(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward, inclusie, ambities waarmaken, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – Mr. HPO Insight™

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor het HPO Insight™ verbetertool en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

wetenschappelijk en in de praktijk bewezen:

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, positieve feedback / feedforward, teamontwikkeling, diversiteit & inclusie en ambities waarmaken. De doelstellingen van jouw organisatie(-onderdeel) vormen de basis. We helpen jou en je team of organisatie (klassikaal of online) bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

Individuele verantwoordelijkheid of teameffort?

Individuele verantwoordelijkheid of teameffort?Eerder dit jaar is Direction in opdracht van een zorgorganisatie een leiderschaptraject gestart met als uitgangspunt ‘het leiderschap in high performance organisaties’. De top honderd van deze ouderenzorg organisatie voor wonen, zorg en welzijn doorliep tijdens dit traject een aantal inspiratiesessies waarbij diverse onderwerpen rond high performance leiderschap de revue passeerden. Het voltallige management en de directie namen gelijktijdig deel. Dus volle bak! We onderzochten met elkaar welke kwaliteiten er toe doen in een high performance organisatie en welk gedrag een manager daarin laat zien. Het was voor de deelnemers goed om collega’s van andere locaties te ontmoeten; de dialoog kwam goed op gang.

Individuele verantwoordelijkheid of teameffort?

Om vervolgens daadwerkelijk de concrete vertaling naar het eigen gedrag te kunnen maken, werkten we in kleiner teamverband verder op de verschillende locaties (thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en maatschappelijke zorg en dienstverlening). Alle managers en directieleden hadden eerder een 360 graden feedback vragenlijst laten invullen door hun medewerkers met betrekking tot het eigen gedrag. Tijdens deze teamsessies werden de individuele resultaten teruggekoppeld. Rechtstreekse feedback van de eigen medewerkers is toch een stuk spannender dan wanneer inspirerende sprekers je vertellen over dat puntje op de horizon van gewenst gedrag!

Nadat de feedback individueel bekeken was en de herkenning en erkenning ervaren, deelden de managers hun eigen resultaten met hun collega MT leden op locatieniveau. Wow dat kwam heel dichtbij! Soms was het even schrikken en zoeken naar de juiste interpretatie maar ook vormde de feedback vaak een (groot) compliment. Door met elkaar de resultaten te delen en elkaar ter plekke nog van extra feedback te voorzien, ging het pas goed leven. Samen werd gezocht naar de concrete vertaling in het eigen gedrag en werd de vraag gesteld: waar zit mijn individuele verantwoordelijkheid voor verbetering?

En weet je wat nou het mooie was?

Door vanuit een intieme sfeer en interactie in klein teamverband de resultaten met elkaar te delen, werd iedereen steeds gehoord (inclusie). Aan alle voorwaarden leek telkens te zijn voldaan om open te kunnen luisteren naar de feedback van collega’s en op zoek te gaan naar verbetering. De dialoog verdiepte zich in volle vaart. Iedereen nam zijn eigen individuele verantwoordelijkheid om te gaan werken aan de eigen ontwikkelpunten. Er werd ook afgesproken om hierbij de feedback en ondersteuning van de andere aanwezige collega’s te vragen. Waar het eerst ging om individuele verantwoordelijkheid en individuele ontwikkelpunten in gedrag, werden de verbeterpunten aan het einde van iedere teamsessie gezien en opgepakt als teamverantwoordelijkheid.

Resultaat

Samenwerken aan het realiseren van een gemeenschappelijke doel, betekent ook samen verantwoordelijkheid nemen voor alle individuele aandachtspunten. Een hoge mate van intimiteit, interactie en inclusie lijken hierin essentiële randvoorwaarden om daadwerkelijk kwetsbaarheden te durven delen en elkaar constructief aan te spreken op concreet gedrag. Goed bezig, Beweging 3.0!

Wil meer weten over een dergelijk traject, bekijk dan deze case of stuur mij een mail: Muriel Schrikkema.

Verder ontwikkelen...

Maatwerk trainingen
1-daagse teamontwikkeling - Effectiever samenwerken met resultaat1-daagse teamontwikkeling: Effectiever samenwerken met resultaat
bewust leiderschapBewust leiderschap in veranderlijke tijden
Leiderschap in veranderingstrajectenLeiderschap in veranderingstrajecten
Cases