(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

High-performing leiders stimuleren betrokkenheid én productiviteit

Hoe ziet het leiderschapsprofiel er in jouw organisatie uit?

Er zijn twee soorten leiderschapsstijlen die high-performing leiders combineren: caring en daring leiderschap. Daring leiderschap gaat over het nemen van risico’s en uitdagingen aangaan om de organisatie vooruit te helpen. Caring leiderschap gaat over het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen.

Deze twee leiderschapsstijlen lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig. Middelmatig presterende leiders laten vaak voorkeurs gedragspatronen zien in een van deze twee soorten leiderschap: uitgesproken caring of uitgesproken daring. Ons wetenschappelijk onderzoek naar high-performing leiderschap bevestigt dat caring en daring leiderschap samen gaan, elkaar versterken en juist in combinatie nodig zijn.

Caring en daring kwaliteiten

Het belang van caring leiderschap wordt steeds meer omarmd. Caring kwaliteiten omvatten empathie, respect voor anderen,High-performing leiders stimuleren betrokkenheid én productiviteit het vermogen om te luisteren en begripvol te zijn. Leiders met deze kwaliteiten kunnen sterke relaties met hun team opbouwen en onderhouden. Ze geven om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun medewerkers en zijn bereid hen te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Caring leiderschap gaat ook over het opbouwen van een cultuur van vertrouwen, openheid en eerlijkheid, waarin medewerkers zich veilig voelen om te communiceren en hun ideeën te delen.

Door te investeren in caring leiderschap kunnen organisaties hun medewerkers motiveren en hun betrokkenheid vergroten, wat kan leiden tot hogere productiviteit, betere kwaliteit van werk, lager ziekteverzuim en lagere verloopcijfers. Extra nodig wanneer organisaties turbulente tijden beleven of een onduidelijke toekomst voor zich zien.

Daring leiderschap gaat over het nemen van risico’s en uitdagingen aangaan. Leiders met een daring leiderschapsstijl stellen duidelijke doelen, geven richting en communiceren helder hun verwachtingen. Ze hebben de moed om een collega aan te spreken en nieuwe ideeën te verkennen en te implementeren, zelfs als dat betekent dat ze zich buiten hun comfortzone moeten begeven. Daring leiderschap is ook gericht op innovatie en verandering, wat essentieel is voor organisaties die willen blijven groeien en bloeien.

Door te investeren in daring leiderschap, kunnen organisaties focus houden, hun concurrentiepositie versterken en een voorsprong behouden in de markt.

Wil je caring & daring leiderschap binnen je organisatie stimuleren? Neem dan contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979)!

Creëer een cultuur van zowel betrokkenheid bij het werk als hoge productiviteit

De combinatie van caring en daring leiderschap is een krachtige combinatie die je organisatie kan helpen om een evenwicht te vinden tussen de menselijke en zakelijke aspecten van leiderschap. Caring leiderschap bevordert verbondenheid en vertrouwen binnen de organisatie, terwijl daring leiderschap zorgt voor innovatie en vooruitgang. Samen zorgen deze twee leiderschapsstijlen voor een cultuur van betrokkenheid, vertrouwen en innovatie, wat kan leiden tot betere prestaties, hogere productiviteit en groei van de organisatie.

De Patagonia case

Patagonia is een bedrijf dat bekend staat om zijn inzet voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Het bedrijf heeft een sterke bedrijfscultuur die gebaseerd is op het evenwicht tussen caring en daring leiderschap. Dit betekent dat leiders binnen Patagonia niet alleen gericht zijn op het behalen van financiële doelstellingen, maar ook op het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers worden gestimuleerd om te groeien en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd worden medewerkers aangemoedigd om risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan om innovatie en groei te stimuleren.

Patagonia’s oprichter, Yvon Chouinard, staat bekend om zijn zorg voor het milieu en de werknemers van zijn bedrijf. Tegelijkertijd heeft het bedrijf ook risico’s genomen en innovatieve producten en processen ontwikkeld die het bedrijf verder hebben gebracht. Het caring leiderschap van Patagonia uit zich onder meer in de aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers en in de inzet voor duurzaamheid en milieubescherming. Het daring leiderschap komt tot uiting in de focus op innovatie, het nemen van risico’s en het streven naar continue verbetering.

