(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward, inclusie, ambities waarmaken, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – Mr. HPO Insight™

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor het HPO Insight™ verbetertool en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

wetenschappelijk en in de praktijk bewezen:

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, positieve feedback / feedforward, teamontwikkeling, diversiteit & inclusie en ambities waarmaken. De doelstellingen van jouw organisatie(-onderdeel) vormen de basis. We helpen jou en je team of organisatie (klassikaal of online) bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

De link tussen High Performance en Diversiteit

De link tussen High Performance en Diversiteit

Door Esther Mollema

“Ik ben natuurlijk voorstander van diversiteit. Maar ik ben er ook op tegen dat sommige mensen promoties krijgen binnen organisaties puur omdat ze vrouw, allochtoon of wat anders zijn. Ik wil dat we voor kwaliteit gaan want we moeten echt voor de beste blijven kiezen. Gebeurt dit niet dan gaat het helemaal fout.”

Een van de geheimen van high performance organisaties is dat mensen uit alle lagen van de organisatie zoeken naar en bijdragen aan een robuuste dialoog. Hoog of laag in de organisatie maakt geen verschil. Want in een High Performance organisatie wordt er tijd genomen voor het samen zoeken naar het beste besluit. Iedereen die een bijdrage kan leveren, wordt hierbij betrokken. Dus niet even snel een één-tweetje bij het koffiezetapparaat.

Voor een echte robuuste dialoog heb je namelijk de mening van een ander nodig. Het liefst de mening van iemand met een andere kijk op de zaak en die je vervolgens kan uitdagen met een ander perspectief of alternatief. Voor die andere mening heb je mensen nodig die anders zijn dan jezelf. Diversiteit dus. Hiermee wil ik duidelijk maken dat diversiteit niet iets is wat je doet omdat het er bij hoort. Bijvoorbeeld in een programma of beleidsstuk, maar dat het wel degelijk een van de belangrijkste pijlers is voor een beter presterende organisatie.

Alleen verschillende of anders denkende mensen in je team hebben, is niet genoeg. Je moet er ook voor zorgen dat deze mensen zich kunnen laten horen en dat er naar ze wordt geluisterd. Dat zie ik in de praktijk toch nog heel vaak mis gaan. Mensen die afhaken omdat ze het gevoel hebben dat hun mening minder telt dan de mening van de ander. Vaak zijn dit de mensen die er al lang werken. Gebeurt dit een enkele keer dan is het niet zo erg maar op den duur gaat het frustreren. Vooral als de beslissingen waar je graag aan had willen bijdragen niet tot de prestaties leiden die je voor je organisatie zou wensen.

Inclusion heet dit. Zorgen dat alle mensen in een team optimaal kunnen bijdragen en zich gehoord en gewaardeerd voelen. Managers die dit goed kunnen, hebben de toekomst. Managers die dit niet lukt, frustreren de weg naar beter presteren voor hun organisatie. Ik heb veel waardering voor managers die zeer proactief werken aan de vaardigheid om hun teams inclusiever te maken. Het is een vaardigheid die je met veel oefenen leert.

High Performance Organisaties laten opzienbarende prestaties en resultaten zien

High Performance Organisaties die het lukt om op deze manier samen betere beslissingen te nemen, laten opzienbarende prestaties en resultaten zien. Niet alleen geven bijna alle medewerkers aan dat ze zich er prettiger en meer gehoord voelen, maar het is ook een magneet voor nieuw talent die juist hiernaar op zoek is. Een goed voorbeeld hiervan is Philips Lightlabs. Twee jaar na de start voor meer diversity en inclusion bij Philips Lightlabs, leverde dit onderdeel maar liefst honderd procent meer licht ideeën en -innovaties aan Philips dan voorheen. Diversiteit is geen doel op zich maar een belangrijke factor om organisaties beter te maken en samen meer te bereiken voor elkaar en de wereld. En dat is waarvoor ik het doe!

Wilt u meer informatie over de High Performance Leadership of Diversiteit & Inclusion programma’s van Direction? Of wilt u in contact komen met Esther Mollema? Neemt u dan contact op met Robert Smit of Marco Schreurs (T. 035-6037979).

Verder ontwikkelen...

Maatwerk trainingen
GenderdiversiteitGenderdiversiteit in organisaties
De meest gewilde leiderschapskwaliteitenGezocht vrouwelijk talent
Voorbeeld ondersteuning van uw diversiteitsplan rond genderVrouwelijk Leiderschap Workshops
Cases