nlNederlands

Maatwerk training

Persoonlijke coaching

Lees verder
persoonlijke coaching door Muriel Schrikkema

Artikel

Trends in diversiteit 2017

Lees verder
Trends in diversiteit 2017

Case

Interview Janneke Hermes (Gasunie): Feedforward geeft een mooie spiegel van jezelf

Lees verder
NV Nederlandse Gasunie

Artikelen

Meer eigenaarschap tonen!

eigenaarschap

“Mensen moeten meer eigenaarschap gaan tonen en minder afwachtend zijn!” Dat is wat ik vaak te horen krijg van mijn klanten wanneer ze me benaderen voor een leiderschaptraject. Ik moet dan altijd even stiekem lachen wanneer ze me dit met klem en verve brengen. Of als ze me trots vertellen hoe ze het leiderschapsprogramma binnen de organisatie ‘uitgerold’ of ‘er doorheen’ gekregen hebben onder het mom van: “verplichte deelname of dit is het programma waar je aan deel gaat nemen!” Hoeveel ruimte voor eigenaarschap is hier nog in te vinden?

Zo ook werd ik een tijdje geleden benaderd door een talent bij ASR die zelf deel uitmaakte van het potentiële programma. Dit talent vertelde me wat de totale groep talenten voor ogen had en waar ze in een leiderschapstraject behoefte aan dachten te hebben. De wens was om samen met mij een programma samen te stellen dat zou aansluiten bij hun behoefte en ontwikkelingsfase. Van ASR kregen ze hierin alle vrijheid om zo aan de door henzelf geformuleerde leerpunten te werken.

Als chef kok zelf de maaltijd bereiden

Na inspirerende intakegesprekken, waarin ik samen met de individuele talenten hun vragen en zorgen besproken heb en gezocht heb naar het best passende leerdoel en programma bij hun individuele ontwikkelingsfase, heb ik de ruwe opzet van een programma opgesteld. Met deze intakegesprekken was het traject echter al lang begonnen. Eigenlijk al eerder, vanaf het moment dat ze de opdracht kregen zelf een passend programma samen te stellen. Zo kan het dus ook!

De eerste module van het leiderschaptraject heeft afgelopen maand met succes plaatsgevonden. Een programma waarin ik diverse ingrediënten heb aangeboden, waarbij de talenten als chef koks zelf de maaltijd hebben bereid. Ze weten zelf als beste wat en hoe ze optimaal leren via een passend programma dat daar op aansluit. Het was een ontzettend leerzame en intense eerste module. Ja, zoiets maakt enorm veel proactieve energie vrij! En met deze energie zijn ze binnen ASR van start gegaan om het geleerde daar verder in de eigen praktijk te brengen, voort te zetten en nog door te vertalen.

Eigenaarschap promoten

Mijn complimenten aan ASR en deze groep talenten. Ze snappen hoe ze eigenaarschap moeten promoten, daarmee draagvlak creëren en samen leren stimuleren. Top! Ik wil hier graag aan toevoegen dat deze proactieve wijze van maatwerkprogramma’s samenstellen het beste resultaat geeft. Niet alleen voor de specifieke deelnemers aan een programma, maar ook voor de organisatie op de lange termijn. En dat is van beide kanten ontzettend lekker werken!

Wil je meer weten over het samenstellen van leiderschapstrajecten op maat? Mail dan naar Muriel Schrikkema.