Het evenwicht tussen caring en daring leiderschap heeft ervoor gezorgd dat Patagonia een van de meest bewonderde en succesvolle bedrijven is op het gebied van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Jouw balans vinden

High-performing leiders zijn in staat om hun leiderschap vorm te geven door het inzetten van zowel hun caring als daringHigh-performing leiders - caring en daring kwaliteiten. Hoe kun jij als leider ook jouw balans vinden tussen deze kwaliteiten? Een overmatige focus op caring kan bijvoorbeeld leiden tot te veel toegeeflijkheid en gebrek aan daadkracht, terwijl een overmatige focus op daring kan leiden tot overmatige risico’s en gebrek aan empathie voor en draagvlak bij medewerkers. Door zowel caring als daring kwaliteiten te ontwikkelen en in balans te brengen, kunnen leiders effectiever worden in het leiden van hun teams en organisaties.

 Hieronder volgen enkele manieren waarop high-performing leiders dit doen:

 1. Ze dagen hun team uit
  High-performing leiders zijn niet bang om uitdagingen aan te gaan en nieuwe ideeën te verkennen. Ze moedigen hun team aan om risico’s te nemen en buiten hun comfortzone te treden. Ze creëren een cultuur van innovatie en creativiteit door het aanmoedigen van nieuwe ideeën en het nemen van uitdagende doelen.
 2. Ze geven duidelijke richting
  High-performing leiders zijn in staat om duidelijke richting te geven aan hun team. Ze stellen duidelijke doelen en verwachtingen en zorgen ervoor dat hun team weet wat er van hen wordt verwacht. Ze bieden ook de nodige middelen en ondersteuning om hun team in staat te stellen de gestelde doelen te bereiken.
 3. Ze tonen empathie en begrip
  High-performing leiders zijn zich bewust van de behoeften en gevoelens van hun medewerkers. Ze bouwen sterke relaties op met hun medewerkers door het creëren van een veilige omgeving waarin alle teamleden betrokkenen worden, zich gewaardeerd en gehoord voelen. Ook diegenen met een andere achtergrond/ afwijkende mening/ kwaliteiten etc. worden actief uitgenodigd bij te dragen en zich uit te spreken. Ze tonen daarmee inclusief leiderschap. Ze nemen de tijd om actief te luisteren naar hun zorgen en ideeën en tonen empathie en begrip.
 4. Ze nemen verantwoordelijkheid en spreken aan
  High-performing leiders zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties en beslissingen. Ze zijn open en transparant over hun besluitvorming en zijn bereid om verantwoording af te leggen aan hun team en andere belanghebbenden. Naast authentiek gedrag tonen ze ook hun kwetsbaarheid.
 5. Ze tonen respect
  High-performing leiders tonen respect voor hun medewerkers en hun werk. Ze waarderen de inzet en bijdrage van hun team en zijn bereid om hen te ondersteunen en te helpen bij hun professionele ontwikkeling. Ze communiceren feedforward met elkaar: er gaan altijd al zaken goed in ieders bijdrage én er kunnen zaken beter.

Contact voor contract

High-performing leiders zijn in staat om zowel hun caring als daring kwaliteiten in te zetten om effectief leiderschap te tonen. Ze tonen in eerste instantie empathie en begrip, bouwen aan een veilige werkomgeving en dagen daarnaast ook hun team uit, geven duidelijke richting, nemen verantwoordelijkheid en tonen respect voor hun medewerkers. Door de caring kwaliteiten voorop te stellen (om vertrouwen en relatie te bouwen) en daarnaast ook de daring kwaliteiten in te zetten om richting en daadkracht te benadrukken, kunnen high performing leiders succesvol zijn in het leiden van hun team en organisatie. Daarmee leren ze samen met hun mensen steeds betere prestaties neer te zetten om de gemeenschappelijke ambities optimaal te realiseren.
Eerst contact…dan contract!

Wil je caring & daring leiderschap binnen je organisatie stimuleren? Neem dan contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979)!

Verder ontwikkelen...

Trainingen
Continue dialoog over functioneren en ontwikkelenContinue dialoog over functioneren en ontwikkelen
Maatwerktraining Feedforward in LeiderschapFeedforward analysegesprek
Maatwerk trainingen
(Nieuwe) positionering van een afdelingBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur
Kwalitatief goede ontwikkelgesprekken voerenKwalitatief goede ontwikkelgesprekken voeren
Meer aanspreekbaar handelen in een organisatie in ontwikkelingMeer aanspreekbaar handelen in een organisatie in ontwikkeling
Cases