(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

Meer diversiteit op de werkvloer. Waarom?

Er zijn veel studies die elke keer weer bewijzen dat meer diversiteit op de werkvloer leidt tot méér innovatie en betere resultaten voor organisaties. Onder andere de McKinsey Women Matter-studie komt weer met een stevige onderbouwing: organisaties die het echt beter doen op meer diversiteit op de werkvloer, zien dat terug in hun resultaten. Ze maakten meer winst dan de gemiddelde organisatie in hun branche. Organisaties die geen of nauwelijks diversiteit op de werkvloer kenden, scoorden daarentegen vaak onder het gemiddelde in hun branche.

Het onderzoek van McKinsey laat zien dat, in Groot-Brittannië, de operationele winst met 3,5 procent stijgt bij iedere 10 procent meer vrouwen in de hoogste bestuurslaag tot aan een gelijke verdeling man/vrouw. Die verschillen in financiële prestaties laten zien dat organisaties met meer diversiteit op de werkvloer succesvoller zijn en langzaam maar zeker marktaandeel wegsnoepen van de minder diverse organisaties. Net zoals in alle andere studies is samenhang tussen meer diversiteit op de werkvloer en resultaten niet een bewijs van oorzaak en gevolg. Maar met de vele onderzoeken die er inmiddels gedaan zijn, is het veilig om te stellen dat organisaties met veel diverse teams:

  • beter talent kunnen aantrekken
  • meer klantgedreven zijn
  • een hogere medewerkerstevredenheid hebben
  • meer afgewogen beslissingen nemen en
  • innovatiever zijn.

Dit leidt tot een positieve spiraal van steeds beter wordende resultaten die je in de onderzoeken van die organisaties terugziet. Hoe zit dat dan? Worden de prestaties van zulke organisaties beter omdat de mensen die diversiteit brengen slimmer of beter zijn? Nee. Wat het wel is: meer diversiteit betekent meer ervaringen, meer alternatieven, meer dialoog en daarmee vaker betere oplossingen. Diversiteit levert de positieve wrijving waar iedere leider van een team naar op zoek is. Om op die manier meer alternatieven te creëren voor al die grote en kleine uitdagingen waar een team voor staat. Een organisatie met veel diverse teams maakt hiermee echt het verschil en dat zie je terug in de prestaties van die organisatie.

Meer diversiteit op de werkvloer is veel slagvaardiger

Wat ervaar ik zelf als een team diverser wordt? Om te beginnen lijken verontrustende ontwikkelingen (bijvoorbeeld Wat jij te winnen hebt bij meer meer diversiteit op de werkvloerwanneer de organisatie onder druk staat) tot een homogeen team vaak minder door te dringen. Binnen een homogene team lijkt iedereen zijn best te doen om elkaar gerust te stellen en zalvende woorden te spreken. De intensieve dialoog die nodig is, blijft vaak uit. ‘Zo’n vaart zal het wel niet lopen,’ is dan de consensus. Hoe anders is dat in een divers team? In deze teams is de sense of urgency veel hoger. Daar is de discussie niet: ‘hebben we een probleem of niet?’ maar ‘wat gaan we eraan doen en welke keuzes maken we daarvoor?’ Leden van diverse teams zijn meer nieuwsgierig naar elkaars mening, gaan serieuzer met dreigende problemen om en hebben een veel levendiger dialoog met betere en meer actiegerichte uitkomsten.

Een ander opvallend punt zie ik bij leiders van organisaties die echt beter willen gaan presteren: Om een organisatie te kunnen laten veranderen moet een managementteam ook zelf in de spiegel kijken. Welke invloed heeft het wel of niet tonen van ons voorbeeldgedrag op de rest van de organisatie? Vaak ontdekken ze dan in hun eigen team conflicten van verschillende belangen, ego’s en inzichten. Die moeten eerst beslecht worden om echt werkelijk een organisatie te kunnen laten verbeteren.

In een homogeen team zijn de leden gelijkgestemd; ze vinden het daardoor lastig om de scherpte in het gesprek te vinden die nodig is. Ook de uitdaging om je werkelijk anders te gaan gedragen is groter voor een homogeen team. Mensen uit het homogene team vinden sneller dat de veranderingen prima gaan; ze kijken niet kritisch genoeg naar zichzelf en hun teamleden om als rolmodel het verschil te maken. Ze vallen vaker terug in oud gedrag. Er is wel verbetering, maar niet genoeg.

Als in een divers team ander (rolmodel)gedrag van leiders wordt besproken, neem ik waar dat ze sneller én dieper kunnen gaan omdat ze gewend zijn hun verschillen op te moeten lossen om als team te kunnen functioneren. In deze teams zijn onderliggende conflicten, ego’s en inzichten daardoor makkelijker te bespreken. Alle teamleden tonen hun kwetsbaarheden sneller en leden helpen elkaar meer. In een organisatie met meer diversiteit op de werkvloer is de kloof tussen erover spreken en ernaar handelen kleiner. Je ziet sneller ander gedrag en resultaat. Laatst zuchtte een mannelijke CEO van een team dat in de afgelopen jaren zeer divers was geworden lachend: ‘Nooit gedacht dat ik nog eens zou toegeven aan mijn teamleden dat ik af en toe onzeker ben. Ik begrijp wel dat het goed is voor het team en onze prestaties om dit uit te spreken, maar ik had het echt nooit gedaan in het mannenteam waar ik voorheen de leider van was.’

No pain, no gain

Meer diversiteit op de werkvloer is niet makkelijk. Dat blijkt uit de praktijk: nog steeds zijn de hogere regionen van organisaties en bedrijven blanker, mannelijker en wat ouder dan de lagere regionen van hun organisatie. Maar, zoals we niet genoeg kunnen benadrukken, meer diversiteit op de werkvloer is niet ’tegen’ blanke mannen. Integendeel. Met meer diversiteit op de werkvloer bouw je aan een (nog) beter team en organisatie. Het feit dat meer diversiteit op de werkvloer er nu vaak nog niet is, is niemands ‘schuld’. Het is wél ieders verantwoordelijkheid. En we moeten er dus ook samen iets meer diversiteit op de werkvloeraan doen. We moeten o.a. onze mindbugs ontdekken.

Wil je echt meer diversiteit op de werkvloer? Maak dan een afspraak met Esther Mollema van Direction. Met Direction ondersteunen wij veel profit-, non-profit en overheidsorganisaties (o.a. EY, ministerie van Buitenlandse Zaken, wintershall, Universiteit Utrecht, MN, Royal HaskoningDHV, Heijmans, UMC Utrecht, etc.).

Verder ontwikkelen...

Maatwerk trainingen
GenderdiversiteitGenderdiversiteit in organisaties
Voorbeeld ondersteuning van uw diversiteitsplan rond genderVrouwelijk Leiderschap Workshops
Cases