VOOR BLIJVENDE IMPACT

Bij Direction beloven we écht maatwerk: trainingen die aansluiten bij de leerdoelen van jouw team en organisatie. Wij gaan verder dan het aanpassen van de inhoud; wij ontwerpen ervaringen die inzicht geven en die leiden tot resultaten die beklijven. Met methoden als de 66 dagen challenge en intervisiesessies zorgen we ervoor dat nieuwe vaardigheden niet alleen worden aangeleerd, maar ook worden toegepast.

Een maatwerktraining begint met een lerende mindset en eindigt met het behalen van individuele -en teamdoelen. Deze focus op resultaatgerichtheid zorgt ervoor dat elke training niet alleen voldoet, maar de verwachtingen overtreft. Neem contact met ons op voor een maatwerktraining die leidt tot échte verandering en tastbare vooruitgang.

Neem contact op om verder te praten!