(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Artikelen

5 verschillen tussen High Performance Teams en minder presterende teams

Een publicatie in Harvard Business Review ‘5 Things High Performance Teams Do Differently’ gaat dieper in op de manieren waarop elke organisatie meer verbondenheid bij medewerkers kan bevorderen. En het sluit naadloos aan bij de tips en adviezen die we geven in ‘Feedforward in Leiderschap’.

Verbondenheid is een basisbehoefte binnen High Performance Teams

Als het gaat om het bouwen van High Performance Teams, beseffen onderzoekers al lang dat drie psychologische behoeften essentieel zijn: dingen waarvoor je zelf koos (autonomie), waarin je goed bent (competentie) en waarop je zinvolle gesprekken voert met anderen (verbondenheid). Decennia van onderzoek tonen aan dat wanneer mensen aan deze drie basisbehoeften voldoen, ze over het algemeen gezonder, gelukkiger en productiever zijn.

Van die drie essentiële behoeften is verbondenheid, of de wens om je verbonden te voelen met anderen, altijd het lastigste geweest voor organisaties. Talentvolle medewerkers aantrekken is één ding, maar hoe zorg je ervoor dat ze constructief samenwerken met elkaar?

Covid heeft het bevorderen van verbondenheid des te moeilijker gemaakt. Nieuw onderzoek laat zien dat de best presterende teams manieren hebben gevonden om verbondenheid te creëren. Zelfs binnen een hybride werkomgeving.

5 verschillen tussen High Performance Teams en minder presterende teams

Het onderzoek bracht vijf belangrijke verschillen aan het licht tussen High Performing Teams en minder presterende teams. Alle vijf de verschillen benadrukken de belangrijke rol van nauwe verbondenheid tussen collega’s als aanjager van beter presteren.

 1. Goed presterende teams zijn niet bang om de telefoon te pakken
  Terwijl het gebruik van e-mail en apps groeiende is en persoonlijke (telefoon)gesprekken steeds minder gebruikelijk, is dat niet het geval bij goed presterende teams. Niet alleen zijn persoonlijke (telefoon)gesprekken in de praktijk niet onhandiger, ze versterken ook de relaties en voorkomen misverstanden, wat bijdraagt aan vruchtbare interacties tussen teamgenoten.
 2. Goed presterende teams zijn efficiënter met vergaderen
  Slecht lopende vergaderingen dragen bij aan de ontevredenheid van werknemers, verbruiken kostbare tijd en kost organisaties veel geld. Goed presterende teams stimuleren bewust best-ideas die vergaderingen productiever maken, zoals voorwerk/voorbereiding door deelnemers (39% effectiever), een agenda introduceren (26% effectiever) en beginnen met een check-in die teamleden op de hoogte houdt van elkaars voortgang en welzijn (55% effectiever). Door ervoor te zorgen dat de tijd samen zowel efficiënt als collaboratief is, maken goed presterende teams niet alleen beter gebruik van hun vergaderingen, maar bereiden ze ook de weg voor meer vruchtbare samenwerking, wat bijdraagt aan betere relaties.
 3. Goed presterende teams investeren tijd in niet-werkgerelateerde gesprekken
  Wat heb je aan werknemers die waardevolle werktijd besteden aan het praten over voetbal of het nieuws?High Performing Teams Uit onderzoek blijkt dat het bespreken van niet-werkgerelateerde onderwerpen grote voordelen heeft. Tijdens persoonlijke gesprekken ontdekken we elkaars gedeelde interesses, wat leidt tot meer sympathie en authentieke relaties. Uit het onderzoek blijkt dat goed presterende teamleden significant meer tijd op kantoor doorbrengen om niet-werkgerelateerde zaken met hun collega’s te bespreken (25% meer). De beste teams zijn niet effectiever omdat ze altijd werken. Integendeel: ze investeren tijd in het verbinden op een oprechte manier, wat later leidt tot hechtere vriendschappen en beter teamwork.
 4. Goed presterende teams geven en ontvangen vaker waardering
  Een belangrijke reden waarom de behoefte aan verbondenheid bijdraagt aan betere prestaties op het werk, is dat we ons daardoor gewaardeerd, geapprecieerd en gerespecteerd voelen door degenen wiens mening we waarderen. Daarom is erkenning vaak een krachtiger motiverende kracht dan financiële prikkels. Binnen het onderzoek meldden leden van goed presterende teams dat ze vaker waardering kregen op het werk. Zowel van hun collega’s (72% meer) als van hun managers (79% meer). Van cruciaal belang is dat ze ook vaker zelf waardering uitten naar hun collega’s (44% meer), wat suggereert dat waardering binnen de beste teams niet van bovenaf komt. Er is een ‘cultuur’ van waardering, ook binnen collega’s op gelijk niveau.
 5. Goed presterende teams zijn authentieker op het werk
  Binnen het onderzoek hadden leden van goed presterende teams significant meer kans om positieve emoties te uiten met hun collega’s. Ze meldden dat ze meer geneigd waren om hun teamgenoten te complimenteren, grappen te maken en uit te dagen. Interessant is ook dat ze onderling ook vaker negatieve emoties uitten. Welke emotie dan ook, ze worden niet onderdrukt. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat authenticiteit bijdraagt ​​aan het welzijn op de werkplek en individuele prestaties. Het onderzoek uit Harvard Business Review geeft aan dat het ook de teamprestaties verbetert. Uiteraard zijn er momenten waarop het uiten van negatieve emoties op kantoor niet nuttig is. Wat deze bevinding suggereert, is dat, voor zover teamleden de psychologische veiligheid ervaren om hun volledige scala aan emoties met hun collega’s te uiten, de algehele teamprestaties er beter van worden.

 

Kortom

Het bouwen van High Performance Teams vraagt meer dan alleen het aannemen van de juiste mensen en hen voorzien van de juiste middelen om hun werk te doen. Het vereist het creëren van mogelijkheden om echte, authentieke relaties te ontwikkelen.

Heeft jouw organisatie het in zich om de verbondenheid tussen medewerkers te stimuleren en de prestaties te verbeteren? Neem dan contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).

Verder ontwikkelen...

Trainingen
HPO - High Performance OrganisatieDe eerste stap richting een High Performance Team / Organisatie
Maatwerk trainingen
Teamontwikkeling: patronen doorbreken en beter profilerenBouw een succesvol team!
(Nieuwe) positionering van een afdelingBouwen aan een blijvende positieve en effectieve aanspreekcultuur
Alles Inclusief – samen doelen optimaal realiseren door alle kwaliteiten beter te benuttenSamen doelen optimaal realiseren door alle kwaliteiten beter te benutten
Cases